НАМ МІРИ ЧАСУ - І ХВИЛИНИ, І РОКИ - ПРО СЛАВНИХ НАГАДАЮТЬ ЗЕМЛЯКІВ

Урок математики у 4-му класі

Тема. Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач на обчислення тривалості події.

Мета. Систематизувати уявлення учнів про оди­ниці вимірювання часу та відношення між ними. На­вчити перетворювати дані одиниці вимірювання в інші. Вдосконалювати обчислювальні навички. Вчити розв’язувати задачі на відношення. Закріпити уяв­лення про Сонячну систему. Розвивати творче та логічне мислення, уяву, математичне мовлення, піз­навальну активність дітей. Виховувати бережливе ставлення до часу, повагу до людей інтелектуальної праці, любов до Батьківщини та гордість за талано­витих людей України.

НАМ МІРИ ЧАСУ - І ХВИЛИНИ, І РОКИ - ПРО СЛАВНИХ НАГАДАЮТЬ ЗЕМЛЯ Урок математики у 4-му класі

Як жваво і без зайвого перевантаження розкрити учням нову тему на уроці математики? Безумовно, у пригоді стане інтеграція, що дає змогу поєднати математичні знання і цікавий для дітей пізнавальний матеріал.

Так, підчас опанування молодшими школярами одиниць вимірювання часу доречно розпові сти їм про українців, що прославили Батьківщину видатними відкриттями у різних сферах.

Те м а. Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач на обчислення тривалості події.

Повторення вивченого матеріалу (заняття 17)МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про дії додавання, віднімання, множення та ділення багатоцифрових чисел; закріплювати вміння розв'язувати задачі; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення; виховувати уважність.
Обладнання: сигнальні картки; схеми задач; картки для опитування.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Кожен з вас вже постарався,
До заняття приготувався.
Тож за парти всі сідаєм
І заняття розпочинаєм.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

- Обчисліть у зручний спосіб.

140 + 270 + 160 + 130                   127 - (27 + 19)

(178 + 35) + 22                             (226 + 45) - 26

2. Оберіть задачі, що розв'язуються дією додавання

Міри часу. Визначення часуМАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: узагальнити знання учнів про міри часу та співвідношення між ними; закріплювати прийоми додавання і віднімання іменованих чисел, виражених у мірах часу; вправляти учнів у розв'язуванні задач на час; розвивати мислення; виховувати старанність.
Обладнання: сигнальні картки; схеми задач; картки для опитування.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Шкільний дзвінок уже лунає,
Сумлінних школярів скликає.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань
 
1. Гра «Пригадай!»

1 століття = □ років
1 десятиліття = □ років
1 рік = □ місяців
1 місяць = □ день
1 тиждень = □ днів

2. Усні обчислення

Сумісні дії з багатоцифровими числамиМАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: удосконалювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії різних ступенів; закріплювати прийоми ділення багатоцифрових на трицифрові числа; формувати обчислювальні навички, уміння розв'язувати задачі; розвивати пам'ять, мислення; виховувати самостійність.
Обладнання: скорочені записи задач; картки для опитування.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Стали, дітки, всі рівненько,
Посміхнулися гарненько.
Настрій із собой взяли
Й працювати почали.
 
II. Актуалізація опорних знань
 
1. Усні обчислення

- З'єднайте між собою приклади з однаковими відповідями.
 

60 • 5

 

80 • 5

 

70 • 8

 

840 : 2

 

150 • 2

 
 

40 • 8

 

60 • 7

 

200 • 2

 

56 • 10

 

960 : 3

 
2. Складання й обчислення значень виразів

Ділення у випадку, коли частка містить нулі. МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: закріплювати випадки ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, коли частка містить нулі; вправляти учнів у діленні складених іменованих чисел на двоцифрове число; формувати вміння розв'язувати задачі; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення; виховувати уважність.
Обладнання: схеми задач; картки для опитування.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Нумо, діти, підведіться!
Всі приємно посміхніться.
Попрацюємо старанно,
Щоб заняття пройшло немарно.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Обчислення у зручний спосіб

16 • 25 • 4                               20 • 15 • 5
5 • 125 • 2                               50 • 33 • 2 • 3

2. Знаходження середнього арифметичного чисел

Ділення трицифрових чисел та багатоцифрових на двоцифровіМАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: закріплювати вміння учнів ділити трицифрові та багатоцифрові числа на двоцифрове число; удосконалювати обчислювальні навички; закріплювати прийоми перевірки дії ділення дією множення, формувати вміння розв'язувати задачі; розвивати мислення; виховувати уважність.
Обладнання: картки для усних обчислень; таблиці з умовами задач.

Хід заняття

І. Організаційний момент

Ясне сонечко проміння
Посилає щедро в клас.
Це воно, напевно, знає:
Почалось заняття в нас.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення.

►► Гра «Хто швидше?»

Множення на двоцифрове число. МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: розвивати вміння учнів множити на двоцифрове число; формувати обчислювальні навички; коригувати сприйняття, увагу, пам'ять, логічне мислення; виховувати наполегливість у здобутті знань, охайність записів на дошці та у зошитах.
Обладнання: предметні малюнки.

Хід заняття

І. Організаційний момент

Пролунав шкільний дзвінок,
Всіх покликав на урок.
Тож пора нам поспішати
І старанно працювати.
 
- Як каже народне прислів'я: «Маленька праця краща за велике безділля».
- Доброго дня, четвертокласники! Я зичу всім тим, хто хоче працювати, бути уважними, старанними, наполегливими, а я чекаю від вас плідної праці.

ІІ. Основна частина

1. Усні обчислення

Ділення з остачею на двоцифрове число, на круглі числаМАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: поглиблювати й систематизувати вміння учнів ділити на круглі числа та з остачею на двоцифрове число; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять; виховувати інтерес до математики.
Обладнання: картки для усних обчислень; картки для самостійної роботи; аудіозапис п'єси П. І. Чайковського «Осіння пісня» із циклу «Пори року».

Хід заняття

І. Організаційний момент

- Працюємо наполегливо, швидко, старанно, щоб кожну хвилинку не втрачати марно.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

►► Робота за картками

15 : 2
24 : 3
55 : 9
120 : 2
300 : 2
140 : 2
1000 : 50

Дроби. Складені задачі, що містять знаходження дробу від числа. Множення багатоцифрових чисел на круглі числа (заняття 10)МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: вправляти учнів у розв'язуванні прикладів і задач на знаходження дробу від числа; формувати обчислювальні навички; розвивати математичне мислення; виховувати зацікавленість, бажання здобувати знання, допомагати іншим.
Обладнання: прямокутники; короткий запис задачі; кольорова крейда.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Ви почули всі дзвінок,
Він покликав на урок:
Кожен з вас приготувався,
На перерві постарався.
Зараз сядуть всі дівчата,
А за ними — і хлоп'ята.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

Знайдіть 3/4 від 330,  5/9 від 455,  6/7 від 612.

2. Математичний диктант

  1. Ділення на одноцифрове число. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух (заняття 9)
  2. Дія ділення. Властивості частки. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (заняття 8)
  3. Дія множення. Закони множення. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Обчислення площі прямокутника (заняття 7)
  4. Додавання і віднімання іменованих чисел. Прості й складені задачі на знаходження швидкості, часу і відстані. Геометричні тіла (заняття 6)
  5. Закони додавання. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Додавання у випадку кількох доданків (заняття 5)
  6. Одиниці вимірювання величин. Перетворення одиниць вимірювання: довжини, маси, часу. (заняття 4)
  7. Багатоцифрові числа в межах 200 тисяч (заняття 3)
  8. Письмове множення і ділення на двоцифрове число (заняття 2)
  9. Письмове множення і ділення трицифрових чисел на одноцифрове число (заняття 1)
  10. Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів. Таблиця множення на число 9. Таблиця ділення на 9

Сторінка 1 із 8


Останні статті