Тема: «Склад числа 10. Розпізнавання геометричних фігур. Складання і запис прикладів на додавання»

 МЕТА: Закріпити знання складу числа 10, вміння розрізняти геометричні фігури, розвивати вміння складати і записувати приклади на додавання в межах 10, розвивати логічне мислення, увагу, уяву, комунікативну компетентність, виховувати доброзичливість, вміння вчасно прийти на допомогу.

ТИП УРОКУ: закріплення нового матеріалу

Тема: Усне додавання виду 38 + 52. Розв’язування задач на зустрічний рух.

Мета: ознайомити учнів з додаванням виду 38 + 52; дати уявлення про задачі на зустрічний рух; формувати уміння розв’язувати задачі на дві дії;розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, уяву, зв’язне мовлення;виховувати любов до природи, старанність.

Обладнання:

Тип уроку:комбінований

У початковій школі поняття функції й відповідна термінологія не вивчають­ся, але ідея функціональної залежності наскрізна пронизує курс математики. Розуміння того, що процеси і явища реальності є мінливими й взаємозалеж­ними, становить основу наукового світогляду.

Досвідом роботи, спрямованої на формування початкових уявлень молодших школярів про функ­цію та її властивості, пропедевтичне розкриття функціональної залежності між взаємопов'язаними величинами, результатом арифметичних дій та значеннями компонентів ділиться автор статті.

Тема: Складання і розвязання виразів на додавання.

            Послідовність чисел у межах 9. Розпізнаваннямногокутників.

Мета: закріпити вміння складати і обчислювати вирази на додавання;

            вправляти в написанні цифр,лічбі в межах 9,порівнянні чисел,

            розпізнаванні многокутників;

            розвивати спостережливість,зоровупамять,кмітливість;

            виховувати любов до предмета,пізнавальний інтерес.  

НАМ МІРИ ЧАСУ - І ХВИЛИНИ, І РОКИ - ПРО СЛАВНИХ НАГАДАЮТЬ ЗЕМЛЯКІВ

Урок математики у 4-му класі

Тема. Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач на обчислення тривалості події.

Мета. Систематизувати уявлення учнів про оди­ниці вимірювання часу та відношення між ними. На­вчити перетворювати дані одиниці вимірювання в інші. Вдосконалювати обчислювальні навички. Вчити розв’язувати задачі на відношення. Закріпити уяв­лення про Сонячну систему. Розвивати творче та логічне мислення, уяву, математичне мовлення, піз­навальну активність дітей. Виховувати бережливе ставлення до часу, повагу до людей інтелектуальної праці, любов до Батьківщини та гордість за талано­витих людей України.

НАМ МІРИ ЧАСУ - І ХВИЛИНИ, І РОКИ - ПРО СЛАВНИХ НАГАДАЮТЬ ЗЕМЛЯ Урок математики у 4-му класі

Як жваво і без зайвого перевантаження розкрити учням нову тему на уроці математики? Безумовно, у пригоді стане інтеграція, що дає змогу поєднати математичні знання і цікавий для дітей пізнавальний матеріал.

Так, підчас опанування молодшими школярами одиниць вимірювання часу доречно розпові сти їм про українців, що прославили Батьківщину видатними відкриттями у різних сферах.

Те м а. Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач на обчислення тривалості події.

Повторення вивченого матеріалу (заняття 17)МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про дії додавання, віднімання, множення та ділення багатоцифрових чисел; закріплювати вміння розв'язувати задачі; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення; виховувати уважність.
Обладнання: сигнальні картки; схеми задач; картки для опитування.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Кожен з вас вже постарався,
До заняття приготувався.
Тож за парти всі сідаєм
І заняття розпочинаєм.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

- Обчисліть у зручний спосіб.

140 + 270 + 160 + 130                   127 - (27 + 19)

(178 + 35) + 22                             (226 + 45) - 26

2. Оберіть задачі, що розв'язуються дією додавання

Міри часу. Визначення часуМАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: узагальнити знання учнів про міри часу та співвідношення між ними; закріплювати прийоми додавання і віднімання іменованих чисел, виражених у мірах часу; вправляти учнів у розв'язуванні задач на час; розвивати мислення; виховувати старанність.
Обладнання: сигнальні картки; схеми задач; картки для опитування.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Шкільний дзвінок уже лунає,
Сумлінних школярів скликає.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань
 
1. Гра «Пригадай!»

1 століття = ? років
1 десятиліття = ? років
1 рік = ? місяців
1 місяць = ? день
1 тиждень = ? днів

2. Усні обчислення

Сумісні дії з багатоцифровими числамиМАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: удосконалювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії різних ступенів; закріплювати прийоми ділення багатоцифрових на трицифрові числа; формувати обчислювальні навички, уміння розв'язувати задачі; розвивати пам'ять, мислення; виховувати самостійність.
Обладнання: скорочені записи задач; картки для опитування.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Стали, дітки, всі рівненько,
Посміхнулися гарненько.
Настрій із собой взяли
Й працювати почали.
 
II. Актуалізація опорних знань
 
1. Усні обчислення

- З'єднайте між собою приклади з однаковими відповідями.
 

60 • 5

 

80 • 5

 

70 • 8

 

840 : 2

 

150 • 2

 
 

40 • 8

 

60 • 7

 

200 • 2

 

56 • 10

 

960 : 3

 
2. Складання й обчислення значень виразів

Ділення у випадку, коли частка містить нулі. МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: закріплювати випадки ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, коли частка містить нулі; вправляти учнів у діленні складених іменованих чисел на двоцифрове число; формувати вміння розв'язувати задачі; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення; виховувати уважність.
Обладнання: схеми задач; картки для опитування.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Нумо, діти, підведіться!
Всі приємно посміхніться.
Попрацюємо старанно,
Щоб заняття пройшло немарно.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Обчислення у зручний спосіб

16 • 25 • 4                               20 • 15 • 5
5 • 125 • 2                               50 • 33 • 2 • 3

2. Знаходження середнього арифметичного чисел

  1. Ділення трицифрових чисел та багатоцифрових на двоцифрові. Перевірка ділення множенням (заняття 13)
  2. Множення на двоцифрове число. Розв’язування задач. Знаходження значень виразів на сумісні дії (заняття 12)
  3. Ділення з остачею на двоцифрове число, на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій. Задачі на пропорційне ділення (заняття 11)
  4. Дроби. Складені задачі, що містять знаходження дробу від числа. Множення багатоцифрових чисел на круглі числа (заняття 10)
  5. Ділення на одноцифрове число. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух (заняття 9)
  6. Дія ділення. Властивості частки. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (заняття 8)
  7. Дія множення. Закони множення. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Обчислення площі прямокутника (заняття 7)
  8. Додавання і віднімання іменованих чисел. Прості й складені задачі на знаходження швидкості, часу і відстані. Геометричні тіла (заняття 6)
  9. Закони додавання. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Додавання у випадку кількох доданків (заняття 5)
  10. Одиниці вимірювання величин. Перетворення одиниць вимірювання: довжини, маси, часу. (заняття 4)

Сторінка 1 із 9