Міри часу. Визначення часуМАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: узагальнити знання учнів про міри часу та співвідношення між ними; закріплювати прийоми додавання і віднімання іменованих чисел, виражених у мірах часу; вправляти учнів у розв'язуванні задач на час; розвивати мислення; виховувати старанність.
Обладнання: сигнальні картки; схеми задач; картки для опитування.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Шкільний дзвінок уже лунає,
Сумлінних школярів скликає.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань
 
1. Гра «Пригадай!»

1 століття = □ років
1 десятиліття = □ років
1 рік = □ місяців
1 місяць = □ день
1 тиждень = □ днів

2. Усні обчислення

Повторення вивченого матеріалу (заняття 17)МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про дії додавання, віднімання, множення та ділення багатоцифрових чисел; закріплювати вміння розв'язувати задачі; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення; виховувати уважність.
Обладнання: сигнальні картки; схеми задач; картки для опитування.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Кожен з вас вже постарався,
До заняття приготувався.
Тож за парти всі сідаєм
І заняття розпочинаєм.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

- Обчисліть у зручний спосіб.

140 + 270 + 160 + 130                   127 - (27 + 19)

(178 + 35) + 22                             (226 + 45) - 26

2. Оберіть задачі, що розв'язуються дією додавання

Сумісні дії з багатоцифровими числамиМАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: удосконалювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії різних ступенів; закріплювати прийоми ділення багатоцифрових на трицифрові числа; формувати обчислювальні навички, уміння розв'язувати задачі; розвивати пам'ять, мислення; виховувати самостійність.
Обладнання: скорочені записи задач; картки для опитування.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Стали, дітки, всі рівненько,
Посміхнулися гарненько.
Настрій із собой взяли
Й працювати почали.
 
II. Актуалізація опорних знань
 
1. Усні обчислення

- З'єднайте між собою приклади з однаковими відповідями.
 

60 • 5

 

80 • 5

 

70 • 8

 

840 : 2

 

150 • 2

 
 

40 • 8

 

60 • 7

 

200 • 2

 

56 • 10

 

960 : 3

 
2. Складання й обчислення значень виразів

Ділення у випадку, коли частка містить нулі. МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: закріплювати випадки ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, коли частка містить нулі; вправляти учнів у діленні складених іменованих чисел на двоцифрове число; формувати вміння розв'язувати задачі; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати мислення; виховувати уважність.
Обладнання: схеми задач; картки для опитування.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Нумо, діти, підведіться!
Всі приємно посміхніться.
Попрацюємо старанно,
Щоб заняття пройшло немарно.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Обчислення у зручний спосіб

16 • 25 • 4                               20 • 15 • 5
5 • 125 • 2                               50 • 33 • 2 • 3

2. Знаходження середнього арифметичного чисел

Ділення трицифрових чисел та багатоцифрових на двоцифровіМАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: закріплювати вміння учнів ділити трицифрові та багатоцифрові числа на двоцифрове число; удосконалювати обчислювальні навички; закріплювати прийоми перевірки дії ділення дією множення, формувати вміння розв'язувати задачі; розвивати мислення; виховувати уважність.
Обладнання: картки для усних обчислень; таблиці з умовами задач.

Хід заняття

І. Організаційний момент

Ясне сонечко проміння
Посилає щедро в клас.
Це воно, напевно, знає:
Почалось заняття в нас.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення.

►► Гра «Хто швидше?»

Множення на двоцифрове число. МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: розвивати вміння учнів множити на двоцифрове число; формувати обчислювальні навички; коригувати сприйняття, увагу, пам'ять, логічне мислення; виховувати наполегливість у здобутті знань, охайність записів на дошці та у зошитах.
Обладнання: предметні малюнки.

Хід заняття

І. Організаційний момент

Пролунав шкільний дзвінок,
Всіх покликав на урок.
Тож пора нам поспішати
І старанно працювати.
 
- Як каже народне прислів'я: «Маленька праця краща за велике безділля».
- Доброго дня, четвертокласники! Я зичу всім тим, хто хоче працювати, бути уважними, старанними, наполегливими, а я чекаю від вас плідної праці.

ІІ. Основна частина

1. Усні обчислення

Ділення з остачею на двоцифрове число, на круглі числаМАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: поглиблювати й систематизувати вміння учнів ділити на круглі числа та з остачею на двоцифрове число; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять; виховувати інтерес до математики.
Обладнання: картки для усних обчислень; картки для самостійної роботи; аудіозапис п'єси П. І. Чайковського «Осіння пісня» із циклу «Пори року».

Хід заняття

І. Організаційний момент

- Працюємо наполегливо, швидко, старанно, щоб кожну хвилинку не втрачати марно.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

►► Робота за картками

15 : 2
24 : 3
55 : 9
120 : 2
300 : 2
140 : 2
1000 : 50

Дроби. Складені задачі, що містять знаходження дробу від числа. Множення багатоцифрових чисел на круглі числа (заняття 10)МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: вправляти учнів у розв'язуванні прикладів і задач на знаходження дробу від числа; формувати обчислювальні навички; розвивати математичне мислення; виховувати зацікавленість, бажання здобувати знання, допомагати іншим.
Обладнання: прямокутники; короткий запис задачі; кольорова крейда.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Ви почули всі дзвінок,
Він покликав на урок:
Кожен з вас приготувався,
На перерві постарався.
Зараз сядуть всі дівчата,
А за ними — і хлоп'ята.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

Знайдіть 3/4 від 330,  5/9 від 455,  6/7 від 612.

2. Математичний диктант

Ділення на одноцифрове число. Знаходження значень виразів на сумісні дії. МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: закріплювати знання учнів про ділення багатоцифрових чисел; формувати обчислювальні навички та вміння розв'язувати задачі; знаходити значення виразів; розвивати логічне мислення, пам'ять, уміння застосовувати набуті математичні знання практично; виховувати старанність, охайність.
Обладнання: малюнки мишенят (Круть та Верть), котика, песика, їжака, білки.

Хід заняття

І. Організаційний момент

- Декарт Рене сказав: «Щоб удосконалити розум, потрібно більше розмірковувати, ніж заучувати».

►► Вправа «Мікрофон»

- Заперечте або поясніть думку Декарта Рене.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

►► Гра «Розшифруй казку»

Дія ділення. Властивості частки. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: формувати в учнів навичок письмового ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове та вміння розв'язувати ускладнені задачі на зведення до одиниці; формувати обчислювальні навички; виховувати старанність, позитивне ставлення до навчання.
Обладнання: таблиця для усних обчислень; таблиці з умовами задач.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Вже дзвінок нам дав сигнал —
Працювати час настав.
Тож і ти часу не гай —
Працювати починай.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

►► Гра-естафета

36 : 4                   32 : 8                 42 : 6
91 : 7                  72 : 6                  60 : 5
48 : 12                75 : 15                64 : 16
903 : 3                609 : 3                408 : 2

  1. Дія множення. Закони множення. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Обчислення площі прямокутника (заняття 7)
  2. Додавання і віднімання іменованих чисел. Прості й складені задачі на знаходження швидкості, часу і відстані. Геометричні тіла (заняття 6)
  3. Закони додавання. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Додавання у випадку кількох доданків (заняття 5)
  4. Одиниці вимірювання величин. Перетворення одиниць вимірювання: довжини, маси, часу. (заняття 4)
  5. Багатоцифрові числа в межах 200 тисяч (заняття 3)
  6. Письмове множення і ділення на двоцифрове число (заняття 2)
  7. Письмове множення і ділення трицифрових чисел на одноцифрове число (заняття 1)
  8. Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів. Таблиця множення на число 9. Таблиця ділення на 9
  9. Таблиця множення на число 8. Таблиця ділення на 8. Знаходження частин числа
  10. Задачі на дії різного ступеня. Дії з величинами. Вправи та задачі на засвоєння множення та ділення на числа 6, 7

Сторінка 1 із 8


Останні статті

Нові виховні заходи