НАМ МІРИ ЧАСУ - І ХВИЛИНИ, І РОКИ - ПРО СЛАВНИХ НАГАДАЮТЬ ЗЕМЛЯКІВ

Урок математики у 4-му класі

Тема. Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач на обчислення тривалості події.

Мета. Систематизувати уявлення учнів про оди­ниці вимірювання часу та відношення між ними. На­вчити перетворювати дані одиниці вимірювання в інші. Вдосконалювати обчислювальні навички. Вчити розв’язувати задачі на відношення. Закріпити уяв­лення про Сонячну систему. Розвивати творче та логічне мислення, уяву, математичне мовлення, піз­навальну активність дітей. Виховувати бережливе ставлення до часу, повагу до людей інтелектуальної праці, любов до Батьківщини та гордість за талано­витих людей України.

Матеріали та обладнання: мультимедій­ний комплект, презентація з теми, підручник “Матема­тика. 4 клас” (авт. М. Богданович), тлумачний словник, таблиця для 4-го класу “Міри часу"; сигнальні картки зеленого і червоного кольорів; картки для індивідуаль­ної роботи “Перевірка предметних компетентностей. Математика. 4 клас” (авт. Н. Листопад); табель-календар дня роботи в парах; картки-блискавки; набір гео­метричних фігур для роботи в парах; зірочки з картону.

Хід уроку

І. Організаційний момент. Емоційне налаштування на роботу (2-3 хв)

 1. Привітання

Рада, діти, вас вітати. Математику вивчати,

Нумо разом працювати: інтелект свій розвивати.

 1. Завдання ‘‘Розв’яжи приклад — відкрий букву”
 • — Як ви гадаєте, що таке інтелект?
 • — Кого називають інтелектуалом?

Вислухавши міркування учнів, педагог пропонує

прочитати визначення слів у тлумачному словнику.

 • — Розв’яжіть приклади і дізнайтеся, де сьогодні пройде наш урок.

Учитель демонструє слайд з прикладом. У разі правильної відповіді відкривається певна буква. Один з учнів записує її на дошці. Після виконання завдання зачитують словосполучення, що утворилося. (Клуб "інтелект").

Орієнтовний зміст завдання

180 + 20-5 =

(К)

420: 7 =

(Т)

300 - 300 : 2 =

(Л)

90-1000 =

(Є)

48000 :8:3 =

(У)

8000: 10 =

(Л)

300• 7 + 3 =

(Б)

200 : 5 =

(Е)

300• 5 =

(Н)

6000:20 =

(Т)

ІІ. Повідомлення теми і завдань уроку (3-4 хв)

 1. “Відкриття" теми уроку
 • — Отже, розпочинаємо засідання клубу “інтелект". Якщо під час роботи ви проявите уважність, розум, організованість і кмітливість, то станете справжніми інтелектуалами. Але спочатку відгадайте загадку.

Вправно йде, хоч ніг не має,

“Цоки-цок”, — усім співає.

І        секунди, і хвилини

Нам рахує він щоднини.

                                      (Годинник)

 • — Для чого ми використовуємо годинник?
 1. Завдання на вибір заданого елемента
 • — Оберіть одиниці вимірювання, що позначають час. Учитель демонструє запис на слайді.

2 т, 1 рік, 6 ц, 5хв, 1 дм,

7 год, 3 м, 20 с, 1 ст.

Діти називають одиниці вимірювання часу. Вони залишаються на слайді, іншізникають.

 1. Повідомлення завдань уроку
 • — Ви добре визначаєте одиниці вимірювання часу. Сьогодні ми закріпимо ці знання. Виконуючи завдання, ви відкриватимете числа, пов’язані з видатними укра­їнцями, які своєю працею та інтелектуальними здіб­ностями прославили нашу країну. Кожен з них — яскрава зірка, що сяє у сузір’ї українських винахідників, адже їхніми відкриттями користується весь світ.

ІІІ. Актуалізація знань і вмінь учнів(6-7хв)

 1. Математична розминка
 • — Та перш ніж ми дізнаємося, які відкриття зробили наші співвітчизники, потренуймося і виконаймо зав­дання математичної розминки.

Фронтальне опитування

 • — З множини слів вилучіть зайве.

Педагог демонструє слова на слайді, учні читають, відповідаючи, пояснюють свій вибір.

метр, дециметр, кілометр,

кілограм, міліметр

 • — Якою спільною назвою можна об’єднати слова, що залишилися?
 • — Отже, на вас чекає математична розминка на по­вторення мір довжини та маси.
 • — Якими одиницями вимірюють відстань?
 • — Продовжте записи.

Учитель демонструє картки-блискавки з завдан­нями, учні мають якнайшвидше заповнити пропуски.

Орієнтовний зразок картки

1 м = ... дм,... см, ... мм.

 • — У скільки разів 1 м більший за 1 дм? 1 см? 1 мм?
 • — Яку одиницю довжини вважають основною?
 • — Які одиниці використовують для вимірювання маси великих вантажів?
 • — Один віслюк ніс 10 кг борошна, а інший — 10 кг вати. У кого вантаж був важчий? Чому?

Індивідуальна роботанакартахтабіля дошки

 Троє учнів під час математичної розминки працю­ють на картках самостійно, після чого здійснюється перевірка.

Картка 1.Робота у зошиті(“Перевірка предметних компетентностей. Математика. 4 клас”, с. 10, завд. 4).

Виразіть висоту гори в кілометрах та метрах.

Говерла — 2061 м = ...

Близниця — 1883 м = ...

Петрос— 2020 м = ...

Стіг — 1704 м = ...

Картка 2.Розв’язування задачі (підручник, с. 55, №347).

Із 4 кг проса одержують 3 кг пшона. Скільки кілогра­мів пшона вийде з 1 ц 20 кг проса?

Картка 3. Обчислення значення виразу(біля дошки):

2016- 137= ...

Розповідь про Федора Пироцького

Після обчислення виразу на екрані з 'являється за­пис числа1879.

 • — От ми й відкрили перше число, і в нашому сузір’ї засяяла перша зірочка. Вона розповість нам про ви­датного українського винахідника.

Тут і далі відкриваючи ім'я винахідника, педагог прикріплює на дошці зірочку. На екраніпортрет Ф. Пироцького і запис: у 1879 році Федір Пироцький відкрив світу електричний трамвай.

 • — Справжнім інтелектуалом був український інже­нер Федір Пироцький. У 1870 році створений ним електричний трамвай вперше проїхав по рейках. Цим винаходом донині користуються мешканці ба­гатьох міст.

На екрані — зображення першого трамваю.

 1. Хвилинка-цікавинка
 • — Перейдімо без зупинки до хвилинки-цікавинки.
 • — Яку цифру пишуть у небі льотчики? (8).
 • — Скільки планет обертається навколо Сонця? (8).
 • — За скільки хвилин сонячне світло досягає Землі? (За8хв).
 • — Скільки вершин у куба? (8).
 • — Скільки пішаків одного кольору на шаховій дошці? (8)
 • — Намалюйте рукою в повітрі знак нескінченності. Яку цифру він нагадує? (8).
 • — Сьогодні ми повторимо написання цифри 8, але для початку проведемо фізкультхвилинку.
 1. Фізкультхвилинка

Письмо в повітрі вісімки правою рукою, лівою, двома руками одночасно.

 • — Руку праву підніміть, цифру 8 напишіть.

Потім ліву слід підняти — теж вісімку малювати.

Дружно обома руками пишем 8 разом з вами.

Три вісімки написали і руки не відривали!

Як незвично нам писати, якщо ліву долучати!

Фізкультпаузі кінець. Хто старався — молодець!

 1. Каліграфічне письмо цифри 8 (робота в зошитах)

Діти каліграфічно пишуть у зошитах цифру 8.

 1. Математичний диктант
 • — Продовжимо роботу в зошиті. Без помилок на­писавши математичний диктант, ви дізнаєтесь, який винахід подарував людству Ігор Сікорський.

На екраніпортрет і. Сікорського.

Орієнтовний зміст диктанту

 • Різницю чисел 85 і 27 поділити на 29.
 • Знайди суму чисел 53 і 48.
 • Додати четверту частину числа 600 і п’яту частину числа 350.
 • Скільки разів число 7 вміщується у десятій частині числа 560.
 • На скільки добуток чисел 33 і 3 більше за їх частки? Знайти половину суми чисел 35 і 23.
 • Добуток чисел 20 і 5 зменшити на 42.
 • Обчисліть периметр квадрата, якщо довжина його сторони 11 см.
 • Знайдіть різницю чисел 2016 і 77.

Перевірка здійснюється прийомом “Мікрофон”.

Відповіді демонструються на слайді, кожному ре­зультату обчислення відповідає певна буква. Врешті учні складають з них слово “гелікоптер".

 • — Молодці, ви правильно виконали завдання і від­крили ще одну зірочку у сузір’ї українських винахід­ників. А число 1939 повідомляє нам рік, коли у небо піднявся перший гелікоптер, розроблений видатним українським авіаконструктором Ігорем Сікорським.

На екраніфотографія гелікоптера,

 • IV, Сприйняття й осмислення нового матеріалу (10-12xв)
 1. Вправа “Закінчи твердження”
 • — Одиниці вимірювання часу пов’язані з рухом пла­нети Земля навколо Сонця, Місяця навколо Землі й Землі навколо своєї осі. Пригадайте, що ви знаєте про рух небесних тіл з уроків природознавства, і за­кінчіть твердження.

Орієнтовний зміст тверджень

 • Земля здійснює один оберт навколо Сонця за ____діб, (За 365 або (у високосному році) за 366 діб).
 • 365діб — це 1 ... (рік).
 • Рік поділяють на __ місяців. (12).
 1. Роботазтабелем-календарем
 • — 1 місяць — це скільки діб?
 • — Назвіть місяці, що мають ЗО діб.
 • — Який місяць року найкоротший? Чому?
 1. Робота з макетом годинника
 • — За який проміжок часу Земля обертається нав­коло своєї осі?
 • — Година поділяється на 60 рівних частин — хвилин, а хвилина — на 60 секунд. Яка стрілка годинника вка­зує на години, а яка на хвилини?
 1. Робота з підручником (С. 56)
 • № 350 — самостійно прочитати інформацію,
 • №351.1 — ознайомитись із таблицею основних одиниць вимірювання часу.

На дошці вчитель демонструє таблицю "Міри часу”.

 • — Розгляньмо таблицю основних одиниць вимірю­вання часу. Запам’ятаймо їх скорочений запис.

1 р. = 235 (366) діб = 12 міс.

1 міс. = 30/31 д.

1 доба = 24 год

1 год = 60 хв      

1 хв = 60 с

 • № 351.2 — один учень працює біля дошки, ко­ментує запис, решта пишуть у зошитах,
 1. Розкриття поняття “століття”, вправляння у визначенні століть(є. 56-57 підручника)
 • — Погляньте на таблицю. Яку одиницю часу ми не згадали?
 • — Найбільшими проміжками часу є століття, і тисячоліття. 

1 століття = 100 років

1 тисячоліття = 1000 років

 • — Наше завдання — навчитися визначати, в яких століттях жили видатні українські лікарі-хірурги.

На екраніслайд з портретами і датами життя.

 • — Видатний український лікар-хірург Микола Пи­рогов народився 1810 року.
 • — Скільки всього сотень у числі 1810?( 18 сотень).
 • — Отже, до моменту народження Пирогова минуло 18 століть і ще 10 років.
 • — У якому столітті народився і жив Микола Івано­вич Пирогов? (У XIX).
 • — Микола Іванович Пирогов рятував життя бага­тьом людям. Він винайшов гіпсову пов’язку, яку ви­користовують для правильного зрощування зламаних кісток і в нашому XXI столітті.
 • — Микола Амосов (1913-2002 рр.) — лікар-хірург, кардіолог, лікував хвороби серця.
 • — У якому році народився М. Амосов? (У 1913).
 • — Скільки всього сотень у числі 1913? (19).
 • — Скільки століть минуло до народження Миколи Амосова? (19).
 • — Яке століття було у 1913 році? (ХХ). Чому?
 • — У якому році скінчилося життя цього видатного лікаря? (У 2002).
 • — Визначте самостійно, яке це століття. (XXI).
 • — Клініка ім, М. Амосова працює в м. Києві. У ній допомагають людям з вадами серця. Отже, добра справа лікаря Амосова продовжується.
 • — Що ми вчилися визначати на цьому етапі уроку?
 • — Який зараз рік?
 • — У якому столітті ми живемо?
 • — Дякую за роботу. Ви дізналися про видатних ліка­рів і їхні досягнення, ознайомилися з поняттям “сто­ліття” й додали до сузір’я видатних українців ще дві зірочки.
 1. Музична фізкультхвилинка
 2. Розповідь про відкриття компакт-диска.

 Педагог демонструє компакт-диск.

 • — Назвіть предмет, який я тримаю.
 • — Саме на ньому записана фізкультхвилинка, яку ви щойно виконали. А винайшов компакт-диск у 1960році В’ячеслав Петров — науковий співробітник Інституту кібернетики імені Б. М. Гпушкова (м. Київ).

На екрані світлина В. Петрова.

 • — У якому столітті це сталося? (у XX).
 • — Наш інтелект значною мірою залежить від стану здоров’я. Але не тільки фізичні вправи зміцнюють організм людини, а й праця. Продовжімо засідання клубу "Інтелект”.
 1. Закріплення та осмислення знань (8-10хв)
 2. Перетворення одиниць часу (робота в групах) Завдання за підручником (с. 57, № 354).

Зміст завдання

Записати в секундах; у хвилинах; у годинах.

1 група: 2хв = ...(120 с); 3 хв12с= (192 с).

2група: 4 год=... (240хв);300 с= ...(5хв).

З група:3 доби = (72 год); 180 хв = (Згод).

Перевірка та аналіз виконання завдань, оцінювання.

 1. Робота надзадачами

Вправа “Вчитель”

Учень біля дошки читає задачу № 355.1, ставить однокласникам запитання за її змістом, розв’язує з поясненням.

Зміст завдання

За 1 год турист пройшов 4 км. За скільки хвилин він пройде 5 км?

Самостійна робота

Задачу №355.2учні розв’язують самостійно, ко­лективно перевіряють, пояснюючи вибір дій.

Зміст завдання

Хлопчик пробіг ЗО м за 6 с. Скільки метрів він про­бігав за 1 с?

 • * Діти розв’язують за варіантами.

І варіант             ІІ варіант

2408-Х = 385      9758-Х = 7745

На екрані вчитель демонструє відповіді. Учні підні­мають сигнальні картки: зелену, якщо правильно ви­конали завдання, червонуякщо помилилися.

 • — Останнє число — 2013— привело нас до ще од­нієї зірочки. У 2013 році український школяр Іван Селезньов із Луганська представив на Міжнародному на­уково-технічному ярмарку свій проект “Ультразвукова рукавичка для просторової орієнтації людей з вадами зору”. Пристрій посилає ультразвукові хвилі, і якщо попереду є перешкода, рукавичка повідомляє про це. Винахід потрапив до трійки кращих винаходів світу в 2014 році. Іван отримав не тільки грошову винагороду, а й запрошення до співпраці від кількох компаній.

Учитель демонструє фотографії винаходу та його автора.

 • VI, Розвиток математичних знань, умінь та навичок учнів(3-5 хв)
 • — За допомогою яких одиниць можна визначити тривалість уроку? А перерви?
 1. Бліц-опитування “Ерудит”
 • Учні були на екскурсії 1 год 20 хв. Скільки всього хвилин тривала екскурсія? (80хв).
 • Урок музики розпочався о 10 год. 25 хв. і тривав 40 хв. О котрій годині закінчився урок? (Об 11 год. 5хв.).
 • Для того щоб бути здоровою, я кожного ранку роблю 12 вправ за 1 хв. Скільки вправ я роблю за 5 хв? А за тиждень? (60 впр., 420 впр.).
 • 2, Гра "Стомахіон”

Учні отримують конверти з геометричними фігу­рами, на яких відповіді до прикладів.

 • — Останнє завдання — усно обчислити приклади, знайти відпо­відні геометричні фігури, з яких ви  повинні скласти космічний корабель. Зробивши це, ви дізнаєтеся ім’я видатного українського вина­хідника, конструктора супутника Землі та космічного корабля.

Орієнтовний зміст завдання

60-2 = ...(120)                        200-128 = ...(72)

81000: 1000 = ...(81)             400 :100 = ... (4)

80 : 4 = ... (20)                        3200- 1252= ...(1958)

 • — Так, число 1958 привело нас у рік, коли Сергій Павлович Корольов створив перший супутник Землі та міжконтинентальну ракету. А в сузір’ї українських винахідників засяяла ще одна зірочка.! це лише неве­лика кількість наших славних “зірочок”, адже Україна має великий інтелектуальний потенціал, і можливо, серед вас знайдуться ті, хто з роками теж увійде до сузір’я відомих українських винахідників.

VІІ. Домашнє завдання (1-2хв)

 • * Підручник, с. 57, № 356.
 • 3 геометричних фігур скласти власну модель транспортного засобу.

VIII. Підсумок уроку (2-3 хв)

 • 1, Заключна бесіда
 • — Подивіться на наш годинник. Котра зараз година?
 • — Скільки тривав урок?
 • — Бережіть час і витрачайте його розумно.

Джерело: «Учитель початкової школи», 2017, № 6