Ділення трицифрових чисел та багатоцифрових на двоцифровіМАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: закріплювати вміння учнів ділити трицифрові та багатоцифрові числа на двоцифрове число; удосконалювати обчислювальні навички; закріплювати прийоми перевірки дії ділення дією множення, формувати вміння розв'язувати задачі; розвивати мислення; виховувати уважність.
Обладнання: картки для усних обчислень; таблиці з умовами задач.

Хід заняття

І. Організаційний момент

Ясне сонечко проміння
Посилає щедро в клас.
Це воно, напевно, знає:
Почалось заняття в нас.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення.

?? Гра «Хто швидше?»

Множення на двоцифрове число. МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: розвивати вміння учнів множити на двоцифрове число; формувати обчислювальні навички; коригувати сприйняття, увагу, пам'ять, логічне мислення; виховувати наполегливість у здобутті знань, охайність записів на дошці та у зошитах.
Обладнання: предметні малюнки.

Хід заняття

І. Організаційний момент

Пролунав шкільний дзвінок,
Всіх покликав на урок.
Тож пора нам поспішати
І старанно працювати.
 
- Як каже народне прислів'я: «Маленька праця краща за велике безділля».
- Доброго дня, четвертокласники! Я зичу всім тим, хто хоче працювати, бути уважними, старанними, наполегливими, а я чекаю від вас плідної праці.

ІІ. Основна частина

1. Усні обчислення

Ділення з остачею на двоцифрове число, на круглі числаМАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: поглиблювати й систематизувати вміння учнів ділити на круглі числа та з остачею на двоцифрове число; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять; виховувати інтерес до математики.
Обладнання: картки для усних обчислень; картки для самостійної роботи; аудіозапис п'єси П. І. Чайковського «Осіння пісня» із циклу «Пори року».

Хід заняття

І. Організаційний момент

- Працюємо наполегливо, швидко, старанно, щоб кожну хвилинку не втрачати марно.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

?? Робота за картками

15 : 2
24 : 3
55 : 9
120 : 2
300 : 2
140 : 2
1000 : 50

Дроби. Складені задачі, що містять знаходження дробу від числа. Множення багатоцифрових чисел на круглі числа (заняття 10)МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: вправляти учнів у розв'язуванні прикладів і задач на знаходження дробу від числа; формувати обчислювальні навички; розвивати математичне мислення; виховувати зацікавленість, бажання здобувати знання, допомагати іншим.
Обладнання: прямокутники; короткий запис задачі; кольорова крейда.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Ви почули всі дзвінок,
Він покликав на урок:
Кожен з вас приготувався,
На перерві постарався.
Зараз сядуть всі дівчата,
А за ними — і хлоп'ята.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

Знайдіть 3/4 від 330,  5/9 від 455,  6/7 від 612.

2. Математичний диктант

Ділення на одноцифрове число. Знаходження значень виразів на сумісні дії. МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: закріплювати знання учнів про ділення багатоцифрових чисел; формувати обчислювальні навички та вміння розв'язувати задачі; знаходити значення виразів; розвивати логічне мислення, пам'ять, уміння застосовувати набуті математичні знання практично; виховувати старанність, охайність.
Обладнання: малюнки мишенят (Круть та Верть), котика, песика, їжака, білки.

Хід заняття

І. Організаційний момент

- Декарт Рене сказав: «Щоб удосконалити розум, потрібно більше розмірковувати, ніж заучувати».

?? Вправа «Мікрофон»

- Заперечте або поясніть думку Декарта Рене.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

?? Гра «Розшифруй казку»

Дія ділення. Властивості частки. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: формувати в учнів навичок письмового ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове та вміння розв'язувати ускладнені задачі на зведення до одиниці; формувати обчислювальні навички; виховувати старанність, позитивне ставлення до навчання.
Обладнання: таблиця для усних обчислень; таблиці з умовами задач.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Вже дзвінок нам дав сигнал —
Працювати час настав.
Тож і ти часу не гай —
Працювати починай.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

?? Гра-естафета

36 : 4                   32 : 8                 42 : 6
91 : 7                  72 : 6                  60 : 5
48 : 12                75 : 15                64 : 16
903 : 3                609 : 3                408 : 2

Дія множення. Закони множення. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Обчислення площі прямокутника МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: систематизувати знання учнів про переставний, сполучний та розподільний закони множення; вправляти учнів у письмовому множенні на одноцифрове число та у розв'язуванні простих і складених задач, пов'язаних з площею прямокутника; розвивати логічне мислення; виховувати бажання вчитися.
Обладнання: геометричні фігури для обчислення площі; картки для усних обчислень.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Подивіться всі на мене,
Усміхніться мені.
Всі готові до роботи?
Молодці!
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

?? Гра «Ланцюжок»

4 • 5 • 100 • 4 : 10 : 10 + 120 =

4500 : 9 : 500 • 100 : 2 • 8 - 150 =

Додавання і віднімання іменованих чисел. МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: закріплювати різні способи обчислень з іменованими числами; формувати вміння учнів розв'язувати задачі на рух та розрізняти геометричні тіла; розвивати логічне мислення; удосконалювати обчислювальні навички; виховувати інтерес до вивчення математики.
Обладнання: картки для індивідуальної роботи; таблиця «Швидкість. Час. Відстань».

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
В коридорі стихли кроки,
В клас зібралась дітвора.
Заняття з математики
Розпочати нам пора.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усна лічба
 
25.02.2015-1-1ма61

- Назвіть числа від найменшого до найбільшого.
- Назвіть числа від найбільшого до найменшого.
- Назвіть «сусідів» кожного числа.
- Кожне число розкладіть на розрядні доданки.

Закони додавання. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: систематизувати знання учнів про переставний та сполучний закони додавання; розвивати вміння додавати і віднімати багатоцифрові числа; обчислювати суми кількох доданків; удосконалювати обчислювальні навички; виховувати бережливе ставлення до хліба.
Обладнання: таблиці для усних обчислень; таблиця «Закони додавання».

Хід заняття

І. Організаційний момент

Діти стоять, тримаючись за руки.

- Девіз нашого заняття: «Знаєш сам — допоможи другові».
 
Всі сідайте тихо, діти,
Домовляймось не шуміти,
Руку гарно піднімати,
На занятті не дрімати,
А знання мерщій хапати.
Тож гаразд, часу не гаєм
І заняття розпочинаєм.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

- Виправте помилки.

Одиниці вимірювання величин. МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: систематизувати знання учнів про основні одиниці вимірювання довжини, маси, часу; формувати обчислювальні навички та вміння розв'язувати задачі; закріплювати навички перетворення одних одиниць вимірювання величини на інші; розвивати мислення; виховувати уважність.
Обладнання: таблиці з одиницями вимірювання довжини, маси, часу; картки із виразами.

Хід заняття

І. Організаційний момент

?? Психологічне налаштування

- Сьогодні вирушаємо в подорож. Супроводжувати нас будуть іменовані числа. Що візьмемо із собою?

Лінь-матінку? (Ні!)
Наполегливість? (Так!)
Увагу? (Так!)
Працьовитість? (Так!)
Гарний настрій? (Так!)

- Усміхніться одне одному та побажайте успіхів.

  1. Багатоцифрові числа в межах 200 тисяч (заняття 3)
  2. Письмове множення і ділення на двоцифрове число (заняття 2)
  3. Письмове множення і ділення трицифрових чисел на одноцифрове число (заняття 1)
  4. Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів. Таблиця множення на число 9. Таблиця ділення на 9
  5. Таблиця множення на число 8. Таблиця ділення на 8. Знаходження частин числа
  6. Задачі на дії різного ступеня. Дії з величинами. Вправи та задачі на засвоєння множення та ділення на числа 6, 7
  7. Периметр квадрата. Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення чисел 4, 5
  8. Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення чисел 2, 3 і ділення на 2, 3
  9. Усне й письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання задач за коротким записом
  10. Застосування прийомів усного віднімання двоцифрових чисел. Порівняння виразу і числа. Складання задач за поданим виразом