Фільтр
Показати  
Заголовок
ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР
СТВОРЕННЯ НТML-ФОРМ
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ОПЕРАЦІЇ З ФРАГМЕНТАМИ ТЕКСТУ
КОМП'ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
РОБОТА У ГРАФІЧНОМУ РЕДАКТОРІ РАІNT
СУЧАСНА ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА
ПОНЯТТЯ ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА, ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. СЕРЕДОВИЩЕ РАСТРОВОГО ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА
ТАБЛИЧНИЙ РЕДАКТОР MICROSOFT ЕХСЕL
ВИВЧАЄМО МS WORD
КОМП'ЮТЕРНІ ПУБЛІКАЦІЇ: ТИПИ, ШАБЛОНИ, СТРУКТУРА
ПРАЦЮЄМО З РЕДАКТОРОМ ФОРМУЛ
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КОНСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІКТ
План-конспект уроку з інформатики "Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису". 9 клас
Тематична робота «Текстовий процесор».
Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Способи опису алгоритмів. 10 клас.
Тематична робота «Текстовий процесор».
План-конспект уроку інформатики"Шаблони документів. Створення списків"
План-конспект уроку інформатики"Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів"
Уведення та редагування тексту
Урок із використанням flash-анімацій Фізика. 8 клас. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
Табличний процесор, його призначення. Основні функції табличного процесора
Робота з базою даних в програмі Microsoft Access. Створення форм.
Організація алгоритмів розгалудження мовою Turbo Pascal
Програми роботи з таблицями
Структура інформаційної системи. Будова та принципи функціонування комп’ютера.
Інформатика. Поняття інформації.
Сутність стиснення даних. Програми архівації
Програма-архіватор WinRAR
Робота з антивірусними комплексами AVP та Avast!
Сканери. Системи розпізнавання тексту
Класифікація антивірусних програм
Засоби роботи в мережі Інтернет
Програмування HTML
Математичні і статистичні системи
Математичні обчислення в системі MathCAD
Системи створення презентацій
Інформаційно-пошукові системи
Створення презентації в Microsoft PowerPoint
Робота з програмою – зразком.
Етапи розв'язування задачі за допомогою комп'ютера
Робота в середовищі програмування
Поняття про середовище програмування
Мови , системи і середовища програмування
Створення базових структур алгоритмів.
Базові структури алгоритмів.
Табличний процесор
Комп'ютерна графіка.
Бази даних
Системи управління базами даних