Заняття з геометрії для учнів 3-го класуГАЛЕРЕЯ ТВОРЧИХ ПОРТРЕТІВ
 
 
Тема заняття. Пригоди Точки та її друзів. Площа фігури. Симетричні фігури
Мета:
? ознайомити учнів з поняттям площі фігури;
? розвивати здатність до розумових операцій (аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація);
? викликати інтерес до предмета, спонукати до творчої діяльності, формувати математичну мову;
? збагачувати словниковий запас, розширювати світогляд молодших школярів.
Тип заняття: заняття-дослідження.
 
Хід заняття
І. Організація пізнавальної діяльності
Вступна бесіда
Як ви знаєте, геометрія з'явилася дуже давно. Майже всі вчені в давнину були видатними геометрами.
 
27.10.2014-1-1

Підсумкові контрольні роботи з математики за рік для 3-4 класів3 клас

 

І варіант

 

1. Обчисли вирази.
19 • 3        537 + 173        (92:23 + 19) • 3        5 м - 20 см
87 : 3        600 – 375         4 • 170 : 2 + 200      4 м : 5


2. Вибери рівняння, яке розв'язується дією множення. Розв'яжи його.
х : 7 = 20          3 • х = 420          540 : х = 6


3. Порівняй величини.
45 дм ? 5 дм 4 см             6 ц 8 кг ? 68 кг
3 м 4 см ? 304 см             300 г ? 2 кг


Тема. Розв’язування текстових задач, зокрема комбінаторних

Автор: Деяк Т.Ю., вчитель математики Хустського навчально-виховного комплексу №1 Закарпатської обл.

Мета: систематизувати й поглибити знання учнів шляхом  розв’язування текстових задач, що потребують використання залежностей між величинами; розвивати логічне мислення, культуру математичної мови і записів; виховувати інтерес до математики, взаємодовіру, посилювати міжпредметну інтеграцію

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок

Обладнання: дошка, крейда, роздавальний матеріал, карта світу, тварини-іграшки із завданнями

 

Тема уроку:     КВАДРАТ.

Мета уроку: за допомогою нестандартних засобів навчання дати учням поняття квадрата, його основних елементів та властивостей. Розвинути в учнів уяву, абстрактне та логічне мислення. Виховати уважність, акуратність та кмітливість під час роботи.

План-конспект уроку з математики в 9-му класі Прикладні задачі та їх математичні моделі.

Учбова тема: Елементи прикладної математики.

Тема уроку: Прикладні задачі та їх математичні моделі.

Математичне моделювання.

Мета уроку: 

1.     Дати поняття про моделювання та створення математичних моделей.

2.     Навчити створювати адекватні математичні моделі реальних ситуацій.

3.     Створити умови для освоєння технології дослідницької  діяльності.

4.     Продовжити розвиток умінь і навиків роботи з комп’ютером, висловлювати своєю думку.

5.     Формувати культуру роботи в групах, взаємодії і співпраці з іншими людьми.

Продуктивне завдання:

Як допомогти артилеристам влучити у ворога з старовинної гармати?

Додаткове устаткування:

Мультимедійний проектор, що демонструє на екран демонстрацію  експерименту і підготовлену презентацію, тестуюча програма ExeTest, програма Паскаль АВС.

Цілі уроку:
Ознайомити учнів зі структурою їх нового підручника та уточнити поняття «вираження»,
«Числове і алгебраїчне вираз», «вираження зі змінними», і «значення виразу»;
Повторити правила читання виразів;
Закріпити вміння частково - пошукової пізнавальної діяльності: осозновать
проблему, робити висновки і узагальнювати;
Відпрацьовувати правила письмового оформлення рішення завдань.


Конспект уроку

 з математики на тему: «Розв'язування задач за допомогою пропорції» 6 клас

Мета:

навчити учнів застосовувати набуті на попередніх уроках знання про пропорції до розв'язування задач;

розвивати обчислювальні навики учнів і уміння розв'язувати задачі за допомогою пропорції;

показати значення вітамінів для здоров'я людини, пропагувати здоровий спосіб життя.

Тип уроку: формування знань, умінь та навичок.

Наочність та обладнання: таблиці з умовами задач, таблиці з розв'язками задач.

Тема заняття.  Розв’язання  сюжетних задач.

Мета заняття:

  • ? дидактична: формувати навички розв’язування текстових задач, розвивати в учнів усну і письмову культуру мовлення, логічне мислення, заохочувати учнів до самостійної навчальної діяльності, виховувати у них позитивну мотивацію до навчання, відповідальність за власні навчальні досягнення;
  • ? розвивальна: розвивати цікавість учнів до математики, прагнення краще вчити предмет; здатність до творчого застосування знань і вдосконалення умінь, до забезпечення переносу знань і способів дій у нові умови;
  • ? виховна: виховувати допитливість, уважність, натхнення, любов до навчання та вміння працювати разом.

Тип уроку: формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: картки, записи на дошці, схеми, малюнки,  комп’ютер, плакат: «Математична задача іноді настільки ж приваблива, що і кросворд, і напружена розумова робота може бути настільки ж бажаною вправою, як стрімкий теніс»

Девіз уроку:

Якщо хочеш досягнути у житті своїх вершин

Математику збагнути мусиш тонко до глибин.

Урок математики в 5 класі

Тема. Розв’язування вправ на всі дії з натуральними числами.

Мета: закріпити в учнів уміння виконувати дії над натуральними числами в процесі розв’язування різноманітних вправ; сприяти розвитку логічного мислення, обчислювальних навичок учнів, культуру математичної мови і записів; формувати інтерес до математики; виховувати самостійність, наполегливість,взаємодовіру.