Багатоцифрові числа в межах 200 тисяч МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: удосконалювати навички і вміння учнів під час обчислення значень виразів на дії множення і ділення; розвивати мислення, математичне мовлення; виховувати допитливість.
Обладнання: таблиці для усних обчислень.

Хід заняття

І. Організаційний момент

?? Психологічне налаштування

- Візьміться за руки та утворіть коло. Відчуйте, як із долоньки в долоньку переходить енергія взаємної любові та вдячності, адже ми — це єдиний колектив, який злагоджено працюватиме на сьогоднішньому занятті.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усна лічба

600 : 10 + 20                           700 : 10 + 40
700 : 7 – 20                             630 : 9 • 2
10 • 8 + 340                            9 • 0 + 890
5 • 10 + 770                            90 : 10 • 100

Письмове множення і ділення на двоцифрове число МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: удосконалювати навички і вміння учнів виконувати письмове множення та ділення на двоцифрове число; розвивати логічне мислення, уміння аналізувати задачі, творчо працювати над ними; виховувати уважність.
Обладнання: таблиця для усних обчислень; таблиця зі скороченим записом умови задачі; шаблони хмарок.

Хід заняття

І. Організаційний момент

?? Психологічне налаштування

- Усміхніться одне одному, побажайте успіхів. Чого очікуєте від сьогоднішнього заняття? (Відповіді учнів.)

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

?? Гра «Комп'ютер»

Вхід 42                          Вхід 54
: 6 • 9                             : 9 • 4
+ 18 : 9                          + 18 : 6 + 14
• 4                                 • 2
- 7 • 2 = ?                      + 3 • 4 = ?

2. Математичний диктант

Письмове множення і ділення трицифрових чисел на одноцифрове число МАТЕМАТИКА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: закріплювати навички і вміння учнів множити й ділити трицифрові числа на одноцифрове; розвивати математичне мислення, мовлення; виховувати уважність.
Обладнання: таблиця для усних обчислень.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Сьогодні в нас заняття звичайне,
Та вчить багато нас чого.
Хай буде воно для нас повчальним!
За це подякуємо йому!
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усна лічба
 
23.02.2015-1-1ма1

2. Усне розв'язування задач

1) Школярі зібрали першого дня 180 кг яблук, а другого — удвічі більше. Скільки всього кілограмів яблук зібрали школярі першого і другого дня разом?

Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів. Таблиця множення на число 9. Таблиця ділення на 9МАТЕМАТИКА, 2 КЛАС. ЗАНЯТТЯ 17
 
Мета: розвивати вміння учнів застосовувати правила про порядок виконання арифметичних дій; коригувати сприйняття, увагу, пам'ять, логічне мислення; виховувати наполегливість у здобутті знань, охайність записів у зошитах та на дошці.
Обладнання: таблиці для усних обчислень; креслення; предметні малюнки; скорочений запис задачі.
 
Хід заняття
 
І. Організаційний момент
 
Ранок!
Сонце в небі піднімається.
А ми одне одному усміхаємося.
 
?? Вправа «Усмішка»

Один учень усміхається іншому, «бере у долоньки» свою усмішку і «передає» іншому гравцеві, той наслідує рух і передає свою усмішку третьому учневі тощо.
 
ІІ. Робота над темою заняття

1. Усні обчислення
 
04.01.2014-1-1г        04.01.2014-1-2г

Таблиця множення на число 8. Таблиця ділення на 8МАТЕМАТИКА, 2 КЛАС. ЗАНЯТТЯ 16
 
Мета: розвивати в учнів уміння застосовувати таблицю множення на число 8 та ділення на 8 під час розв'язування прикладів та задач; удосконалювати вміння виконувати арифметичні дії з величинами; виховувати бажання більше знати про математику.
Обладнання: картки для опитування; демонстраційний матеріал.

Хід заняття

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

- Знайдіть: п'яту частину 2 дм; четверту частину 2 дм; третю частину 3 дм.

2. Гра «Зірви яблуко»

На таблиці намальовано яблуню. На гілках прикріплено малюнки яблук, на яких записано вирази. Учні по черзі «зривають» яблука, виконують обчислення.
 

18 : 3 + 16

25 : 5 • 4

8 • 8 - 60

49 : 7 + 25

7 • 8 - 20

7 • 8 - 20

Задачі на дії різного ступеня. Дії з величинами. Вправи та задачі на засвоєння множення та ділення на числа 6, 7МАТЕМАТИКА, 2 КЛАС. ЗАНЯТТЯ 15
 
Мета: поглиблювати й систематизувати вміння учнів розв'язувати задачі на дії різних ступенів; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять; виховувати інтерес до математики.
Обладнання: сигнальні картки; картки для опитування; скорочені записи задач; аудіозапис.

Хід заняття
 
І. Організаційний момент
 
Доброго ранку!
Подивились всі на мене,
Усміхнулися мені.
Чи готові до роботи?
Молодці!
 
ІІ. Актуалізація опорних знань
 
1. Фронтальне опитування
 
- Покажіть відповіді за допомогою сигнальних карток.

6 • ? = 42
7 • ? = 28
4 • ? = 16
6 • ? = 24
4 • ? = 36
4 • ? = 12

Периметр квадрата. Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення й ділення чисел 4, 5МАТЕМАТИКА, 2 КЛАС. ЗАНЯТТЯ 14
 
Мета: вправляти учнів у розв'язуванні прикладів і задач на засвоєння таблиці множення чисел 4, 5 та ділення на 4, 5; розвивати вміння знаходити периметр квадрата, математичне мислення; виховувати зацікавленість, бажання здобувати знання, допомагати іншим.
Обладнання: картки для опитування; сигнальні картки; скорочені записи задач; предмети; малюнки.

Хід заняття

І. Організаційний момент

Доброго дня! Сьогодні у нас заняття незвичайне. Його успіх залежить від вас, діти! Будьте сміливими, кмітливими, відважними, адже...
 
І сувора, й солов'їна —
Математика-країна
Праця тут іде завзята,
Вмій лиш спритно рахувати.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення

?? Гра «Добери другий множник»
Учитель каже: «Добуток — 27!» і дає учневі м'яч. Учень бере м'яч, називає перший множник, передає м'яч гравцеві, той має назвати інший множник.
Гра триває, поки не буде названо всі випадки множення числа 3.

Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення чисел 2, 3 і ділення на 2, 3МАТЕМАТИКА, 2 КЛАС. ЗАНЯТТЯ 13
 
Мета: закріплювати знання таблиць множення і ділення на 2, 3; розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, пам'ять, уміння застосовувати набуті знання практично; прищеплювати інтерес до вивчення математики; виховувати культуру праці, охайність, старанність.
Обладнання: малюнки лисичок; схема; короткий запис задачі.
 
Хід заняття
 
І. Організаційний момент

Дзвоник дав усім наказ:
До роботи швидше в клас!
Працюватимемо гарно,
Щоб урок минув не марно.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усна лічба

- Назвіть «сусідів» числа 39, 11, 42, 76.
- Обчисліть:
60 - 14
55 + 9
18 + 18
37 - 12

Усне й письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання задач за коротким записомМАТЕМАТИКА, 2 КЛАС. ЗАНЯТТЯ 12
 
Мета: удосконалювати вміння виконувати додавання й віднімання двоцифрових чисел; удосконалювати вміння складати задачі за поданим коротким записом; розвивати мислення; виховувати уважність.
Обладнання: таблиці-схеми; опорні схеми задач; таблиці для усних обчислень.

Хід уроку

І. Організаційний момент

В коридорі стихли кроки,
В клас зібралась дітвора.
Заняття з математики
Розпочати нам пора.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усна лічба
                 52       83       68
           25             74            37

- Назвіть числа від найменшого до найбільшого.
- Назвіть числа від найбільшого до найменшого.
- Назвіть сусідів кожного числа.
- Кожне число розкладіть на десятки й одиниці.

Застосування прийомів усного віднімання двоцифрових чисел. МАТЕМАТИКА, 2 КЛАС. ЗАНЯТТЯ 11
 
Мета: формувати вміння застосовувати загальний прийом віднімання двоцифрових чисел для різних випадків віднімання; вправляти учнів у складанні задач за поданими виразами; формувати обчислювальні навички; виховувати інтерес до математики.
Обладнання: таблиці для усних обчислень; схеми задач.

Хід уроку

І. Організаційний момент
 
Встали всі рівненько,
Вийшли із-за парт
Заняття з математики
Будем починать.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усна лічба

Полічіть десятками: від 20 до 90; від 90 до 20.