Фільтр
Показати  
Заголовок
Підсумкове заняття (заняття 16). Література
Прислівник як частина мови. Правопис вивчених прислівників (заняття 15)
Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово» (заняття 14)
Змінювання дієслів за числами і часами. Дієслова, вжиті у прямому і переносному значенні (заняття 13)
Відміни дієслів. Особові закінчення дієслів (заняття 12)
Неозначена форма дієслова (заняття 11)
Дієслово як частина мови (заняття 10)
Утворення та записування числівників (заняття 9)
Правила відмінювання прикметників (заняття 8)
Вимова і правопис прикметників з суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк- (заняття 7)
Зв’язок прикметників з іменниками (заняття 6)
Прикметник як частина мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми (заняття 5)
Правопис закінчень іменників (заняття 4)
Відмінювання іменників (заняття 3)
Речення (заняття 2)
Мова і мовлення. Текст (заняття 1)
Літера ь («знак м’якшення»). Робота з деформованим текстом
Звук [йу], літера Юю
Звук [ч], літера Чч («че»)
Переказ тексту за поданим планом. Літера Цц («це»)