Фільтр
Показати  
Заголовок
ФЕНОМЕН УСПІШНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ТВОРЧОМУ СПАДКУ А. С. МАКАРЕНКА
Валеопедагогічні ідеї в гуманістичному досвіді Януша Корчака і Василя Сухомлинського
Українська наука на ранніх історичних етапах
Навчання та виховання у Київській Русі
Пам'ятки педагогічної думки Київської Русі
Боротьба католицтва та православ'я в Україні на ниві освіти
Діяльність братських шкіл
Вищі школи
Козацька педагогіка
Видатні діячі української освіти XVI—XVIII ст.
Антиукраїнська освітницька політика московського царату і паростки національної школи
Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства
Стан освіти в Україні у складі Російської імперії
Стан освіти на західноукраїнських землях
Видатні українські педагоги XIX — початку XX ст.
Революційні зміни в українському шкільництві й становлення національної системи освіти
Філософсько-педагогічна думка в античних суспільствах
Типи виховних систем та школа в середні віки
Виникнення університетів
Педагогічна думка епохи Відродження