Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів(5 клас)

Мета. Вчити застосовувати правила додавання та віднімання десяткових дробів до розв язування прикладів, рівнянь, задач, спрощення виразів.

Розвивати навички логічного мислення, математичну мову, навички зручного обчислення прикладів.

Виховувати уміння спілкуватися.


Тема уроку. Множення натуральних чисел

Мета уроку: сформувати в учнів поняття дії множення,  вміння множити натуральні числа усно і в стовпчик, розвивати логічне мислення, математичну мову, виховувати прагнення до успіху, стійкий інтерес до математики.

Тема уроку: Розв’язування вправ з теми «Вирази. Рівняння»

Мета: - Закріпити та узагальнити знання учнів про вирази (їх види), рівняння. - Закріпити навички розв’язувати рівняння. - Закріпити навички розв’язувати задачі за допомогою рівняння. - Розвиток логічної пам’яті, вміння аналізувати умову задачі й вибирати ту величину для позначення її буквою, яка приводить до найпростішого рівняння. - Виховувати бережливе ставлення до особистих речей, до речей однокласників, гімназійного і державного майна.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: плакати зі зразками грошових банкнот, плакати із виразами, комп’ютер, презентація Power Point. 

Тема уроку:    Аксіоми стереометрії та наслідки з них
Мета уроку:    Пояснити учням найпростіші наслідки, що випливають з аксіом стереометрії, закріпити їх, ознайомити з методом доведення, виробити основи просторового мислення.
Обладнання уроку:    –
Тип уроку:    комбінований урок.
Тривалість уроку:    45 хвилин.
Дата проведення:   

Тема. Ділення на десятковий дріб.
Мета: навчити учнів виконувати ділення на десяткових дріб, а також розв’язувати задачі на використання десяткових дробів; виховати самостійність, уважність, активність;  розвинути логічне мислення.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Вид уроку: бесіда.

План-конспект уроку з математики в 9-му класі Прикладні задачі та їх математичні моделі.

Учбова тема:     Елементи прикладної математики.

Тема уроку: Прикладні задачі та їх математичні моделі.

Тема уроку. Розв’язування прямокутних трикутників

Мета уроку. Узагальнення, систематизація та закріплення знань про теорему Піфагора, розв’язування прямокутних трикутників; застосування набутих знань і вмінь у практичній діяльності.

Мета уроку:

• Продовжити формування вмінь вирішувати завдання, використовуючи властивості квадратичної функції.

• Розвити уявлення учнів про особливості завдань, по даній темі

• Виховувати вміння слухати, аналізувати, дотримувати єдиних вимог до оформлення рішень.

Обладнання: мультимедійний проектор, екран.

Роздавальний матеріал: текст математичної вікторини, картки із графіками функцій у = х2-1 и у = 3х

Тема: Розкладання на множники суми й різниці кубів.

Мета:

1. Навчальна - навчити й закріпити вміння й навички учнів по даній темі;

2. Розвиваюча - розвиток умінь переборювати труднощі при рішенні тотожностей з використанням формул скороченого множення;

3. Виховна - виховання в учнів наполегливості, цілеспрямованості в навчанні.

Обладнання: картки із завданнями на формули скороченого множення.