5 клас

Урок – морська подорож

Тема. Узагальнення з теми «Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння»

Мета: узагальнити та систематизувати знання, уміння і навички з теми уроку; розвивати інтерес до предмета; виховувати почуття колективізму; формувати уміння працювати групою.

Обладнання: мапа подорожі з островом скарбів (можна зробити їх рухомими), картки із завданнями.

Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів(5 клас)

Мета. Вчити застосовувати правила додавання та віднімання десяткових дробів до розв ??язування прикладів, рівнянь, задач, спрощення виразів.

Розвивати навички логічного мислення, математичну мову, навички зручного обчислення прикладів.

Виховувати уміння спілкуватися.


Тема уроку. Множення натуральних чисел

Мета уроку: сформувати в учнів поняття дії множення,  вміння множити натуральні числа усно і в стовпчик, розвивати логічне мислення, математичну мову, виховувати прагнення до успіху, стійкий інтерес до математики.

Тема уроку: Розв’язування вправ з теми «Вирази. Рівняння»

Мета: - Закріпити та узагальнити знання учнів про вирази (їх види), рівняння. - Закріпити навички розв’язувати рівняння. - Закріпити навички розв’язувати задачі за допомогою рівняння. - Розвиток логічної пам’яті, вміння аналізувати умову задачі й вибирати ту величину для позначення її буквою, яка приводить до найпростішого рівняння. - Виховувати бережливе ставлення до особистих речей, до речей однокласників, гімназійного і державного майна.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: плакати зі зразками грошових банкнот, плакати із виразами, комп’ютер, презентація Power Point. 

Тема уроку:    Аксіоми стереометрії та наслідки з них
Мета уроку:    Пояснити учням найпростіші наслідки, що випливають з аксіом стереометрії, закріпити їх, ознайомити з методом доведення, виробити основи просторового мислення.
Обладнання уроку:    –
Тип уроку:    комбінований урок.
Тривалість уроку:    45 хвилин.
Дата проведення:   

Тема. Ділення на десятковий дріб.
Мета: навчити учнів виконувати ділення на десяткових дріб, а також розв’язувати задачі на використання десяткових дробів; виховати самостійність, уважність, активність;  розвинути логічне мислення.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Вид уроку: бесіда.

План-конспект уроку з математики в 9-му класі Прикладні задачі та їх математичні моделі.

Учбова тема:     Елементи прикладної математики.

Тема уроку: Прикладні задачі та їх математичні моделі.

Тема уроку. Розв’язування прямокутних трикутників

Мета уроку. Узагальнення, систематизація та закріплення знань про теорему Піфагора, розв’язування прямокутних трикутників; застосування набутих знань і вмінь у практичній діяльності.

Мета уроку:

• Продовжити формування вмінь вирішувати завдання, використовуючи властивості квадратичної функції.

• Розвити уявлення учнів про особливості завдань, по даній темі

• Виховувати вміння слухати, аналізувати, дотримувати єдиних вимог до оформлення рішень.

Обладнання: мультимедійний проектор, екран.

Роздавальний матеріал: текст математичної вікторини, картки із графіками функцій у = х2-1 и у = 3х