Задача, що містить суми двох і трьох доданків. МАТЕМАТИКА. ЗАНЯТТЯ 9
 
Мета: закріплювати вміння учнів виконувати усне віднімання і додавання трицифрових чисел без переходу через розряд; учити працювати над задачею; розвивати вміння порівнювати і робити математичні узагальнення, логічне мислення, пам'ять, увагу; виховувати охайність.
Обладнання: таблиця для усних обчислень; таблиця з коротким записом задачі.
 
Хід заняття
 
І. Організаційний момент
Сьогодні в нас заняття звичайне,
Та вчить багато нас чого.
Хай буде воно для нас повчальним!
Запам'ятайте його!
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усні обчислення
?? Гра «Допоможи мишці дістатися нірки»
520 + 440                           370 - 30
70 + 70                               700 - 300
200 + 400                           260 – 50                       220 + 340

Запис і читання трицифрових чисел. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. МАТЕМАТИКА. ЗАНЯТТЯ 8
 
Мета: вправляти учнів у записі й читанні трицифрових чисел; формувати вміння розкладати їх на розрядні доданки; удосконалювати знання учнями мір довжини та маси; виховувати допитливість.
Обладнання: таблиці («Одиниці довжини», «Одиниці маси»); нумераційна таблиця.

Хід заняття

І. Організаційний момент
Ось і дзвоник пролунав,
На заняття всіх позвав.
Всі ви сіли рівно, вправно,
І робота піде славно.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Усна лічба «Ланцюжок»
100 + 20 + 7 =
200 + 10 + 30 + 9 =
300 + 30 + 20 + 4 =
400 + 10 + 20 + 30 + 8 =

Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення на число 9 та ділення на 9. МАТЕМАТИКА. ЗАНЯТТЯ 7
 
Мета: закріплювати знання таблиць множення числа 9 та ділення на 9; вправляти учнів у розв'язанні нерівностей; виховувати любов і бережливе ставлення до природи.
Обладнання: таблиці для усних обчислень; таблиці з геометричним матеріалом.

Хід заняття

І. Організаційний момент
Любі діти, усміхніться,
Навколо себе подивіться...
Вже усмішками сяє клас,
Заняття розпочати час.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Гра «Віримо чи не віримо?»
Рівності й нерівності записано на дошці. Учитель зачитує їх, а діти, якщо правильно, говорять: «Віримо», якщо ні — «Не віримо» та пояснюють чому.

Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення числа 8 й ділення на 8МАТЕМАТИКА. ЗАНЯТТЯ 6
 
Мета: вправляти учнів у засвоєнні таблиць множення і ділення на 8 шляхом розв'язування прикладів і задач; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення; виховувати інтерес до математики.
Обладнання: таблиці для усних обчислень; таблиці з геометричним матеріалом.

Хід заняття

І. Організаційний момент

Учитель пропонує дітям узятися за руки, щиро всміхнутись одне одному, подарувати друзям частину своєї любові й тепла та побажати успіхів.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Гра «Назви число»
- Прочитайте числа, записані на дошці, розмістіть їх у порядку зростання, назвіть «сусідів».
84, 27, 42, 99, 18, 81, 72.

Засвоєння таблиці множення числа 8МАТЕМАТИКА. ЗАНЯТТЯ 5
 
Мета: повторити таблицю множення числа 8; розвивати вміння розв'язувати рівняння на знаходження невідомого множника та задач на зведення до одиниці; виховувати уважність, старанність.
Обладнання: картки для усних обчислень; опорна схема задачі.
 
Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Діти, добрий день!
Хоч і не святковий сьогодні день,
Та зібрались на заняття ми з метою,
Щоб подружитись з математикою.

ІІ. Актуалізація опорних знань

- Розкажіть таблицю множення числа 7.
- Доведіть, що 8 • 7 = 56. (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 56)
- Доберіть такі числа, щоб рівності були істинними.

Розв’язування задач та вправ на застосування таблиці множення числа 7 та ділення на 7. МАТЕМАТИКА. ЗАНЯТТЯ 4
 
Мета: вправляти учнів у засвоєнні таблиці множення числа 7 та ділення на 7; удосконалювати вміння розв'язувати задачі з буквеними даними; формувати навички розв'язування рівнянь на знаходження невідомого від'ємника; виховувати уважність, страшність, охайність.
Обладнання: схеми задач; лінійки; прості олівці; ілюстрації.

Хід заняття

І. Організаційний момент

- Перш ніж розпочати заняття, привітаймо одне одного.
Усміхнімось всім довкола:
Небу, сонцю, квітам, людям.
І тоді обов'язково
День для нас привітним буде.
 
- Покажіть, будь ласка, який у вас настрій.
- Чи можемо ми розпочати заняття?

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6 та ділення на 6МАТЕМАТИКА. ЗАНЯТТЯ 3
 
Мета: закріплювати вміння учнів множити та ділити на 6; формувати навички користування годинником, навички швидких обчислень; домогтися розуміння учнями різниці між відношеннями «на... менше», та «у... разів менше»; виховувати любов до природи.
Обладнання: таблиця для усних обчислень; годинник; індивідуальні картки, схеми задач; аудіозапис.

Хід заняття

І. Організаційний момент
На сьогоднішньому занятті
Треба, вам, попрацювати,
Щоб змогли ви на всі мої запитання
Правильні відповіді дати.

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Задачі на діленняМАТЕМАТИКА. ЗАНЯТТЯ 2
 
Мета: закріплювати вміння додавати і віднімати двоцифрові числа з переходом через десяток; розвивати вміння розв'язувати задачі на ділення; виховувати почуття дружби, взаємодопомоги.
Обладнання: таблиця для усних обчислень; опорні схеми задач; аудіозапис.

Хід заняття

І. Організаційний момент
Діти утворюють коло, тримаючись за руки.
- Девіз нашого заняття: «Знаєш сам — допоможи другові».
 
Учитель. Сидимо...
Учні. Рівно!
Учитель. Пишемо...
Учні. Гарно!
Учитель. Слухаємо...
Учні. Уважно!
Учитель. Відповідаємо...
Учні. Точно.

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язування рівнянь. Обернена задачаМАТЕМАТИКА. ЗАНЯТТЯ 1
 
Мета: закріплювати прийоми табличного додавання і віднімання з переходом через десяток; формувати вміння розв'язувати обернені задачі, рівняння; розвивати просторову уяву; виховувати старанність, самостійність у роботі.
Обладнання: схеми задач; м'яч; таблиця для усних обчислень; індивідуальні картки для опитування.
 
Хід заняття

І. Організаційний момент
Стали, учні, всі рівненько
Усміхнулися одне одному гарненько.
Настрій гарний з собою на заняття візьмемо?
Дуже добре. Тоді працювати почнемо.
 
?? Гра «Комплімент»
- Швиденько поверніться, будь ласка, до свого сусіда по парті та скажіть йому комплімент.
Девіз нашого заняття: «Слухай уважно, і ти зрозумієш, як мало ще знаєш».

Знаходження суми та різниці багатозначних чисел. 4-й класПРАКТИКА НАВЧАННЯ
 
Мета уроку:
? повторювати, закріплювати, поглиблювати, удосконалювати знання учнів із вивчених розділів; узагальнювати засвоєний математичний матеріал; вчити застосовувати математичні знання при моделюванні життєвої ситуації;
? розвивати в учнів асоціативну пам'ять, аналітичне, логічне, схематичне мислення, творчі здібності;
? формувати навички математичного мислення, вміння швидко орієнтуватися у запропонованій ситуації;
? формувати навички самоконтролю, роботи в парі, групі, доброзичливість,
? сприяти вихованню доброзичливості, охайності у записах, бережливого ставлення до природи, наполегливість у здобутті знань.

Завдання уроку:
? розвивати загальнонавчальні навички: самоконтроль, самооцінку, вміння слухати, санітарно-гігієнічні навички.
? профілактика стомлення учнів через вибір форм самостійної роботи та емоційного задоволення дітей своїми знаннями, вміннями, навичками;
? організація взаємодії «вчитель —учень»; «учень — учень».
Тип уроку: урок повторення, узагальнення та систематизації вивченого.
Міжпредметні зв'язки: природознавство, логіка, читання, українська мова, історія, основи здоров'я.
Обладнання: девіз, словник (заносяться всі виділені слова), портрети історичних осіб, «соти» з прикладами, план.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку
Учитель. Подаруємо розумний, доброзичливий погляд один одному.