Фільтр
Показати  
Заголовок
Повторення вивченого матеріалу (заняття 17)
Міри часу. Визначення часу. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених у мірах часу. Розв’язування задач на час (заняття 16)
Сумісні дії з багатоцифровими числами. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові (заняття 15)
Ділення у випадку, коли частка містить нулі. Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа (заняття 14)
Ділення трицифрових чисел та багатоцифрових на двоцифрові. Перевірка ділення множенням (заняття 13)
Множення на двоцифрове число. Розв’язування задач. Знаходження значень виразів на сумісні дії (заняття 12)
Ділення з остачею на двоцифрове число, на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій. Задачі на пропорційне ділення (заняття 11)
Дроби. Складені задачі, що містять знаходження дробу від числа. Множення багатоцифрових чисел на круглі числа (заняття 10)
Ділення на одноцифрове число. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух (заняття 9)
Дія ділення. Властивості частки. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (заняття 8)
Дія множення. Закони множення. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Обчислення площі прямокутника (заняття 7)
Додавання і віднімання іменованих чисел. Прості й складені задачі на знаходження швидкості, часу і відстані. Геометричні тіла (заняття 6)
Закони додавання. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Додавання у випадку кількох доданків (заняття 5)
Одиниці вимірювання величин. Перетворення одиниць вимірювання: довжини, маси, часу. (заняття 4)
Багатоцифрові числа в межах 200 тисяч (заняття 3)
Письмове множення і ділення на двоцифрове число (заняття 2)
Письмове множення і ділення трицифрових чисел на одноцифрове число (заняття 1)
Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів. Таблиця множення на число 9. Таблиця ділення на 9
Таблиця множення на число 8. Таблиця ділення на 8. Знаходження частин числа
Задачі на дії різного ступеня. Дії з величинами. Вправи та задачі на засвоєння множення та ділення на числа 6, 7