Тема: Еритроцити. Переливання крові

Клас: 9

Мета уроку

1. Навчальна:

  1. Формування поняття про еритроцити, як формені елементи крові;
  1. формування поняття про групи крові;
  1. формування поняття про взаємозв’язок біологічних явищ з математичними діями.

Мета уроку:

- розвиток індивідуальної творчої роботи, розвиток мислення, здібності порівнювати й аналізувати, формулювати висновки;

- показати єдність біологічного походження рас, сформувати підняття раса, расознавство, расизм;

- довести неспроможність і антигуманність расизму, виховувати расову толерантність.

Технологія: проектне навчання, комунікативно - діалогове навчання .

Форма уроку - круглий стіл.

Мета: Сформувати знання анатомо-фізіологічних особливостей сечовидільної системи й гігієнічні поняття про причини захворювань СС і їхній профілактиці; продовжити розвиток поняття про організм як про єдине ціле, про сталість внутрішнього середовища організму.

Завдання:

• створити умови для усвідомлення й осмислення блоку інформації вже відомої, але розширивши її границі;

• актуалізувати особистісну значимість СС;

Мета: створити умови для формування в учнів стійкого поняття про пристосування живих організмів як про розповсюджений і життєво необхідні властивості живих систем.

Завдання уроку:

- формування поняття «пристосування», вивчення видів пристосувань тварин і рослин, визначення значення й властивостей пристосувань у природі.

- розвиток навичок лекційної й самостійної роботи.

- виховання в учнів естетичного сприйняття явищ живої природи.

Обладнання: підручники, комп'ютер, проектор, презентації до уроку.

Мета: познайомити учнів з будовою квітки, різноманіттям будови квітів, їхнім значенням у житті рослин.

Завдання:

навчальне

• вивчити особливості будови квітки,

• показати зв'язок будови квітки з виконуваною функцією,

• сформувати нові знання про будову рослин.

Тема уроку. Значення сенсорних систем у житті людини.

Мета уроку: підбити підсумки вивченої теми; показати єдність сенсорних систем та їхнє значення в житті людини й роль у формуванні її соціальності.

Обладнання та матеріали: таблиці зі схемами основних сенсорних систем.

Базові поняття й терміни: сенсорні системи, різноманітність сенсорних систем, біологічне значення сенсорних систем, роль сенсорних систем у формуванні соціальності людини.

Концепція уроку: спираючись на вже наявні знання про сенсорні системи, показати, що вони не тільки забезпечують біологічну адаптацію, але й беруть участь у формуванні соціальності людини. Провести контроль знань про сенсорні системи, їхню будову й функції.

Тема уроку. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

Мета уроку: сформувати загальне уявлення про сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

Обладнання та матеріали: таблиці зі схемами будови вестибулярної та інших досліджуваних сенсорних систем.

Базові поняття й терміни: вестибулярний апарат, напівкружні канали, отоліти, отолітова мембрана, ендолімфа, морська хвороба, біль, дотик, температурна чутливість.

Концепція уроку: як правило, досліджувані на цьому уроці сенсорні системи обійдені увагою і погано розуміються школярами. Спираючись на вже наявні знання про сенсорні системи, розширити коло цих систем, показати їхнє значення в повсякденному житті.

Тема уроку. Нюхова та смакова сенсорні системи.

Мета уроку: сформувати загальне уявлення про будову і функції нюхової та смакової сенсорних систем.

Обладнання та матеріали: таблиці зі схемами будови нюхової та смакової сенсорних систем.

Базові поняття й терміни: нюхова сенсорна система, нюх, пахучі речовини, запахи, гранична концентрація пахучої речовини, стереохімічна теорія запахів, смаковий аналізатор, стереохімічна гіпотеза сприйняття смаку, смаковий поріг.

Концепція уроку: спираючись на знання загальної схеми будови сенсорної системи, розкрити особливості нюхової та смакової сенсорних систем.

Тема уроку. Сприйняття звуків. Гігієна слуху.

Лабораторна робота № 3 "Вимірювання порога звукової чутливості".

Мета уроку: дати загальне уявлення про сприйняття звуків; сформувати поняття про гігієну слуху.

Обладнання та матеріали: таблиця зі схемою будови слухового аналізатора; механічний годинник; сантиметрова лінійка.

Базові поняття й терміни: сприйняття звуку, звукові хвилі, звукові коливання, низькочастотні звуки, високочастотні звуки, гігієна слуху.

Концепція уроку: спираючись на вже отримані знання про слухову сенсорну систему, підвести до розуміння необхідності гігієни слуху.

Тема уроку. Слухова сенсорна система. Анатомічна будова слухової сенсорної системи.

Мета уроку: дати загальне уявлення про будову слухової сенсорної СИСТЕМИ. РОЗПОВІСТИ про анатомічну будову слухового аналізатора.

Обладнання та матеріали: таблиця зі схемою будови слухового аналізатора.

Базові поняття й терміни: звуковий тиск, зовнішнє вухо, вушна раковина, зовнішній слуховий прохід, барабанна перетинка, середнє вухо, молоточок, ковадло, стремінце, внутрішнє вухо, перетинчастий лабіринт, завитка, перилімфа, ендолімфа, кортіїв орган.

Концепція уроку: повторити загальну схему будови сенсорної системи й показати, як влаштована слухова сенсорна система.

Сторінка 1 із 3


© Українська педагогіка