Мета уроку

Створити умови для:

• засвоєння термінів: «раси», «расові ознаки» і формування знань про вплив умов навколишнього середовища на формування расових ознак;

• формування вміння виявляти расові ознаки, уміння встановлювати портрет представників різних рас;

• самостійного придбання нових знань із різних джерел інформації;

• формування життєвої позиції про рівність всіх рас і толерантності стосовно представників всіх людських рас;

• удосконалювання навичок роботи на комп'ютері й розвитку навичок інформаційної діяльності: пошук, обробка, зберігання текстової й графічної інформації, робота з текстовою інформацією.

Мета уроку: дати загальну характеристику Латинської Америки, її регіональні характеристики.

Завдання уроку:

• Визначити особливості політичного й економічного становища Латинської Америки

• Показати розходження соціально-економічного розвитку країн даного регіону

• Оцінити можливості розвитку економіки Латинської Америки

• Продовжити формування вмінь аналізувати картографічні й статистичні матеріали, робити висновки.

Обладнання: карти Латинської Америки (політична, фізична, економічна), атласи, мультимедійна презентація «Латинська Америка», роздавальний матеріал.

Мета:

1. Навчальна:

1) Ознайомити учнів з новими поняттями й термінами; розглянути причини утворення вулканів і гейзерів, їхні види, особливості, географію розміщення по Землі.

2) Продовжувати формування навичок роботи із книгою, атласом, контурною картою.

2. Розвиваюча:

1) Розвиток мислення (формування вмінь виділяти істотні ознаки й властивості, класифікувати вулкани, порівнювати, узагальнювати, логічно викладати свої думки).

2) Розвиток пізнавальних умінь (Розвивати вміння виділяти головне в досліджуваному матеріалі).

3) Розвиток комунікативних здібностей

Мета: сформувати поняття «погода», познайомити з її типами, продовжувати формувати знання про показники погоди, дати поняття про складання прогнозу погоди і його значень у практичній діяльності людини; розвивати інтерес до кліматології, пам'ять, логічне мислення; виховувати розуміння необхідності вивчення теми для подальшого вивчення географії й загального рівня розвитку.

Тип уроку: вивчення нових знань.

Обладнання: календарі спостережень за погодою, проектор, мультимедійна дошка, комп'ютер, презентація.

Тип уроку: Вивчення нового матеріалу.

Мета уроку:

1. Навчальна: Сформувати поняття про Місяць, як природного супутника Землі. Познайомити учнів з фазами Місяця, його зовнішньою будовою.

2. Розвиваюча: Розвивати нестандартне мислення, удосконалювати навички самоконтролю, стимулювати допитливість, продовжити формування вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

3.Виховна: Виховувати географічну культуру й естетичне сприйняття географічних об'єктів через літературні твори.

Форми організації навчальної діяльності: бесіда, робота з комп'ютерною презентацією, графічне тестування.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Вид уроку: комбінований урок.

Мета уроку:

1. Навчальна: Продовжити формування понятть, що вчаться, і знань про атмосферу; познайомити з видами й особливостями утворення хмар.

2. Розвиваюча: Формувати вміння пізнавати сутність географічних явищ через літературу й мистецтво; навчити учнів виконувати практичні завдання по визначенню типів хмар і хмарності; розвивати пам'ять, логічне мислення, творчі здібності, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

3. Виховна: Прищеплювати інтерес до вивчення географії.

Мета уроку:

1. Сформувати уявлення про річку, її частинах, частинах річкової системи.

2. Навчити характеризувати ріку по фізичній карті, визначати ліві й праві притоки.

3. Виховувати вміння працювати в колективі.

Обладнання: карта півкуль, фізична карта України, атласи 5 класу, контурні карти з атласу. (Бажано мати комп'ютер, мультимедійний проектор для більш кращого унаочнення матеріалів теми)

Тип уроку: вивчення нового матеріалу з елементами казковості

МЕТА:

• Перевірити знання про країни материка - США, Канади, Мексиці інших;

• Розширити й поглибити знання про географічні об'єкти, розташовані на території даних країн материка.

• Перевірити знання карти.

• Формувати вміння аналізувати й зіставляти статистичні дані, що характеризують особливості країн.

• Розвивати пізнавальний інтерес в учнів.

Обладнання: картки з елементами контурних карт, статистичний матеріал, фотографії й малюнки із зображенням елементів природи країн материка, опису країн.

Мета уроку

навчальна:

• визначити географічну природу великих рік і озер;

• пояснити особливості живлення, характеру плину й режиму рік.

розвиваюча:

• відробити навички порівняння особливостей рік різних басейнів;

• узагальнити, систематизувати вплив зовнішніх факторів і звести їх у таблицю;

виховна:

• виховати дбайливе відношення до природи;

• сформувати в школярів активну життєву позицію по збереженню й збільшенню багатства землі.

Для уроку необхідно мати комп'ютер або ноутбук, екран, мультимедійний проектор, програму Microsoft Power Point.

Мета уроку:

-закріпити знання про природний комплекс;

-виявити позитивні й негативні риси впливу людини на природний комплекс.

-розглянути взаємодію людини на природні комплекси.

Обладнання: Електрон.підручник Кирила й Мефодія для 8 кл.

Сторінка 1 із 2


© Українська педагогіка