Тема: Складальні креслення.
Мета: Навчальна: ознайомити з основними відомостями про складальне    креслення, навчити читати складальні креслення та складати до нього специфікацію;
            Виховна: виховувати самостійність та наполегливість;
            Розвиваюча: розвивати просторове мислення, увагу, пам'ять.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання та інструменти: креслярські інструменти, креслярський папір формату А4.

План уроку
1. Організаційна частина                                                              2хв.
2. Актуалізація знань учнів                                                          2хв.
3. Повідомлення теми, мети, завдань та мотивації уроку         2хв.
4. Викладення нового матеріалу                                                  25 хв.
5. Закріплення нового матеріалу                                                  2хв.
6. Вступний інструктаж                                                                5хв.
7. Самостійна-практична діяльність учнів                                  45хв.
8. Заключний інструктаж                                                              2хв.
9. Підведення підсумків уроку                                                     2хв.
10. Завдання для виконання вдома                                               2хв.
11. Прибирання робочих місць                                                     2хв.

Тема: Креслення з’єднань деталей.
Мета: Навчальна: ознайомити з початковими відомостями про креслення з’єднань   та навчити зображати і позначати різьби на кресленні;
            Виховна: виховувати відповідальне відношення до роботи;
            Розвиваюча: розвивати координацію і точність рухів рук.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання та інструменти: креслярські інструменти, креслярський папір формату А4, вимірювальний інструмент.

План уроку
1. Організаційна частина                                                              2хв.
2. Актуалізація знань учнів                                                          2хв.
3. Повідомлення теми, мети, завдань та мотивації уроку         2хв.
4. Викладення нового матеріалу                                                  25 хв.
5. Закріплення нового матеріалу                                                  2хв.
6. Вступний інструктаж                                                                5хв.
7. Самостійна-практична діяльність учнів                                  45хв.
8. Заключний інструктаж                                                              2хв.
9. Підведення підсумків уроку                                                     2хв.
10. Завдання для виконання вдома                                               2хв.
11. Прибирання робочих місць                                                     2хв.

Тема: Поняття про розрізи та перерізи.
Мета: Навчальна: ознайомити з особливостями виконання розрізу та   перерізу, навчити виконувати і читати креслення предмета при виконанні розрізів та перерізів ;
            Виховна: виховувати відповідальне відношення до роботи;
            Розвиваюча: розвивати просторове мислення, увагу, пам'ять.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання та інструменти: креслярські інструменти, деталі, міліметровий папір формату А4.

План уроку
1. Організаційна частина                                                              2хв.
2. Актуалізація знань учнів                                                          3хв.
3. Повідомлення теми, мети, завдань та мотивації уроку         3хв.
4. Викладення нового матеріалу                                                  25 хв.
5. Закріплення нового матеріалу                                                  3хв.
6. Вступний інструктаж                                                                5хв.
7. Самостійна-практична діяльність учнів                                  40хв.
8. Заключний інструктаж                                                              2хв.
9. Підведення підсумків уроку                                                     3хв.
10. Завдання для виконання вдома                                               2хв.
11. Прибирання робочих місць                                                     2хв.

Тема: Креслення в системі прямокутних проекцій. Методи проеціювання.
Мета: Ознайомити  учнів з методами проеціювання предметів. Навчити рпоеціювати предмети різними методами. Виховувати самостійність, наполегливість, відповідальне ставлення до роботи. Розвивати просторове мислення, увагу, пам’ять. Охайність під час виконання завдання.
Методичне забезпечення: плакат „Утворення проекції предмета”, „Методи проеціювання”; методична література.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Час 45 хв.
ПЛАН
1. Організаційна частина.
2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку; мотивація навчальної діяльності.
3. Викладення нового матеріалу.
4. Закріплення нового матеріалу.
5. Завдання для виконання вдома.

Тема. Поділ відрізків і кутів на рівні частини.
Мета. Ознайомити з основами поділу відрізків і кутів на рівні частини;   нав-
           чити виконувати відповідні вправи. Розвивати увагу, пам’ять, просто-
           рове мислення, вміння аналізувати, порівнювати та узагальнювати.
           Виховувати самостійність, наполегливість, точність при виконанні зав-
           дань, відповідальне ставлення  до вивчення нового матеріалу.
Методичне забезпечення: плакат „Поділ відрізків і кутів на рівні частини” .
Тип уроку: комбінований.
Час: 45 хвилин.

ПЛАН
1. Організаційна частина. ( 3хв.)
2.  Перевірка раніше вивченого матеріалу. (7 хв.)
3. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності (4 хв.)
4. Викладення нового матеріалу. (10 хв.)
5. Закріплення нового матеріалу. (7 хв.)
6. Розв’язування тренувальних вправ. (10 хв)
7. Завдання для виконання вдома. (3 хв)
8. Закінчення уроку. (1 хв.)

Тема: Складальні креслення.

Мета: 1)ознайомлення учнів з принципами оформлення складальних креслень
з складальними кресленнями, розглянути читання складальних креслень;
2) виховувати працелюбність, культуру праці, бережливе ставлення до інструменту .
3)розвивати пам’ять, увагу, окомір.
Методичне забезпечення: схеми, плакати з прикладами пристроїв автоматичного контролю, підручник  А.Д. Ботвинников «Черчение».

Тип заняття: комбінований урок.

Тема: Побудова аксонометричних проекцій геометричних тіл: призми ,піраміди, об’ємних предметів
Мета: Навчальна – Сформувати в учнів знання про умови, що впливають на вибір виду аксонометричних проекцій для побудови наочних зображень предметів; навчити виконувати і читати креслення предметів в аксонометричних проекціях
.           Виховна – виховувати самостійність ,наполегливість, відповідальне ставлення до роботи.
Розвиваюча – розвивати уміння аналізувати, аксонометричні проекції предметів ,обмежених площинами та поверхнями тіл обертання; розвивати просторове мислення ,увагу, пам’ять
.
Методичне забезпечення уроку: креслярські інструменти, моделі призми , обємні предмети, піраміди  плакати ”аксонометричні проекції ” та ”Построение рисунков ”, підручник: Сидоренко В. К. Креслення: Підруч. Для учнів загально освіт. навч. – вихов. закл.- К.: Арка, 2002.
Тип уроку: комбінований.
Час: 45 хв.
План
1.    Організаційна частина……………………………………………………3 хв.
2.    Перевірка раніше вивченого матеріалу………………………………….5 хв.
3.    Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивації навчальної
діяльності…………………………………………………………………...2 хв.
4.    Викладення нового матеріалу…………………………………………….10 хв.
5.    Закріплення вивченого матеріалу………………………………………...5 хв.
6.    Розв’язування графічних завдань по вивченому матеріалу…………….15 хв.
7.    Завдання для виконання вдома……………………………………………3 хв.
8.    Закінчення уроку……………………………………………………………2 хв.

Тема: Креслення з’єднаних деталей.

Мета: 1)ознайомлення учнів з кресленням з’єднаних деталей, розглянути різьбові з`єднання, види з`єднань;
2) виховувати працелюбність, культуру праці, бережливе ставлення до інструменту .
3)розвивати пам’ять, увагу, окомір.
Методичне забезпечення: схеми, плакати з прикладами пристроїв автоматичного контролю, підручник  А.Д. Ботвинников «Черчение». 
Тип заняття: комбінований урок.

Тема: Креслення в системі прямокутних проекцій. Методи проеціювання.
Мета: Ознайомити  учнів з методами проеціювання предметів. Навчити рпоеціювати предмети різними методами. Виховувати самостійність, наполегливість, відповідальне ставлення до роботи. Розвивати просторове мислення, увагу, пам’ять. Охайність під час виконання завдання.
Методичне забезпечення: плакат „Утворення проекції предмета”, „Методи проеціювання”; методична література.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Час 45 хв.
ПЛАН
1. Організаційна частина.
2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку; мотивація навчальної діяльності.
3. Викладення нового матеріалу.
4. Закріплення нового матеріалу.
5. Завдання для виконання вдома.

Тема. Поділ відрізків і кутів на рівні частини.
Мета. Ознайомити з основами поділу відрізків і кутів на рівні частини;   навчити виконувати відповідні вправи. Розвивати увагу, пам’ять, просторове мислення, вміння аналізувати, порівнювати та узагальнювати.
           Виховувати самостійність, наполегливість, точність при виконанні зав-
           дань, відповідальне ставлення  до вивчення нового матеріалу.
Методичне забезпечення: плакат „Поділ відрізків і кутів на рівні частини” .
Тип уроку: комбінований.
Час: 45 хвилин.

ПЛАН
1. Організаційна частина. ( 3хв.)
2.  Перевірка раніше вивченого матеріалу. (7 хв.)
3. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності (4 хв.)
4. Викладення нового матеріалу. (10 хв.)
5. Закріплення нового матеріалу. (7 хв.)
6. Розв’язування тренувальних вправ. (10 хв)
7. Завдання для виконання вдома. (3 хв)
8. Закінчення уроку. (1 хв.)


© Українська педагогіка