Фільтр
Показати  
Заголовок
Складання діалогу. Звук [ф], літера Фф («еф»). Творча робота над текстом. Звук [х], літера Хх («ха»)
Робота над текстом. Літера У у
Переказ тексту. Літери Сс («ес»), Тт («те»)
Робота над загадками та прислів’ями. Складання тексту за малюнком. Літери Пп («пе»), Рр («ер»)
Літери Нн («єн»), Оо. Робота з деформованим текстом. Розучування та запис вірша по пам’яті
Робота з деформованим текстом. Звук [йі], літера Її. Звук [й], літера Ий
Складання казки за поданим початком. Звук [ж], літера Жж («же»). Звук [з], літера 3з («зе»)
Складання усної розповіді. Запис опису синички. Звук [и], літера и. Звук [і], літера Іі
Творчі завдання. Літери Лл («ел»), Мм («ем»). Службові слова у реченнях
Списування тексту з дошки. Переказування казки за поданими запитаннями. Звук [к], позначення його літерою Кк («ка»)
Складання діалогу. Звертання та слова ввічливості
Каліграфічне списування з друкованого тексту. Звук [е], літери Ее, Єє
Слова, що відповідають на запитання хто? що? Звук [ґ літера Ґґ («ґе»)
Слова, що означають дію предметів (дієслова). Звук [д], літера Дд («де»)
Удосконалення написання літер Ве («ве») та Гг («ге»). Робота з деформованим текстом
Абетка. Голосні й приголосні звуки. Списування з друкованого тексту. Літери Аа, Бб («бе»)
Підсумкове заняття з української мови
Підсумковий урок за темою «Дієслово»
Вправи на змінювання дієслів минулого часу за родами. Неозначена форма дієслова. Написання частки не з дієсловами
Закріплення знань про часові форми дієслів