Використання тренажеру на тему «Курування автомобілем. Повороти автомобіля»На сьогодні існує безліч засобів навчання, проте не кожний із них ефективний. Застарілі плакати і діафільми дуже рідко використовуються на заняттях з виробничого навчання. Сьогодні все більше використовують новітні інформаційні засоби навчання. Серед них можна виділити найбільш ефективні. Це комп'ютерні презентації, навчальні фільми та тренажери. У психолого-педагогічній літературі детально описано використання презентацій та навчальних фільмів, проте навчальним тренажерам приділено мінімум уваги. Тому ми вирішили розкрити даний засіб навчання, як один з основних при вивченні виробничого навчання. Адже більшість тем навчальної програми з виробничого навчання припускають навчання прийомів керування, налагодження техніки. На плакатах чи зображенні проектора хоча і можливо навчитись теоретичним основам, проте практично засвоїти тему дуже важко. Саме тому навчальні тренажери повинні стати одним із основних засобів навчання на заняттях з виробничого навчання.

Управління автомобілем - складний і відповідальний процес. Тому кожна дія водія повинна бути продуманою і виконуватись на наперед. Прогнозування дорожніх ситуацій дозволить уникнути складних і непередбачуваних ситуацій, які можуть зумовити повну втрату управління автомобілем.

В процесі виконання курсової роботи нами був розроблений план- конспект заняття з виробничого навчання на тему «Керування автомобілем. Повороти автомобіля» з можливістю використання навчального тренажеру.

Тема уроку: Керування автомобілем. Повороти автомобіля.

Мета уроку:

Навчальна - навчити учнів прийомів виконання обертання рульового колеса двома руками по черзі в право і вліво, з поступовим збільшенням інтенсивності. Повороти направо і наліво, між перешкодами.
Рух заднім ходом з поворотами наліво і направо.

Виховує - виховати в учнів дбайливе ставлення до автомобіля, повага до пішоходом і водіям інших транспортних засобів.

Розвиваюча - розвинути в учнів навички рулювання, дбайливе ставлення до автомобіля і витраті ПММ. Розвинути логічне мислення учня за завданням.

Матеріально - технічне оснащення уроку: навчальний полігон, навчальний автомобіль, навчальний автомобільний тренажер.

Писанкарство в УкраїніТ е м а. Я і Україна: "Писанкарство в Україні"; образотворче мистецтво: "Великодні свята" (створення ескізу Великодньої писанки).


М е т а. Розповісти учням про звичаї та обряди святкування Великодня, про писанкарство в Україні (показ презентації на комп'ютері); вчити учнів створювати святкову композицію до Великодніх свят; розвивати спостережливість, творчу уяву; вміння передавати враження від побаченого; удосконалювати зорову пам'ять, образне мислення, фантазію, технічні навички роботи з художніми матеріалами; прищеплювати любов до уроків мистецтва, відроджувати звичаї та обряди нашого народу, примножувати його традиції.

Виготовлення ляльок-мотанок на уроках трудового навчанняТ е м а. Конструювання найпростіших виробів - іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій.


Т в о р ч а  р о б о т а: виготовлення різновиду ляльок-мотанок із різних матеріалів.


М е т а. Навчити конкретних трудових навичок при роботі з нитками, тканиною на прикладі виготовлення різновиду ляльок-мотанок; ознайомити з обрядами і традиціями, пов'язаними з виготовленням ляльок; прищепити інтерес до культури, звичаїв своєї Батьківщини; розвивати образне мислення, творчі здібності.

Тема: Технологічне обладнання токарно-гвинторізного верстата.

Мета навчальна: ознайомити з технологічними пристроями: трьохкулачковий патрон, звичайний і обертовий центри, центрошукач, пристрій для нарізання різьби. Навчити правильно обирати технологічні пристрої в залежності від виконуємих робіт.

Тема: Будова і класифікація токарних різців.

Мета навчальна: ознайомити з будовою та класифікацією токарних різців, навчити правильно обирати різець та обточувати зовнішні циліндричні поверхні.

Виховна: виховувати в учнів культуру праці, інтерес до токарної справи, вміння працювати в колективі.

Розвиваюча: розвивати увагу, мислення, моторику рухів, пам'ять.

Тема уроку: „Столярні та теслярські з'єднання і вимоги до них ”.
Мета: навчальна: ознайомити учнів з видами столярних з’єднань їх основними характеристиками та вимогами до них, сформувати вміння обирати та виготовляти потрібний тип з’єднання для виробу, використовувати допуски і посадки при розрахунках з’єднань; 
виховна: виховувати відповідальне ставлення до роботи;
розвиваюча: розвиток просторового мислення, старанності.
Дидактичне забезпечення: плакати, малюнки.
Матеріально-технічне забезпечення: зошит, ручка, креслярські інструменти.
Об’єкт навчальної чи продуктивної праці: швабра
Тип уроку: комбінований.

Тема: Конструювання виробів з кількох деталей об’ємної форми.
Мета: навчальна - ознайомити учнів з основними відомостями про конструювання та виробами, що складаються з кількох деталей об’ємної форми;
виховна - виховувати працелюбність, культуру праці;
розвиваюча - розвиток просторового мислення і уяви.
Об’єкт праці: швабра
Дидактичні засоби: моделі різних виробів, технічна картка та креслення швабри.
Інструменти та матеріали: верстак, креслярські інструменти, інструменти для ручної обробки деревини.
Тип уроку: комбінований.

Тема: « Сучасні прогресивні методи прийоми обробки деревини»
Мета: навчальна – ознайомити учнів з верстатами, які мають програмне керування та автоматичну зміну інструментів. 
виховна - виховувати акуратність під час виконання роботи, старанність;
розвиваюча – розвиток уяви ,просторового мислення.
Дидактичні матеріали: малюнки верстатів, технологічна карта, ескіз. 
Матеріально-технічне забезпечення: заготовки, інструменти для ручної обробки деревини. 
Об’єкт навчальної чи продуктивної праці: технологічна карта.
Тип уроку: комбінований.

Тема: Технологія виконання шва «козлик» та оксамитового шва.
Мета: навчальна:ознайомити учнів із оксамитовим швом та швом «козлик», формувати вміння та навички їх виконувати.
  виховна: виховувати бережливість, любов до праці, охайність;
розвиваюча: розвивати пам’ять, мислення, точність рухів, окомір.

Тема: Виконання тамбурного та стеблового швів.
Мета: навчальна: формувати вміння та навички виконувати тамбурний та стебловий шви;
  виховна:виховувати бережливість, охайність;
розвиваюча: розвивати уяву, точність рухів, увагу, пам'ять, окомір. 

Дочірні категорії

Сторінка 1 із 5