Тема: прийоми свердління  отворів коловоротом, ручним дрилем та на свердлильному верстаті.
Мета: Навчальна: сформувати знання про процеси свердління, закріпити вміння свердлити отвори ручним дрилем, коловоротом і на свердлильному верстаті.
      Виховна: виховувати відповідальне та бережливе ставлення до інструменту та культуру праці;
     Розвиваюча: розвивати просторове та економічне мислення, пізнавальний інтерес.

План уроку
1.    Організаційна частина                                                                            2хв
2.    Актуалізація знань учнів                                                                        3хв
3.    Повідомлення теми, мети, завдань уроку                                             3хв
4.    Викладання нового матеріалу                                                                10хв                      
5.    Закріплення нового матеріалу                                                                2хв
6.    Вступний інструктаж                                                                              3хв
7.    Самостійно-практична діяльність учнів та поточний інструктаж      15хв
8.    Заключний інструктаж                                                                            1хв
9.    Підведення підсумків роботи                                                                 2хв
10.    Завдання для виконання вдома                                                              1хв
11.    Прибирання робочих місць                                                                    3хв

Тема:  . Поняття  про деталювання  складальних  креслень.
Мета: Навчальна: засвоїти  технологічний  зміст процесу  деталювання, навчитися  виконувати деталювання мехаенізму  за  його  складальним  кресленням.
            Виховна:.виховувати  самостійність, наполегливість при  вирішенні  поставлених  задач, охойність, культуру поведінки.
            Розвиваюча: розвиток  координації  руху, просторового і аналітичного  мислення, пізнавального  інтересу  до  предмету .
Дидактичні  засоби:
-    Плакат „ Складальне креслення кривошипа ”.
-    Плакат “ Складальне  креслення  і  наочне  зображення  упора”.
-    О.Д. Ботвиников. Креслення. . Підручник  для учнів 8-9 класів. К.: Рад. шк. , 1991р. – 224с.
Інструменти, прилади :  креслярський  набір.
Тип уроку:  комбінований.

Тема:  Побутові переносні електричні прилади.
Мета:
     Навчальна: ознайомити учнів з видами побутових переносносних та електричних приладів, розповісти про вимоги до їх конструкції. Навчити безпечно користуватися ними.
    Виховна: виховувати культуру праці, виховувати бережливе відношення до обладнання.
    Розвиваюча: розвивати спостережливість і самоконтроль.
Дидактичні засоби: плакати.
Інструменти та матеріали: лінійка, олівець.
Тип: комбінований.
Час: 45 хв.
План.
1. Організаційна частина                                2 хв.
2. Повторення раніше вивченого матеріалу                     4 хв.
3. Повідомлення теми і мети                                2 хв.
4. Вивчення нового матеріалу                            15 хв.
5. Закріплення нових знань                                 5 хв.
6. Вступний інструктаж                                5 хв.
7. Самостійна практична робота учнів і інструктаж вчителя         10 хв.
8. Заключний інструктаж                                 1 хв.
9. Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговими     4 хв.

Тема: Пиляння деревини
Мета:1) ознайомити учнів з прийомами пиляння деревини, ознайомити з елементами і формами зубів пилок. Формувати в них вміння виконувати операції пиляння.
2) виховувати організованість, культуру праці, увагу, охайність, бережливе відношення до інструментів та матеріалів.
3) розвивати такі якості як координацію, точність руху рук, окомір.
Дидактичні матеріали: Підручник з трудового навчання 8 клас, плакат “Пиляння деревини”.
Матеріально-технічне забезпечення: Набір різців для різання деревини
Об’єкт навчальної чи продуктивної праці: Виточена ручка для стамески
Тип заняття:  комбіноване


План заняття:
І. Організаційна частина.                                3 хв.
ІІ. Повідомлення теми, мети, мотивація навчальної діяльності учнів.    2 хв.
ІІІ. Перевірка і узагальнення знань з раніше вивченого матеріалу.        5 хв.
ІV. Вивчення нового учбового матеріалу.                        15 хв.
V. Закріплення одержаних знань.                            3 хв.
VІ. Вступний інструктаж.                                5. хв.
VІІ. Самостійна практична діяльність учнів і поточний інструктаж.    45 хв.
VІІІ. Заключний інструктаж.                                3 хв.
ІX. Підведення підсумків заняття.                            3 хв.
X. Домашнє завдання.                                    2 хв.
XІ. Прибирання майстерень.                                4 хв.

Тема: Основні відомості про конструювання. Аналіз конструкції виробів.
Мета: Навчальна:  поглиблення знань учнів  про конструювання, навчити учнів основним  етапам аналізу конструкції виробу.
            Виховна: виховувати  культуру праці , любов  до  праці, вміння  бережливого  ставлення  до  майна.
            Розвиваюча: розвивати вміння  застосовувати  набуті  теоретичні  знання  на  практиці, набути  практичних  навичок аналізу констрції  виробів із  деревини, сприяти  розвитку   пізнавальної  активності  та  інтересів учнів.   
Об’єкт праці: обладнання  і меблі столярної майстерні.
Дидактичні  засоби:
-    Плакат „ Конструювання виробів із деревини ”
-    Плакат “Розміщення  заготовок  при склеюванні”
-    Плакат “Конструкційні форми деталей і  виробів із деревини”.
-    Й.М. Гушулей. Основи деревообробки. Пробний навч. пос для учнів 8-9 класів. К.: “Освіта” , 1996р.

Тема: Основи різання деревини.
Мета: 1) ознайомити учнів з основними способами різання деревини, елементами і кутами різця. Забезпечити засвоєння правил ТБ;
2) виховувати в учнів уважність, відповідальне ставлення до обладнання майстерні, бережливість. Формувати навички користування різцями.
3) удосконалювати у школярів вміння користуватися різцями для обробки деревини.
Дидактичні матеріали: підручник з трудового навчання 8-й клас
Матеріально-технічне забезпечення: рубанок, пилка
Об’єкт навчальної чи продуктивної праці: Підготовлена заготовка для виготовлення ручок для стамесок.
Тип заняття:  комбіноване


План заняття:
І. Організаційна частина.                               
ІІ. Повідомлення теми, мети, мотивація навчальної діяльності учнів.
ІІІ. Перевірка і узагальнення знань з раніше вивченого матеріалу.
ІV. Вивчення нового учбового матеріалу.               
V. Закріплення одержаних знань.                           
VІ. Вступний інструктаж.                               
VІІ. Самостійна практична діяльність учнів і поточний інструктаж.   
VІІІ. Заключний інструктаж.                           
ІX. Підведення підсумків заняття.                       
X. Домашнє завдання.                                   
XІ. Прибирання майстерень.                               

Тема: Елементи автоматики.

Мета: 1)ознайомлення з видами автоматичних пристроїв та їх елементами, розглянути схеми деяких з цих пристроїв;
2) виховувати працелюбність, культуру праці, бережливе ставлення до інструменту .
3)розвивати пам’ять, увагу, окомір, координацію, творчі здібності.

Методичне забезпечення: схеми, плакати з прикладами пристроїв автоматичного контролю. 

Тип заняття: комбінований урок.

Тема: Електротехнічні роботи.

Мета: 1)ознайомлення учнів електротехнічними роботами, розглянути види електротехнічних пристроїв, принципи роботи;
2) виховувати працелюбність, культуру праці, бережливе ставлення до інструменту .
3)розвивати пам’ять, увагу, окомір.
Методичне забезпечення: схеми, плакати з прикладами пристроїв автоматичного контролю, підручник «Трудове навчання 7 клас».

Тип заняття: комбінований урок.

Тема: Деталювання за складальними кресленнями.

Мета: 1)ознайомлення учнів з деталюванням за складальними кресленнями, розглянути читання складальних креслень, специфікації;
2) виховувати працелюбність, культуру праці, бережливе ставлення до інструменту .
3)розвивати пам’ять, увагу, окомір.
Методичне забезпечення: схеми, плакати з прикладами пристроїв автоматичного контролю, підручник  А.Д. Ботвинников «Черчение». 

Тип заняття: комбінований урок.

Тема: Виготовлення виробу з кількох деталей об’ємної форми: свердління отворів на заготовках і вирівнювання їх поверхонь.
Мета:1) навчальна: Ознайомити з процесом виготовлення виробу. Закріпити знання про розмічання отворів на заготовках перед свердлінням і стругання деревини. Нагадати про свердління деревини ручним інструментом та на свердлильному верстаті.
           2) виховна: виховувати бережливе ставлення до інструментів, почуття відповідальності і любові до праці, колективізм.
           3) розвиваюча: розвивати пізнавальний інтерес, просторову уяву, увагу, пам’ять, просторове і технічне мислення.
Об’єкт праці: рівні поверхні заготовок і просвердлені отвори в них.
Дидактичні засоби: зразок об’єкту праці (полиця), креслення, технологічна карта виробу.
Інструменти і матеріали: коловорот, свердло, рашпіль, напилок, та дошки розмірами: 600х200х25, 600х165х25, 250х200х25, 600х120х25, і брусок розміром 650х25х25.
Обладнання: верстак, лещата, свердлильний верстат.
Трудові дії і прийоми: свердління і обпилювання.
Тип уроку: комбінований.

Дочірні категорії