Тема: Виготовлення виробу з кількох деталей об’ємної форми: клейове і шкантове з’єднання деталей об’ємної форми, шліфування.
Мета: 1) навчальна: Ознайомити з процесом виготовлення виробу і завершення його. Навчити з’єднувати дерев’яні деталі за допомогою шкантів і клею ПВА. Перевірити знання з попередніх тем: розмічання, пиляння, стругання, обпилювання, розмічання отворів на заготовках перед свердлінням і свердління деревини.
            2) виховна: виховувати бережливе ставлення до інструментів, почуття відповідальності і любові до праці, колективізм.
            3) розвиваюча: розвивати пізнавальний інтерес, просторову уяву, увагу, пам’ять, просторове і технічне мислення.
Об’єкт праці: вирізані нагелі, з’єднані заготовки в один суцільний виріб за допомогою клейового з’єднання і нагелів.
Дидактичні засоби: зразок об’єкту праці (полиця), креслення, технологічна карта виробу.
Інструменти і матеріали: рубанок, рашпілі, напилки, клей ПВА, киянка, наждачний папір та дошки розмірами: 600х200х25, 600х165х25, 250х200х25, 600х120х25, і брусок розміром 650х25х25.
Обладнання: верстак, лещата.
Трудові дії і прийоми: виготовлення шкантів: стругання і обпилювання, з’єднання деталей: склеювання і забивання шкантів, шліфування.
Тип уроку: комбінований.


Тема:  Виготовлення виробу з  деревини.
Мета: Навчальна:  навчитися  читати  технологічну  документацію.
            Виховна: виховувати  культуру праці , любов  до  праці, вміння  бережливого  ставлення  до  майна.
            Розвиваюча: вміти застосовувати  набуті  теоретичні  знання  на  практиці, набути  практичних  навичок виконувати трудові  операції  відповідно  до  вимог технологічної документації.    
Об’єкт праці: поличка навісна ( вішалка для одягу).
Дидактичні  засоби:
-    Й.М. Гушулей. Основи деревообробки. Пробний навч. пос для учнів 8-9 класів. К.: “Освіта” , 1996р.
Обладнання , інструмент, пристосування:  лобзик ( ручний і електричний ), наждачний  папір, токарний і свердлильний  верстат, олівець, лінійка, кутник, копіювальний папір.
Тип  уроку :   практична  робота.

Тема: Приготування бутербродів. Нарізування.
Мета: ознайомити з загальними відомостями про первинну обробку харчових продуктів; з видами бутербродів. Навчити правильно нарізувати продукти для приготування бутербродів. Виховувати бережливе ставлення до хліба, як ознаку культури людини та запоруки її добробуту. Навчити готувати бутерброди різних видів, ознайомити зі способами їх оформлення. Ознайомити із загальними правилами сервірування бутербродного столу.
Обладнання і пристосування:  дощечка для нарізання, ніж, посуд.
Час: 2 години.
Тип уроку: комбінований (перша частина – лекція, друга – практично-лабораторне заняття).

ПЛАН

1. Організаційна частина.
2. Повідомлення теми уроку, мети уроку, мотивація навчальної діяльності.
3. Викладення нового матеріалу.
4. Закріплення нового матеріалу.
5. Вступний інструктаж.
6. Самостійна практична робота учнів. Поточний інструктаж.
7. Заключний інструктаж.
8. Підведення підсумків уроку.
9. Домашнє завдання.
10. Прибирання робочих місць та приміщення кабінету обслуговуючої праці.

Тема. Сервірування святкового столу.
Мета: Навчити правильно розташовувати посуд та столові прибори відповідно до правил етикету. Виховувати культуру та естетичний смак, індивідуальність при виконанні завдань практично-лабараторного заняття. Розвивати творчий підхід до роботи.
Дидактичні засоби: плакат „Варіанти сервірування столу тарілками”, „Схема сервірування столу приборами”. Методична література
Час: 2 години
Клас: 5


ПЛАН
1. Організаційний момент.
2. Повідомлення нової теми, мети заняття.
3. Викладення нового матеріалу.
4. Закріплення нового матеріалу.
5. Підведення підсумків заняття.
6. Повідомлення домашнього завдання.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ : Оздоблення виробів з металів.
МЕТА ЗАНЯТТЯ:
Навчальна: Сформувати знання про основні види оздоблення металів..
Виховна: виховувати культуру праці, працелюбність, бережне відношення до майна;
Розвиваюча: розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації  рухів;
ОБЛАДНАННЯ: верстат ТВ – 4,  різці, плакат «Техніка безпеки при роботі на токарно-гвинторізному верстаті ТВ-4».
ТРУДОВІ ДІЇ, ПРИЙОМИ ТА ОПЕРАЦІЇ : точіння
ЛІТЕРАТУРА:
1. Муравьев Е. М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов. – Москва: Просвещение, 1987.
2. Терещук Б.М., Туташинскький В.І., Загорний В.К. Трудове навчання: підручник для 7 класу – Київ: Генеза, 2007.
3. Трудове навчання: навчальний посібник для 6 кл. серед. загальноосвіт. шк. Мадзігон. В.М., Левченко Г.Є. – К.: Освіта, 1997.
ТИП УРОКУ: комбінований.
ЧАС: 90 хвилин.
ПЛАН
1. Організаційна частина.....................................................................2 хв.
2. Перевірка раніше вивченого матеріалу.........................................5 хв.
3.Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності..............................................................................................3 хв.
4. Викладення нового матеріалу......................................................20 хв.
5. Закріплення вивченого матеріалу................................................10 хв.
6. Вступний інструктаж………………………………………………5хв.
7. Самостійна практична робота учнів…………………………….30хв.
8. Заключний інстуктаж……………………………………………10хв.
9. Завдання для виконання дома……………………………….…2 хв. 10. Прибирання робочих місць і приміщення майтерні черговими………………………………………………………….3 хв.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ : Обточування зовнішніх циліндричних поверхонь. Сведління отворів. Догляд за верстатом.
МЕТА ЗАНЯТТЯ:
Навчальна: Сформувати знання про основні прийоми обточування зовнішніх циліндричних поверхонь, свердління отворів на токарно-гвинторізному верстаті.
Виховна: виховувати культуру праці, працелюбність, бережне відношення до майна;
Розвиваюча: розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації  рухів;
ОБЛАДНАННЯ: верстат ТВ – 4,  різці, плакат «Види різців».
ТРУДОВІ ДІЇ, ПРИЙОМИ ТА ОПЕРАЦІЇ : точіння
ЛІТЕРАТУРА:
1. Муравьев Е. М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов. – Москва: Просвещение, 1987.
2. Терещук Б.М., Туташинскький В.І., Загорний В.К. Трудове навчання: підручник для 7 класу – Київ: Генеза, 2007.
3. Трудове навчання: навчальний посібник для 6 кл. серед. загальноосвіт. шк. Мадзігон. В.М., Левченко Г.Є. – К.: Освіта, 1997.
ТИП УРОКУ: комбінований.
ЧАС: 90 хвилин.
ПЛАН
1. Організаційна частина.....................................................................2 хв.
2. Перевірка раніше вивченого матеріалу.........................................5 хв.
3.Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності..............................................................................................3 хв.
4. Викладення нового матеріалу......................................................20 хв.
5. Закріплення вивченого матеріалу................................................10 хв.
6. Вступний інструктаж………………………………………………5хв.
7. Самостійна практична робота учнів…………………………….30хв.
8. Заключний інстуктаж……………………………………………10хв.
9. Завдання для виконання дома……………………………….…2 хв. 10. Прибирання робочих місць і приміщення майтерні черговими………………………………………………………….3 хв.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ : Інструмент для точіння. Види різців. Вибір режимів різання.
МЕТА ЗАНЯТТЯ:
Навчальна: Сформувати знання про інструмент для точіння, про види різців.
Виховна: виховувати культуру праці, працелюбність, бережне відношення до майна;
Розвиваюча: розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації  рухів;
ОБЛАДНАННЯ: верстат ТВ – 4,  різці.
ТРУДОВІ ДІЇ, ПРИЙОМИ ТА ОПЕРАЦІЇ : точіння
ЛІТЕРАТУРА:
1. Муравьев Е. М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов. – Москва: Просвещение, 1987.
2. Терещук Б.М., Туташинскький В.І., Загорний В.К. Трудове навчання: підручник для 7 класу – Київ: Генеза, 2007.
3. Трудове навчання: навчальний посібник для 6 кл. серед. загальноосвіт. шк. Мадзігон. В.М., Левченко Г.Є. – К.: Освіта, 1997.
ТИП УРОКУ: комбінований.
ЧАС: 90 хвилин.
ПЛАН
1. Організаційна частина.....................................................................2 хв.
2. Перевірка раніше вивченого матеріалу.........................................5 хв.
3.Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності..............................................................................................3 хв.
4. Викладення нового матеріалу......................................................20 хв.
5. Закріплення вивченого матеріалу................................................10 хв.
6. Вступний інструктаж………………………………………………5хв.
7. Самостійна практична робота учнів…………………………….30хв.
8. Заключний інстуктаж……………………………………………10хв.
9. Завдання для виконання дома……………………………….…2 хв. 10. Прибирання робочих місць і приміщення майтерні черговими………………………………………………………….3 хв.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ : Будова і основне призначення токарно-гвинторізного верстату.
МЕТА ЗАНЯТТЯ:
Навчальна: Сформувати знання про будову токарно-гвинторізного верстата, основні його вузли і принцип роботи.
Виховна: виховувати культуру праці, працелюбність, бережне відношення до майна;
Розвиваюча: розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації  рухів;
ОБЛАДНАННЯ: верстат ТВ – 4, плакат «Кінематична схема токарно-гвинторізного верстата».
ТРУДОВІ ДІЇ, ПРИЙОМИ ТА ОПЕРАЦІЇ : прийоми керування верстатом.
ЛІТЕРАТУРА:
1 – Лабораторно-практические работы по техническому труду: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1983.
2 –   Ю.М. Лукьянов Обучение учащихся работе на металлорежущих станках, К.: Радянська школа, 1978.
3 – Терещук Б.М., Туташинскький В.І., Загорний В.К. Трудове навчання: підручник для 7 класу – Київ: Генеза, 2007
4 – Трудове навчання: навчальний посібник для 7 кл. серед. загальноосвіт. шк. Мадзігон. В.М., Левченко Г.Є. – К.: Освіта, 1997
ТИП УРОКУ: комбінований.
ЧАС: 90 хвилин.
ПЛАН
1. Організаційна частина.....................................................................2 хв.
2. Перевірка раніше вивченого матеріалу.......................................10 хв.
3.Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності..............................................................................................3 хв.
4. Викладення нового матеріалу......................................................20 хв.
5. Закріплення вивченого матеріалу..................................................5 хв.
6. Вступний інструктаж………………………………………………5хв.
7. Самостійна практична робота учнів…………………………….30хв.
8. Заключний інстуктаж……………………………………………10хв.
9. Завдання для виконання дома……………………………….…2 хв. 10. Прибирання робочих місць і приміщення майтерні черговими………………………………………………………….3 хв.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ : Оздоблення виробів з деревини.

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

Навчальна: Сформувати знання про види оздоблення деревини, про етапи підготовки деревини до оздоблення.

Виховна: виховувати культуру праці, працелюбність;

Розвиваюча: розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації  рухів;

ОБЛАДНАННЯ: верстат СТД – 120, приклади оздоблених виробів, різці.

ТРУДОВІ ДІЇ, ПРИЙОМИ ТА ОПЕРАЦІЇ : точіння

ЛІТЕРАТУРА:

1 – Муравьев Е. М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов – Москва: Просвещение, 1987

2 – Терещук Б.М., Туташинскький В.І., Загорний В.К. Трудове навчання: підручник для 7 класу – Київ: Генеза, 2007

3 – Трудове навчання: навчальний посібник для 6 кл. серед. загальноосвіт. шк. Мадзігон. В.М., Левченко Г.Є. – К.: Освіта, 1997

ТИП УРОКУ: комбінований.

ЧАС: 90 хвилин.

ПЛАН

1. Організаційна частина.....................................................................2 хв.

2. Перевірка раніше вивченого матеріалу.........................................5 хв.

3.Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності..............................................................................................3 хв.

4. Викладення нового матеріалу......................................................20 хв.

5. Закріплення вивченого матеріалу................................................10 хв.

6. Вступний інструктаж………………………………………………5хв.

7. Самостійна практична робота учнів…………………………….30хв.

8. Заключний інстуктаж……………………………………………10хв.

9. Завдання для виконання дома……………………………….…2 хв. 10. Прибирання робочих місць і приміщення майтерні черговими………………………………………………………….3 хв.

Дочірні категорії

Сторінка 5 із 5