Тема: Технологія виконання тамбурного та стеблового швів.
Мета: навчальна: оволодіти знаннями з технології виконання стеблового та тамбурного швів, формувати вміння та навички виконувати ці шви;
  виховна:виховувати бережливість, охайність;
розвиваюча: розвивати уяву, точність рухів, увагу, пам'ять. 

Тема: Розміщення малюнку на тканині. Перенесення малюнку. Технологія виконання швів «уперед голку» та «за голку».
Мета: навчальна: ознайомлення з основними правилами розміщення малюнку на тканині, основними способами перенесення малюнку, формування вмінь виконувати шви «уперед голку» та «за голку»;
  виховна: виховувати патріотизм, любов до праці, акуратність;
розвиваюча: розвивати пам’ять, мислення, точність рухів. 

Тема: Електродвигун та його використання.
Мета: Навчальна: ознайомити з будовою, принципом дії та призначенням   колекторного двигуна і навчити читати паспортні дані колекторних двигунів;
            Виховна: виховувати відповідальне ставлення до праці;
            Розвиваюча: розвивати логічне і технічне мислення.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання та інструменти: електродриль, електрорубанок, кавомолка, міксер.

План уроку
1. Організаційна частина                                                              2хв.
2. Актуалізація знань учнів                                                          2хв.
3. Повідомлення теми, мети, завдань та мотивації уроку         2хв.
4. Викладення нового матеріалу                                                 15 хв.
5. Закріплення нового матеріалу                                                  2хв.
6. Вступний інструктаж                                                                4хв.
7. Самостійна-практична діяльність учнів                                  55хв.
8. Заключний інструктаж                                                              2хв.
9. Підведення підсумків уроку                                                     2хв.
10. Завдання для виконання вдома                                               2хв.
11. Прибирання робочих місць                                                     2хв.

Тема: Поняття про електромагніт.
Мета: Навчальна: ознайомити з будовою електромагніта та з роботою    пристроїв, які мають електромагніт, навчити складати електромагніт з деталей електроконструктора;
            Виховна: виховувати відповідальне ставлення до праці;
            Розвиваюча: розвивати технічне мислення.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання та інструменти: електроконструктор, набір інструментів.

План уроку
1. Організаційна частина                                                              2хв.
2. Актуалізація знань учнів                                                          2хв.
3. Повідомлення теми, мети, завдань та мотивації уроку         2хв.
4. Викладення нового матеріалу                                                  20 хв.
5. Закріплення нового матеріалу                                                  2хв.
6. Вступний інструктаж                                                                3хв.
7. Самостійна-практична діяльність учнів                                  50хв.
8. Заключний інструктаж                                                              2хв.
9. Підведення підсумків уроку                                                     2хв.
10. Завдання для виконання вдома                                               2хв.
11. Прибирання робочих місць                                                     3хв.

Тема: Столярні та теслярські з’єднання.

Мета: Навчальна: продовжити знайомити дітей з видами столярних з’єднань
-    дати поняття про клеєві з’єднання їх види, види клеїв.
Виховна: виховувати естетичний смак та культуру праці.
Розвиваюча: розвивати увагу, окомір, точність.

Об’єкт праці: ручка для кельми.

Дидактичні засоби: моделі з’єднань.

Інструменти та матеріали: верстак, креслярські інструменти.

Тип уроку: комбінований з елементами бесіди.


План уроку

1.    Організаційна частина                                3хв.
2.    Перевірка домашнього завдання                        5хв.
3.    Актуалізація знань учнів                            5хв.
4.    Повідомлення теми, мети, завдань уроку.                2хв.
5.    Викладення нового матеріалу.                        20хв.
6.    Закріплення нового матеріалу.                        5хв.
7.    Практична робота.                                45хв.
8.    Підведення підсумків уроку.                          3хв.
9.    Завдання для виконання вдома.                        2хв.

Тема: Традиції місцевих народних промислів у художній обробці деревини. Токарні роботи.

Мета: Навчальна: Сформувати знання про масову заготівлю матеріалів, їх      розмічання, підготовку до чорнової обробки. Економічне використання матеріалів під час розмічання і склеювання.
  Виховна: Виховувати культуру праці, естетичний смак.
Розвиваюча: Розвивати точність, координацію рухів, технічний світогляд
Об’єкт праці: рамка.

Дидактичні засоби: плакати з видами деревини.

Інструменти та матеріали: верстак, креслярські інструменти.

Тип уроку: комбінований з елементами бесіди.


План уроку

1.    Організаційна частина                                3хв.
2.    Перевірка домашнього завдання                        5хв.
3.    Актуалізація знань учнів                            5хв.
4.    Повідомлення теми, мети, завдань уроку.                2хв.
5.    Викладення нового матеріалу.                        20хв.
6.    Закріплення нового матеріалу.                        5хв.
7.    Практична робота.                                40хв.
8.    Підведення підсумків уроку.                          3хв.
9.    Завдання для виконання вдома.                        2хв.
10.    Прибирання робочих місць.                            5хв.

Тема: Конструювання виробів з кількох деталей об’ємної форми.

Мета: Навчальна:  Ознайомити учнів з основними відомостями про конструювання та виробами, що складаються з кількох деталей об’ємної форми.
  Виховна: Виховувати працелюбність, культуру праці
Розвиваюча: Розвивати просторове мислення і уяву.

Об’єкт праці: рамка

Дидактичні засоби: моделі різних виробів, техкарта та креслення рамки, рамка.

Інструменти та матеріали: верстак, креслярські інструменти.

Тип уроку: комбінований з елементами бесіди.


План уроку

1.    Організаційна частина                                3хв.
2.    Актуалізація знань учнів                            5хв.
3.    Повідомлення теми, мети, завдань уроку.                2хв.
4.    Викладення нового матеріалу.                        20хв.
5.    Закріплення нового матеріалу.                        5хв.
6.    Практична робота.                                45хв.
7.    Підведення підсумків уроку.                          3хв.
8.    Завдання для виконання вдома.                        2хв.
9.     Прибирання робочих місць.                            5хв.

Тема: Конструювання навчальних приладів і моделей.
Мета:
Навчальна: Ознайомити учнів з різними видами навчальних приладів і моделей, систематизувати знання про способи та галузі їх використання; формувати вміння по розробці документації та виготовленню спрощеної конструкції машинних лещат.
Виховна: виховувати творче ставлення до праці, охайність, вимогливість до себе;
Розвиваюча: розвивати координацію рухів рук, окомір, самоконтроль, уяву, творче мислення, увагу, пам’ять.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Час: 90 хвилин.
План.
I.    Організаційна частина                                                                         2 хв.
II.    Вивчення нового матеріалу                                                                10 хв.
IV.    Закріплення нових знань                                                                    5 хв.
V.    Вступний інструктаж        10 хв.
VI.    Самостійна практична робота учнів і інструктаж вчителя.             50 хв.
VII.    Заключний інструктаж.                                                                        5 хв.
VIII.    Підведення підсумків уроку.                                                              3 хв.
IX.    Домашнє завдання                                                                               2 хв.
X.    Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговими.    3 хв.

Тема: Фізичні, хімічні і технологічні властивості металів.
Мета:
Навчальна: Ознайомити учнів зі знаннями про призначення та особливості використання чавунів, сталей, кольорових металів та їх сплавів, систематизувати знання про галузі застосування металів та їх сплавів; сформувати вміння визначати яка марка сталі або чавуну де застосовується.
Виховна: виховувати творче ставлення до праці, охайність, вимогливість до себе;
Розвиваюча: розвивати координацію рухів рук, окомір.
Тип уроку: комбінований.
Час: 90 хвилин.
Дата проведення: 20.10.05
План.
I.    Організаційна частина                                                                         2 хв.
II.    Повторення раніше вивченого матеріалу                                           5хв.
III.    Вивчення нового матеріалу                                                                 10 хв.
IV.    Закріплення нових знань                                                                    5 хв.
V.    Вступний інструктаж        10 хв.
VI.    Самостійна практична робота учнів і інструктаж вчителя.            50 хв.
VII.    Заключний інструктаж.                                                                      5 хв.
VIII.    Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговими.   Зхв.

Тема: Електродвигун та його використання.
Мета:
Навчальна: систематизувати знання про призначення та особливості використання колекторного електродвигуна, ознайомити з роботою і будовою електродвигуна; сформувати вміння виявляти та  усувати дрібні неполадки  у роботі електродвигуна;
Виховна: виховувати творче ставлення до праці, охайність, самостійність, повагу до професії механік електричного обладнання, вимогливість до себе;
Розвиваюча: розвивати координацію рухів рук, спостережливість.
Тип уроку: комбінований.
Час: 90 хвилин.
Дата проведення: 13.10.05
План.
I.    Організаційна частина                                                                         2 хв.
II.    Повторення раніше вивченого матеріалу                                           25хв.
III.    Вивчення нового матеріалу                                                                 10 хв.
IV.    Закріплення нових знань                                                                    5 хв.
V.    Вступний інструктаж        10 хв.
VI.    Самостійна практична робота учнів і інструктаж вчителя.            20 хв.
VII.    Заключний інструктаж.                                                                      5 хв.
VIII.    Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговими.   Зхв.

Дочірні категорії