Тема: Будова і класифікація токарних різців.

Мета навчальна: ознайомити з будовою та класифікацією токарних різців, навчити правильно обирати різець та обточувати зовнішні циліндричні поверхні.

Виховна: виховувати в учнів культуру праці, інтерес до токарної справи, вміння працювати в колективі.

Розвиваюча: розвивати увагу, мислення, моторику рухів, пам'ять.

Об'єкт праці: написання конспекту.

Методи: розповідь, бесіда, пояснення, показ, демонстрація.

Обладнання: плакати, дошка, план-конспект уроку, підручник, набір різців.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

І. Організаційна частина

1. Привітання (Доброго дня!, Вітаю вас!).

2. Перевірка присутніх, призначення чергових.

3. Перевірка готовності до уроку (Належна поведінка, форма, зошити, щоденники, ручки).

ІІ. Перевірка домашнього завдання

На минулому уроці ми розглядали технологічні пристрої для токарно-гвинторізного верстата, сьогодні ми з вами пригадаємо це. Але перш ніж перевіряти домашнє задання виконаємо тест: Електрофіковані знаряддя праці та вибір режиму різання. Дайте відповіді на такі питання.

Питання:

1.     Наведіть приклади технологічних пристроїв для токарно-гвинторізного верстата.

2.     Які види центрів вам відомі?

3.     Чому при обертах більших за 250 використовують обертовий центр.

4.     З яких частин складається не обертовий центр?

5.     З яких частин складається повідковий патрон.

 ІІІ. Актуалізація опорних знань,

мотивація пізнавальної діяльності

Запитання: Яким інструментом користуються при точінні на токарно-гвинторізному верстаті? Які різці вам відомі? Що можна робити прохідним різцем? Що можна робити відрізним різцем? Як закріплюють різець у різцетримачі?

Розповідь: Основним інструментом для роботи на токарно-гвинторізному верстаті є токарний різець. Їх існує велика кількість. Є окремі різці для точіння, підрізання, відрізання конічних та циліндричних поверхонь, також є різці за допомогою яких можна нарізати як зовнішню так внутрішню різьбу. Сьогодні на уроці ми розглянемо ці різці та повчимось обробляти циліндричні поверхні. Тому тема уроку: Будова і класифікація токарних різців. Прийоми обточування зовнішніх циліндричних поверхонь.

IV. Вивчення нового матеріалу

План:

1.     Будова та класифікація токарних різців;

Основними інструментами, за допомогою яких на токарному вер­статі обробляють деталі, є різці різних типів. Вони призначені для об­точування зовнішніх та внутрішніх поверхонь, відрізання заготовок, нарізання різьби, зняття фасок, підрізання торців та уступів.

На ма­люнку 1.1.  показано будову та класифікацію різців. Різці закріплюють у різцетримачі супорта. Вони можуть пересува­тися вздовж, поперек та під кутом до осі обертання деталі. Поєднання таких рухів деталі та різального інструмента - різця дає змогу отри­мувати різноманітні поверхні різьб: циліндричні, конічні, фасонні, гвинтові, торцеві площини.

Перед виконанням токарних робіт слід правильно встановити різець у різцетримачі. Його вершина має бути розміщена на рівні осі обертання заготовки. Встановлення різця контролюють за допомогою переднього або заднього центру. Під підошву різця підкла­дають підкладки, розміщуючи їх під всією опорною поверхнею різця (мал. 1.2.). Підкладки необхідно виготовляти різної товщини, щоб можна було точно виставляти різці. Кількість підкладок під різцем не повинна перевищувати двох.

Закріплення різця в різцетримачі має бути міцним і надійним. Різець закріплюють не менш як двома болтами, які рівномірно і туго затягують. Допустимий виліт різця не повинен перевищувати півтори висоти його тіла (мал. 1.3.).

 

Мал. 1.1. Будова та класифікація різців

 

V. Закріплення вивченого матеріалу

Питання:

1.     Які ви знаєте типи різців?

2.     З яких основних частин складається різець?

3.     Якими різцями обробляють циліндричні поверхні?

4.     На скільки поділок треба повернути лімб щоб різець перемістився на 1 мм?

 

VI. Повідомлення домашнього завдання

Вивчити конспект, прочитати відповідний параграф з підручника, підготуватись до практичної роботи.