ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ – БАГАТСТВО НАЦІЇПЕРЕДМОВА
 
Актуальною проблемою сьогодення є збереження здоров'я дітей, формування у них світогляду, спрямованого на його збереження, опанування навичок способу життя та безпечної поведінки, створення умов для гармонійного розвитку душі й тіла, тобто умов психічного здоров'я і творчості дитини в майбутньому.

Здоров'я — найбільша цінність не лише окремої людини, а й усього суспільства.

ІНСТРУКЦІЯ з техніки безпеки під час розкроювання, ручного шиття та в'язання«Затверджую»
Директор _______________________
П. І. Б. директора

Наказ від _____________№ _______
 
 
 
ІНСТРУКЦІЯ № 15
з техніки безпеки під час розкроювання, ручного шиття та в'язання
 
 
??? 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

1.1. Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір).

1.2. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи.

1.3. Уважно вислухайте вчителя й отримайте завдання на урок.

1.4. Підготуйте до роботи свій та інструмент і пристрої, упевнившись у їх справності.

1.5. Заборонено розпочинати роботу без дозволу вчителя.
 
 
??? 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

2.1. Під час практичної роботи учні виконують тільки ті види робіт, що доручив учитель.

Перша допомогаПриступаючи до надання допомоги, потрібно негайно припинити дію травмуючих факторів, які викликали нещасний випадок (витягти потопаючого з води, винести із загазованого приміщення і ін.). Це повинно бути зроблено дуже обережно, щоб не завдати додаткових страждань травмованому і не посилити важкість отриманого пошкодження. Потім потрібно винести постраждалого з проїжджої частини вулиці або з тротуару в безпечне і більш спокійне місце, зручно вкласти, ослабити або розстібну комір, поясний ремінь, по можливості вкрити і викликати лікаря.

Тема. Я сильний. Спритний. Вмілий.

Мета:

  • · формувати у школярів переконання, що рух і здоров`я взаємопов`язані, що систематичні заняття фізичними вправами корисні для розвитку організму;
  • · розвивати в учнів бажання проводити своє життя в русі: працювати над собою, займатися спортом;
  • заохочувати дітей до ігор, фізичних вправ, спорту, виховувати бажання вести здоровий спосіб життя.

Обладнання: комплекс вправ, малюнки «Ігри та забави», картки з зображенням «+», «-».

Тема: Людина та натовп

Мета: сформувати поняття про натовп , розвивати вміння самозахисту, виховувати ставлення до власного життя , як найвищої цінності.

План: 1.Небезпека натовпу.

2. Види натовпу.

3. Феномен натовпу.

4. Паніка.

Мета уроку:

- актуалізувати знання про гідротехнічні спорудження, гідродинамічні аварії і їхні наслідки;

- проконтролювати знання учнів по темі: «Радіоактивність. Правила поведінки й дії населення при радіоактивних аваріях і радіоактивному зараженні місцевості»;

- ознайомити з поняттями гідродинамічно небезпечний об'єкт, зона затоплення;

- познайомити з основними гідротехнічними спорудженнями і їхнім призначенням;

- сформувати загальне поняття про причини гідродинамічних аварій і можливих наслідків;

Мета: познайомити учнів з видами ран і загальних правил надання першої медичної допомоги.

Обладнання: таблиці по темі, індивідуальний перев'язний пакет, бинти, ножиці, набір слайдів по видах ран і правилам надання першої медичної допомоги.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Повторення пройденого матеріалу.

Учитель.

1. Дайте визначення гострої серцевої недостатності й назвати причини її виникнення.

Мета уроку:

• створити умови для навчання дітей бачити все, що становить небезпеку для життя й здоров'я;

• розвивати вміння контролювати свою поведінку;

• удосконалювати знання основних правил поведінки на вулиці;

• сприяти усвідомленню важливості дотримання ПДР

Обладнання: плакат по ПДР;малюнки дітей на конкурс по ПДР;схеми «Мій шлях у школу»;правила дорожнього руху;дорожні знаки;макет світлофора;ситуаційні картинки;призи-закладки із ПДР.

Мета: Перевірити засвоєння знань по темі «Серцево-судинна система»; познайомити учнів із причинами раптової зупинки серця; з ознаками клінічної смерті, а також навчити навичкам першої медичної допомоги при зупинці серцевої діяльності.

Обладнання: схеми кровообігу, серцево-судинної системи, набір слайдів по прийомах і способам штучного дихання, непрямого масажу серця.

Мета уроку: формування в учнів уміння визначати симптоми інсульту й інфаркту; надавати першу допомогу й здійснювати догляд за хворим.

Завдання:

а) навчальне:

- сформувати спеціальні вміння по наданню допомоги при інсульті й інфаркті, догляді за хворим;

- забезпечити в ході уроку повторення питань фізіології й анатомії серця;

- узагальнити поняття інфаркту й інсульту, їхні ознаки.