Пожежі. Дії населення при пожежі

Мета уроку: дати учням поняття про значення вогню в життєдіяльності людини, про причини виникнення пожеж і їхніх можливих наслідків для безпеки людини. Сформувати в учнів переконання в необхідності знати правила пожежної безпеки й дотримувати їх у повсякденному житті.

Виклад нового матеріалу

План:

1. Значення вогню в життєдіяльності людини.

2. Основні фактори пожежі.

3. Причини виникнення пожеж.

4. Дії населення при пожежі в будинку.

5. Дії населення при небезпечній концентрації диму й підвищенні температури під час пожежі в будинку.

6. Гасіння палаючого одягу на людині підручними коштами.

1. Значення вогню в життєдіяльності людини. Володіння вогнем дало людині можливість забезпечувати свої зростаючі потреби. Вогонь допоміг йому розселитися по Землі. Завдяки використанню вогню людина ставала усе менше залежним від природних умов існуванням.

Сьогодні не можливо представити життя людини без використання вогню. Він потрібний усюди: у будинках, у школах, на заводах і фабриках, у сільському господарстві. Всі блага цивілізації стали можливими завдяки освоєнню й умілому застосуванню могутньої чинності вогню.

2. Основні фактори пожежі. Пожежею називають неконтрольоване горіння, що заподіює матеріальний збиток, шкоду життя й здоров'ю громадян, інтересам суспільства й держави. Сутність горіння була відкрита в 1756 р. великим росіянином ученим М.В. Ломоносовим. Своїми досвідами він довів, що горіння - це хімічна реакція з'єднання горючої речовини з киснем повітря. Отже, пожежа можна припинити. До основних вражаючих факторів можна віднести безпосередній вплив вогню (горіння), високу температуру й тепловипромінювання, газове середовище; задимлення й загазованість приміщень і території токсичними продуктами горіння. Люди, що перебувають у зоні горіння, найбільше страждають, як правило, від відкритого вогню й іскор, підвищеної температури навколишнього середовища, токсичних продуктів горіння, диму, зниженої концентрація кисню, що падають частин будівельних конструкцій, агрегатів і установок. Відкритий вогонь. Випадки безпосереднього впливу відкритого вогню на людей рідкі. Найчастіше поразка походить від променистих потоків, що випускаються полум'ям. Втрата видимості внаслідок задимлення. Успіх евакуації людей при пожежі може бути забезпечений лише при їхньому безперешкодному русі. Евакуація обов'язково повинні чітко бачити евакуаційні виходи або покажчики виходів. При втраті видимості рух людей стає хаотичним. У результаті цього процес евакуації утрудняється, а потім може стати некерованим.

3. Причини виникнення пожеж. У житлових і суспільних будинках пожежа в основному виникає через несправність електромережі й електроприладів, витоку газу, загоряння електроприладів, залишених під напругою без догляду, необережного обігу й витівки дітей з вогнем, використання несправних або саморобних опалювальних приладів, залишених відкритими дверей топлень (печей, камінів), викиду палаючої золи поблизу будов, безтурботності й недбалості в поводженні з вогнем. Причинами пожеж на суспільних підприємствах найчастіше бувають: порушення, допущені при проектуванні й будівництві будинків і споруджень; недотримання елементарних мір пожежної безпеки виробничим персоналом і необережне поводження з вогнем; порушення правил пожежної безпеки технологічного характеру в процесі роботи промислового підприємства (наприклад, при проведенні зварювальних робіт), а також при експлуатації електроустаткування й електроустановок; залучення у виробничому процесі несправного встаткування. Поширення пожежі в житлових будинках найчастіше відбувається через надходження свіжого повітря, що дає додатковий приплив кисню, по вентиляційних каналах, через вікна й двері. От чому не рекомендується розбивати скла у вікнах палаючого приміщення й залишати відкритими двері. З метою попередження пожеж і вибухів, збереження життя й майна необхідно уникати створення в будинку запасів легкозаймистих і горючих рідин, а також схильних до самозаймання й здатних до вибуху речовин. Наявні їхні невеликі кількості треба містити в щільно закритих посудинах, удалині від нагрівальних приладів, не піддавати трясці, ударам, розливу. Слід дотримуватися особливої обережності при використанні предметів побутової хімії, не скидати їх у сміттєпровід, не розігрівати мастики, лаки й аерозольні балончики на відкритому вогні. Не можна зберігати на сходових площадках меблі, горючі матеріали, захаращувати горища й підвали, улаштовувати комори в нішах сантехнічних кабін, збирати макулатуру в мусорокамерах. Не рекомендується встановлювати електронагрівальні прилади поблизу горючих предметів. Необхідно містити справними вимикачі, качани й розетки електропостачання й електричних приладів. Забороняється перевантажувати електромережа, залишати без догляду включені електроприлади; при ремонті останніх їх варто відключати від мережі. Найбільше пожаро- і вибухонебезпечними побутовими приладами є телевізори, газові плити, водонагрівальні бачки й інші. Їхня експлуатація повинна вестися в строгій відповідності з вимогами інструкцій і руководств. При появлении запаха газа необходимо немедленно отключить его подачу и проветрить помещение; при этом категорически запрещается включать освещение, курить, зажигать спички, свечи. Во избежание отравления газом следует удалить из помещения всех людей, не занятых ликвидацией неисправности газовой плиты и газопровода. Часто причиной возникновения пожара служат детские шалости. Поэтому нельзя оставлять малолетних детей без присмотра, разрешать им играть со спичками, включать электронагревательные приборы и зажигать газ. Запрещается загромождать подъездные пути к зданиям, подход к пожарным гидрантам, запирать двери общих прихожих в многоквартирных домах, заставлять тяжелыми предметами легко разрушаемые перегородки и балконные люки, закрывать проемы воздушной зоны незадымляемых лестничных клеток. Необходимо следить за исправностью средств пожарной автоматики и содержать пожарные извещатели, систему дымоудаления и средства пожаротушения в исправном состоянии. В случае пожара необходимо срочно покинуть здание, используя основные и запасные (пожарные) выходы или лестницы (пользоваться лифтами опасно), и как можно быстрее позвонить в пожарную охрану, сообщить Ф.И.О., адрес и что горит.

4. Дії населення при пожежі в будинку. .У початковій стадії розвитку пожежі можна спробувати згасити його, використовуючи всі наявні кошти пожежогасіння (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, покривала, пісок, воду й ін.). Необхідно пам'ятати, що вогонь на елементах електропостачання не можна гасити водою. Попередньо треба відключити напругу або перерубати проведення сокирою із сухою дерев'яною ручкою. Якщо всі старання виявилися даремними, і вогонь одержав поширення, потрібно терміново покинути будинок (евакуюватися). При задымлении лестничных клеток следует плотно закрыть двери, выходящие на них, а при образовании опасной концентрации дыма и повышении температуры в помещении (комнате), переместиться на балкон, захватив с собой намоченное одеяло (ковер, другую плотную ткань), чтобы укрыться от огня в случае его проникновения через дверной и оконный проемы; дверь за собой плотно прикрыть. Эвакуацию нужно продолжать по пожарной лестнице или через другую квартиру, если там нет огня, использовав крепко связанные простыни, шторы, веревки или пожарный рукав. Спускаться надо по одному, подстраховывая друг друга. Подобное самоспасение связано с риском для жизни и допустимо лишь тогда, когда нет иного выхода. Нельзя прыгать из окон (с балконов) верхних этажей зданий, так как статистика свидетельствует, что это заканчивается смертью или серьезными увечьями.

5. Дії населення при небезпечній концентрації диму й підвищенні температури під час пожежі в будинку. При порятунку потерпілих з палаючого будинку перш ніж увійти туди, накрийтеся з головою мокрим покривалом (пальто, плащем, шматком щільної тканини). Двері в задимлене приміщення відкривайте обережно, щоб уникнути спалаху полум'я від швидкого припливу свіжого повітря. У сильно задимленому приміщенні просувайтеся поповзом або пригнувшись, дихаєте через зволожену тканину. Якщо на потерпілому зайнявся одяг, накиньте на нього яке-небудь покривало (пальто, плащ) і щільно пригорніть, щоб припинити приплив повітря.

6. Гасіння палаючого одягу на людині підручними коштами. .При спасении пострадавших соблюдайте меры предосторожности от возможного обвала, обрушения и других опасностей. После выноса пострадавшего окажите ему первую медицинскую помощь и отправьте в ближайший медицинский пункт. Средства пожаротушения и правила их применения. Огонь безжалостен, но люди, подготовленные к этому стихийному бедствию, имеющие под руками даже элементарные средства пожаротушения, выходят победителями в борьбе с ним.

Контрольні питання:

1. У чому значення вогню в житті людини?

2. Де найбільше часто виникають пожежі? Поясните чому.

3. Перелічите основні причини виникнення пожеж у повсякденному житті.

Домашнє завдання:

Приведіть приклади виникнення пожежі через людський фактор