Мета: познайомити учнів з поняттями « біоритми», «втома», навчити розраховувати свої біоритми.

Освітня дати поняття «біологічний ритм», втома»

Розвиваюча розвити навички роботи зі схемами.

Виховна сприяти вихованню почуття турботи про своє здоров'я.

Мети уроку:

1. Продовжити формування знань про здоров'я, подань про корисні й шкідливі звички.

2. Сприяти розвитку вміння аналізувати свої звички.

3. Розвивати мислення й комунікативні функції.

4. Виховувати звичку прагнення й збереження власного здоров'я.

Оснащення уроку: сюжетні малюнки, картки до організаційного моменту, картки із завданнями.

Мета:

Актуалізувати знання про небезпечні ситуації, про власну й суспільну безпеку в суспільному транспорті.

Завдання:

1. Формування знань про наслідки небезпечних ситуацій у суспільному транспорті.

2. Розвивати вміння правильно оцінювати яку-небудь ситуацію. Розбудити інтерес до предмета і захисту свого життя.

3. Виховувати обережність, формувати почуття відповідальності за свої вчинки й за безпеку навколишніх.

4. Розбудити інтерес до правил безпеки.

5. Формування вміння працювати в групах.

6. Формування вміння обґрунтовувати своє судження.

Мета уроку: дати учням поняття про значення вогню в життєдіяльності людини, про причини виникнення пожеж і їхніх можливих наслідків для безпеки людини. Сформувати в учнів переконання в необхідності знати правила пожежної безпеки й дотримувати їх у повсякденному житті.

Мета: закріпити знання про стрес, його особливостях, причинах, профілактиці стресу; вивчити особливості режиму праці й відпочинку підлітка, елементи режиму дня, вплив біологічних ритмів на працездатність і стомлюваність людини. Розглянути профілактику стомлення.

Обладнання: таблиці: «Режим дня підлітка», «Режим праці й відпочинку підлітка», «Перебування дітей на повітрі в навчальний час», «Вікові нормативи сну в добу», «Шкала труднощі предметів»;

Мета: продовжити знайомство учнів з інфекційними захворюваннями, джерелами інфекції, механізмами передачі інфекції. Продовжити формування відповідальності за зараження інфекційними захворюваннями, за життя й здоров'я.

Обладнання: таблиці «Бактерії», «Кишкові інфекції»,«Інфекції дихальних шляхів»; динамічна таблиця « Класифікація інфекційних захворювань»; діаграма «Фактори, що впливають на здоров'я людини».

Основні поняття: інфекційні захворювання, джерело інфекції, механізм передачі, інкубаційний період, носій інфекції, профілактика, дезінфекція.

Мета: дати визначення поняттю «здоровий спосіб життя»; обговорити проблему зміцнення здоров'я людей і продовження їхньої активної життєдіяльності; підвести до самостійного висновку про те, що тільки сама людина формує свій здоровий (або нездоровий) спосіб життя; спонукати учнів до міркування про стан свого здоров'я.

Обладнання: плакат «Типи людей з різним ризиком захворювань».

Тема: Правила дорожнього руху. Дороги в мікрорайоні школи, громадський транспорт

Мета уроку: нагадати учням правила безпечного переходу дороги, ознайомитиз правилами безпечної поведінки на зупинках та правиламипосадки в громадський транспорт. Надати можливістьвідпрацьовувати життєві навички аналізу дорожньої ситуації, уміння приймати відповідальне рішення щодо переходу дороги,упевненої поведінки та навичок відмови від небезпечнихпропозицій.

Форма проведення: урок - тренінг.

Сучасний стан здоров'я населення України свідчить про існування реальної загрози вимирання нації. Майже 90 % дітей, учнів і студентів мають відхилення у здоров'ї, понад  50 % - незадовільну фізичну підготовку. Такий жахливий стан здоров'я наших громадян виник не одразу, він «готувався» попередніми «благополучними» десятиріччями. Громадянам декілька десятиріч навіювали: «не хвилюйтесь ні про що, працюйте, про все інше потурбується держава». В цю систему пропаганди входили нагадування про безкоштовну медичну допомогу, про розвиток різних соціальних програм.

Пам'ятається гасло минулих років: «турбота про здоров'я громадян - обов'язок держави». У результаті сама людина звикла сподіватися на могутність медицини, держави, а не на захисні сили свого власного організму. І все ж «щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля, постійні та значні. Замінити їх не можна нічим», - стверджував академік М.М. Амосов. Тому необхідний перехід виховання людини до нової парадигми: турбота про здоров'я - обов'язок кожного.

Тема:Харчування і здоров'я підлітків.

Мета: формувати поняття про необхідні складові продуктів харчування підлітків і розкрити зміст поняття «йододефіцит» і ознайомити учнів з профілактикою цього стану; розвивати логічне мислення при складання схем і в груповій грі «Смачного», відповідності калорійності харчування до інтенсивності фізичного навантаження; виховувати відповідальне ставлення до власного здоров'я шляхом свідомого вибору власного харчового раціону.

Обладнання: малюнки, журнали, таблиці, тести, роздатковий матеріал.

Тип уроку: засвоєння нових знань.