Мета: дати визначення поняттю «здоровий спосіб життя»; обговорити проблему зміцнення здоров'я людей і продовження їхньої активної життєдіяльності; підвести до самостійного висновку про те, що тільки сама людина формує свій здоровий (або нездоровий) спосіб життя; спонукати учнів до міркування про стан свого здоров'я.

Обладнання: плакат «Типи людей з різним ризиком захворювань».

Хід уроку

Організаційний момент.

Учитель звертає увагу учнів на мудрі думки, написані на дошці під девізом: «Людина - прикраса миру» (про красу фізичн і щиросердечної), які служать епіграфом до уроку.

Учні читають:

• При думці великій, що я людина, завжди піднімаюся душою.

(В. А. Жуковський.)

• Багато є людей з гарною зовнішністю, яким, однак, нема чим похвастати усередині. (Ф. Купер.)

• Невдоволення собою є необхідна умова розумного життя. Только это недовольство побуждает к работе над собою. (Л. Н. Толстой.)

• Життя - це нескінченне вдосконалювання. Уважати себе зробленим — значить убити себе. (Ф. Геббелъ.)

Учитель. Як ви вважає, яке відношення мають ці висловлення до теми нашого уроку? Як зв'язані поняття: «Людина -здоров'я - краса»?

Сьогоднішня тема уроку присвячена актуальній проблемі підтримки, збереження й збільшення здоров'я на всіх етапах життєвого шляху людини, але більшою мірою в період молодості.

II. Вивчення нової теми.

1.  Бесіда.

Учитель пропонує відповісти на наступні питання:

• Чого ви в першу чергу бажаєте собі?

• Чого ви в першу чергу бажаєте своїм близьким?

• Чого ви ніколи не побажаєте своїм ворогам?

Учитель. Правильно, відповіддю на ці питання буде одне здоров'я.

2. Пояснення поняття «здоров'я».

Учитель. Здоров'я - плід впливу різноманітних факторів на унікальну систему природи «людина». Каждый человек должен уметь управлять своим здоровьем с учетом риска заболева¬ний и особенностей психологического, физиологического факторов.

Для самостійного керування здоров'ям кожному необхідно вміти створити комфорт душі й тіла, що досягається певним чином життя, відношенням до коштів оздоровлення й зцілення від недуг.

Яке визначення ви дасте поняттю «здоров'я»?

Здоров'я - це стан повного фізичного, духовного й соціального благополуччя, а не тільки відсутність захворювань або фізичних дефектів.

Розглянемо основні компоненти здоров'я:

моральне, соціальне. Фізичне.

Скажіть, наскільки тісно взаємозалежні компоненти здоров'я? (Компоненти здоров'я тісно взаємозалежні: якщо людина здорова фізично, але випробовує психологічний дискомфорт, він не може почувати себе відмінно.)

Від чого залежить здоров'я людини? (Здоров'я людини залежить від способу життя, поводження, напряму думок.)

Чи погодитеся ви з такою думкою: яка діяльність людини, такий і він сам, його природа і його хвороби? Доведіть свою відповідь прикладами.

Здоров'я - головний дарунок, даний нам нашими предками й витрачається немарнотратно нами - ними послідовниками. Як розпорядитися цим безцінним (дійсно безцінним - адже нам він дістається зовсім безкоштовно) даром? Дуже важливо якомога раніше дійти висновку й розумінню необхідності збереження й множення свого здоров'я, а для цього треба дуже мало. Учені визначають таке прагнення як рух у два кроки.

1-й крок - складається у виборі життєвих установок, визначенні своїх цілей у житті.

2-й крок - це вибір шляхів для реалізації тих життєвих установок і цілей, які, ви для себе визначили в першому випадку.

Складно це? - Так, дуже складно.

Можливо виконати це? - Так, можливо.

Треба тільки запам'ятати; що головна умова здорового способу життя - особиста зацікавленість людини. Необхідно зрозуміти, що нічого в житті даром не дається. Що результат буде тим краще й вище, ніж раніше ви почнете працювати над собою.

Людина - це не просто високоорганізована біологічна система, а організм, що живе в певних суспільних умовах, які відображаються на фізичному й психологічному самопочутті й визначають його моральні підвалини.

Спосіб життя - показник, як умови життєдіяльності людина реалізує для свого здоров'я. Здоров'я людини в 60% залежить від способу життя, в 20% - від навколишнього середовища, в 8% - від спадковості.

Від народження людин має певні резерви здоров'я, а тривалість їхнього використання залежить від самої людини (умов поводження, стилю, способу життя).

При оцінці здоров'я використовують 4 основних критерії:

1 - наявність або відсутність хронічних захворювань;

2 - рівень досягнутого фізичного й нервово-психічного розвитку;

3 - стан основних систем організму - дихальної, серцево-судинної, видільної, нервової й т.д.;

4-4- ступінь опірності організму зовнішнім впливам.

Існує комплекс факторів, що визначають; як здоров'я окремої людини, так і суспільства в цілому.

Які це фактори на ваш погляд? (Соціально-економічним, обумовленим рівнем розвитку суспільства: виробництво, утворення, медицина, характер харчування, населення, дозвілля й ін.)

Чому в країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку показники здоров'я розрізняються?

Як фактори природного середовища (клімат місцевості, рослинний і тваринний мир, космос, рівень сонячної активності) впливають на стан здоров'я? (Вплив цих факторів складається в поширенні певних захворювань у певних географічних зонах - рак шкіри в зонах з високою сонячною радіацією, зоб (щитовидна залоза) - у районах з недостатнім утримуванням йоду у воді й т.д.)

Із чим зв'язаний вплив біологічних і психологічних факторів? (Зі спадковістю, темпераментом і поводженням людини, його статурою, психологічним складом особистості, тобто з тим, що характеризує вроджені властивості й індивідуальність людини.)

Цілком правильно. Ці фактори визначають умови життя людини, що позначаються на його здоров'я.

3.Компоненти здорового способу життя і їхня характеристика.

Учитель. Основними компонентами здорового способу життя є:

- достатня рухова активність, що забезпечує добову потребу організму в рухах; загартовування, що сприяє підвищенню опірності організму несприятливим впливам зовнішнього середовища й захворюванням;

- раціональне харчування, збалансоване по наборі життєво необхідних речовин (білків, жирів, вуглеводів), вітамінів і мікроелементів;

- дотримання режиму дня з урахуванням динаміки індивідуальних біологічних ритмів, гігієна розумової праці;

- особиста гігієна;

- грамотне екологічне поводження;

- психогігієна, спрямована на формування вміння управляти своїми емоціями й профілактику неврастенічних станів

- сексуальне виховання, профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом;

- відмови від шкідливих звичок - паління, уживання алкоголю й наркотиків;

- безпечне поводження будинку, на вулиці й у школі, що забезпечує попередження травм і отруєнь.

4. Рекомендації зі здорового способу життя. Учитель пропонує учням самостійно сформулювати рекомендації й ради по здоровому способі життя.

ЗРАЗКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПО ЗДОРОВОМУ СПОСОБУ ЖИТТЯ

• Пізнай самого себе

• Місти своє тіло в чистоті.

• Добре їли.

• Грай з обережністю.

• Вибирай друзів правильно

• Місти свій мир у чистоті.

• Навчися говорити «ні».

• Ліки - не іграшка.

• Проводь імунізацію

• Якщо ти почуваєш себе хворим, звернися до лікаря, батькам.

Учитель приводить деякі цифри, що свідчать про ріст захворюваності серед, молоді. Молоддю за даними Всесвітньої організації .охорони здоров'я (ВІЗ) уважаються люди у віці від 16 до 29 років, і таких на Землі зараз налічується близько 30 %. Отож, захворюваність цієї категорії за останні 5 років збільшилася на 26,3 %. Смертність від неінфекційних захворювань постійно зростає й досягає зараз 83 %.

Причиною всіх подібних захворювань є відсутність особистої зацікавленості в молоді в здоровому способі життя, турботі про продовження свого роду.

Основними завданнями курсу в 11 класі поставимо для себе наступні: прищеплювання навичок здорового способу життя, формування усвідомленого відношення до свого здоров'я, здоров'ю майбутніх дітей, підготовка до подальшої діяльності на благо Вітчизни.

III. Закріплення матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

Питання й завдання:

- Що може вплинути на здоров'я людини?

- Приведіть приклади впливу на здоров'я різних соціально-економічних факторів.

-Проаналізуйте, як соціально-економічні фактори впливають на здоров'я членів вашої родини.

-Приведіть приклади, як природні, біологічні, психологічні фактори впливають на здоров'я.

-Як поясните вираження: «Хочеш мати в себе здоров'я - здоровайся з усіма»?

(П. К. Іванов.)

IV. Підсумок уроку.

Учитель. Яке значення для здоров'я людини має здоровий спосіб життя? (Здоровий спосіб життя є універсальними коштами профілактики захворювань, зміцнення й збереження здоров'я.)

Від чого залежить стан здоров'я людини? (Стан здоров'я залежить від психологічного клімату в родині, у школі; дотримання режиму дня, навчання й відпочинку; раціонального харчування, відносини до тютюну, алкоголю, наркотикам; дотримання правил особистої гігієни й ін.)

Які висновки можете зробити по темі сьогоднішнього уроку? (Практика показує, що в багатьох людей, особливо в молоді, розмилося, втратило цінність і цілісність подання про здоров'я. У свідомості ж багатьох людей воно накрепко зв'язано саме з лікуванням.)

Але адже лікувати можна нескінченно, здоров'я це не додасть!

Тим часом здоров'я людини, у першу чергу, залежить, насамперед, від умов і способу життя. Необхідно виробити в собі звичку піклуватися про збереження здоров'я, про зміцнення й створення його резервів.

Зберегти й збільшити резерви фізичного й психічного здоров'я людей - означає, без усякого перебільшення, примножити потенціал могутності країни.

Домашнє завдання: визначити значення поняття «гігієна».