Завдання, цілі:
забезпечити в ході уроку засвоєння поняття кипіння, температури кипіння, залежності температури кипіння від тиску.
Навчити пояснювати процес кипіння на основі молекулярно-кінетичної теорії.
Розвивати уміння застосовувати теоретичні знання на практиці.
Виховувати вміння спостерігати і робити висновки, прищеплювати любов до фізики.
Тип уроку: комбінований
Обладнання: комп'ютер, презентації, спиртівка, посудини з рідиною, термометр.

Завдання уроку:

1) Сформувати знання про роботу пара і газу на прикладі вивчення двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ);
2) Ознайомити учнів з пристроєм і принципом роботи цього двигуна;
3) Навчити учнів користуватися таблицями, порівнювати і зіставляти досліджувані процеси.
Обладнання: модель ДВС, презентація теми в електронному вигляді, фізичне лото, набори для експерименту № 1,2

Тема: Потужність.

Мета: Ознайомити учнів із поняттям потужності – фізичної величини, яка характеризує швидкість зміни енергії. Сформувани вміння обчислювати потужність.

Тема. Робота і потужність. Енергія.

Тема уроку. Закон збереження енергії. Енергія зірок і вітру. Екологічний характер джерел енергії.

Мета уроку. Ознайомити учнів з головними джерелами енергії, використання її на даному етапі розвитку науково-технічного прогресу та екологічного захисту навколишнього середовища.

Обладнання: Пружина, гиря, брусок, кулька, жолоб, прилад для демонстрації перетворення енергії.

Мета уроку: Повторити поняття механічних коливань, встановити залежність і зв’язки між елементами нової теми і вже засвоєними знаннями, розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки.

Обладнання уроку: Математичний маятник, пружина, набір вантажів.
Тип уроку: Урок формування нових знань.
Вид уроку: Урок-бесіда.

Тем: Потенціальна енергія

Мета: З'ясувати фізичну суть поняття енергії як фізичної величини, що характеризує здатність тіла або системи тіл виконувати роботу. Розпочати формування поняття понтенційної енергії. Наголосити, що однією з основних фізич них характеристик матерії є енергія.

Тема: Тиск твердих тіл, рідин і газів.

Тема  уроку: Сформувати поняття про атмосферний тиск, про способи вимірювання атмосферного тиску, одиниці тиску. Ознайомити із дослідом Торрічеллі. Розкрити причиннно-наслідкові зв'язки при поясненні прикладів і дослідів на основі знань про атмосферний тиск. Продовжувати формування інтересу до історії розвитку науки фізики.

Розділ: Робота і енергія. Потужність.

Тема: "Золоте правило механіки". Коєфіцієнт корисної дії (ККД) механізму.

Мета: З'ясувати з учнями, що при використанні простих мехнанізмів втрат в роботі немає, а також пояснити зміст коєфіцієнта корисної дії.


Тема уроку: Тепловий стан тіл і температура. Вимірювання температури.

 

Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати діалектико-матеріалістичний світогляд, формування понять про теплові явища.

Тема: Око. Дефекти зору. Окуляри.

Мета: показати учням, яким чином дослідження оптичних явищ сприяли розвитку вмінь керувати ходом світлових променів й конструюванню різних оптичних приладів; сприяти екологічному вихованню учнів.

Тип уроку: вивчення нових знань.