План-конспект уроку на тему "Сила пружності. Закон Гука"

Тема: Сила пружності. Закон Гука.

Мета: сформувати знання про природу сил пружності, їх різновиди, про деформацію, причини її виникнення, про залежність між силою пружності і деформацією. Підкреслити матеріальність сил пружності, причинно-наслідкову залежність сили пружності від видовження тіла. Активізувати пізнавальну діяльність учнів демонстрування дослідів та запитаннями.

Тема уроку: Тепловий стан тіл і температура. Вимірювання температури.

Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати діалектико-матеріалістичний світогляд, формування понять про теплові явища.

Тип уроку: комбінований.

Тема: Умови існування електричного струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір.
Мета. Ознайомити учнів з моделлю навчального блоку “Закони постійного струму”; з видами робіт із запланованими формами контролю знань і вимогами до засвоєння теми. Повторити опорний матеріал і на його основі поглибити знання учнів про електричний струм. Розширити зміст поняття сили струму на основі електронних уявлень. Поглибити також знання учнів про функціональну залежність І=f(U,R).
Унаочнення: Прилади і матеріали для демонстраційних дослідів.

Фізика 7 клас Тема. Початкові відомості про будову речовини.

Тема уроку. Безладний рух атомів і молекул. Дифузія. Залежність швидкості дифузії від температури. Зв’язок швидкості руху частинок речовини з температурою.

Мета уроку: продовжувати формувати в учнів наукові знання про застосування основних положень молекулярно-кінетичної теорії для пояснення явища дифузії, залежності швидкості дифузії від температури тіла.

Тема уроку: Робота сили, прикладеної до тіла, при зміні швидкості тіла.
Мета уроку: Дати учням поняття про роботу сили, прикладеної до тіла, при зміні швидкості тіла. Виховати в них уважність і акуратність. 
Обладнання: підручник з фізики, збірник задач з фізики.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Сила тиску. Тиск.

Урок в 7 класі. 

Мета уроку: Сформувати в учнів поняття про тиск, як про фізичну величину; дослідити на уроці залежність тиску від сили тиску та від площі поверхні; навчати розв’язувати задачі на тиск та застосовувати знання про тиск у повсякденному житті; показати зв’язок фізики як науки з іншими предметами шкільного курсу; розвивати винахідливість, логічне мислення, увагу; виховувати любов до фізики як науки та почуття власної безпеки.

Обладнання: дерев’яні бруски, гирі, ванночки з піском, пластилін, кнопки, комп’ютер з програмним забезпеченням, ППЗ «Фізика-7», програма «Асистент2», таблиці.

Тема: Транспорт України

Мета уроку: формувати знання про значення транспорту та його види, дати уявлення про переваги і недоліки різних видів транспорту; показати своєрідність кожного виду транспорту; розвивати вміння систематизувати досліджуваний матеріал, просторове мислення, вміння створювати образ об’єкта.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладнання: підручники, атласи, таблиці, схеми, мультимедійний комплекс, електронний атлас «Географія України. 8-9 клас»

Мета уроку: познайомити із будовою лампи накалювання й нагрівальних елементів; систематизувати електроприлади, застосовувані в побуті; познайомити учнів з дією електричного струму на організм людини; познайомити із правилами техніки безпеки; закріпити отримані знання.

Завдання: продовжити формувати навички колективної роботи в сполученні із самостійністю учнів; виховання патріотизму; навчити застосовувати знання в новій ситуації.

Мета уроку:

Навчальна: повторення відомостей про будову речовини, ознайомлення із процесами плавлення й кристалізації.

Розвиваюча: удосконалювання навичок самостійної дослідницької діяльності, умінь самостійно робити висновки, активізація мислення.

Виховна: розвиток пізнавального інтересу до предмета, орієнтація учнів на використання теоретичних знань у житті й практичній діяльності, виховання почуття взаєморозуміння й взаємодопомоги в процесі спільної діяльності.

Мета уроку:

Навчальна: Сформувати знання учнів про архімедону силу, уміння виводити формулу, що виражає залежність сили, що виштовхує, від щільності рідини (газу) і об'єму тіла.

Розвиваюча: Продовжити формування вмінь установлювати причинно-наслідкові зв'язки між фактами, явищами й причинами; показати роль фізичного експерименту у фізику.