Тема. Закон інерції — перший закон Ньютона

Мета  уроку:  розкрити  зміст  першого  закону  Ньютона;  увести  поняття інерціальної системи відліку.

Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу.

ПЛАН УРОКУ

Демонстрації 8 хв:

1. Рух тіл за інерцією.

2. Відеофрагмент «Явище інерції»

Вивчення нового матеріалу 27 хв:

1. Закон інерції та явище інерції.

2. Інерціальні системи відліку і перший закон Ньютона.

3. Застосування явища інерції.

4. Чи є очевидним перший закон Ньютона?

Закріплення вивченого матеріалу 10 хв:

1. Учимося розв’язувати задачі.

2. Контрольні запитання

ТЕМА : Розвязування задач на розрахунок роботи і потужності електричного струму.

МЕТА : Продовжувати формувати знання  про потужність і роботу електричного

струму. Розвивати вміння розраховувати потужність різних споживачів

електричного струму. Виховувати практичні навички в користуванні

приладами для вимірювання величин, що характеризують електричний струм.

Мета: ознайомити учнів з паралельним з’єднанням провідників.        Розвиток уміння розпізнавати і складати різні електричні кола з          паралельним сполученням приймачів електроенергії. Продовжити           виховувати в учнів практичні навички в користуванні приладами.

Обладнання уроку: три лампочки, джерело струму, ключ, амперметр,       вольтметр, з’єднувальні провідники.

Тема.  Молекулярно-кінетична теорія

Мета  уроку:  ознайомити  учнів  з  основними  положеннями  молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідними підтвердженнями.

Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу.

Тема.  Швидкість світла

Мета  уроку:  ознайомити  учнів  з  астрономічним  і  лабораторним  ме-тодами  вимірювання  швидкості  світла,  пояснити  суть  сталості швидкості світла у вакуумі.

Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу.

Тема: Розв’ язування задач з урахуванням процесів випаровування і

конденсації.

Мета: Сформувати вміння розв’ язувати кількісні і якісні задачі з врахуванням

процесів випаровування і конденсації.

Тема: Розв’язування задач на визначення кількості теплоти і питомої теплоємності.

Мета: Узагальнювати і поглиблювати знання про кількість     теплоти та питому теплоємність, 

Тема:Пояснення різних станів речовини на основі атомно-молекулярного вчення. Зміна фізичних властивостей при зміні температури. Залежність взаємодії молекул твердих тіл від температкри.

Мета : Підсумувати знання учнів про характерні властивості твердих тіл , рідин газів. Показати відмінність в їх молекулярній будові. Виявити залежність фізичних властивостей і взаємодії між молекулами відтемператури.

Тема : Рух і взаємодія атомів і молекул. Особливості руху частинок речовини залежно від агрегатного стану. Кристалічні та аморфні тіла.

Мета уроку : Переконати учнів в існуванні взаємодії між молекулами ; з'ясувати характерні особливості внутрішньої будови речовини в твердому , рідкому й газоподібному станах. Дати поняття про аморфні тіла.

Обладнання : свинцеві циліндри , набір витків , штатив , замазка або пластилін , малюнки та моделі кристалів , вода , різні скляні посудини , дві футбольні камери , скляна трубка , терези , розчин соляної кислоти , мармур , апарат Кіппа.