Фільтр
Показати  
Заголовок
Множення і ділення в межах 1000
Множення чисел 0 і 1. Множення на 0, 1, 10 і 100. Ділення виду 50 : 5, 800 : 8, 600 : 20, 80 : 40
Розширена задача на зведення до одиниці
Додавання і віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд десятків
Задача, що містить суми двох і трьох доданків. Віднімання і додавання трицифрових чисел без переходу через розряд
Запис і читання трицифрових чисел. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Міри довжини. Міри маси
Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення на число 9 та ділення на 9. Розв’язування нерівностей
Вправи та задачі на засвоєння таблиць множення числа 8 й ділення на 8. Задачі з буквеними даними
Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого множника та задач на зведення до одиниці
Розв’язування задач та вправ на застосування таблиці множення числа 7 та ділення на 7. Рівняння на знаходження невідомого від’ємника. Задачі з буквеними даними
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6 та ділення на 6. Визначення часу за годинником. Задачі на зведення до одиниці. Кратне порівняння чисел
Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Задачі на ділення
Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язування рівнянь. Обернена задача
КРУГЛІ ЧИСЛА. ПЕРИМЕТР ПРЯМОКУТНОЇ ДІЛЯНКИ (Знаходження суми та різниці багатозначних чисел. 4-й клас)
ЦІКАВА МАТЕМАТИКА (Заняття з геометрії для учнів 3-го класу)
Підсумкові контрольні роботи з математики за рік для 3-4 класів
Розв’язування текстових задач, зокрема комбінаторних
Квадрат
План-конспект уроку з математики в 9-му класі "Прикладні задачі та їх математичні моделі.
Числові і алгебраїчні вирази. 7 клас