Підсумковий урок української мови під час вивчення теми «Речення» у 2 класі

Тема. Узагальнення знань за темою "Речення".

Мета. Узагальнити вивчене про речення, формувати вміння застосовувати набуті знання під час виконання практичних вправ, учити аналізувати свої досягнення та досягнення своїх однокласників на уроці; створювати ситуацію успіху для всіх учнів класу; розвивати мовлення учнів, збагачувати словниковий запас, виховувати любов до мами та любов до природи.

Обладнання: схеми-опори, папки з індивідуаль­ними завданнями, малюнок із зображенням сонечка, маленькі малюнки сонечка.

Урок з Основи Здоров’я  2 клас

Тема. Користування телевізором, комп'ютером, мобільним телефоном.

Практична робота. Створення пам'ятки щодо перегляду телевізійних передач, користування комп'ютером і мобільним телефоном.

Мета. Ознайомити учнів з правилами безпеч­ного користування сучасною технікою (телевізором, комп'ютером, мобільним телефоном); формувати вміння практично застосовувати пам'ятки щодо безпечного користування телевізором, комп’ютером та мобільним телефоном; виховувати відповідаль­ність за власне здоров'я.

Формувати в учнів ключові компетентності:

  • — вміння вчитися — організовувати та контролю­вати свою навчальну діяльність; виконувати розу­мові операції і практичні дії; прагнення здобувати нові знання;
  • — інформаційно-комунікативну компетентність — здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією; уміння здобувати нові знання на основі наявних; уміння фор­мувати власну точку зору й доводити власну позицію;

— здоров'язбережувальну компетентність — уявлення і поняття про здоров'я; здоровий спосіб життя та безпечну поведінку; усвідомлення здоров'я як вищої життєвої цінності:

  • — соціальну компетентність — продуктивно спів­працювати з різними партнерами в парі; виявляти ініціативу.

Обладнання: картки з номерами 101, 102, 103,104; зображення автомобілів (швидка допомога, поліція, пожежна служба, газова служба); картки з прислів'ями; куб із запитаннями; сигнальні картки (червоного і зеленого кольорів), картки.

Тип уроку: комбінований.

Фрагмент уроку українознавства "Я люблю Україну” 2 клас

Тема. Народна символіка. Вінок.

Мета. Ознайомити учнів із вінком як елемен­том українського національного костюма, розкрити значення квітів та стрічок як чудодійних оберегів нашого життя; пробуджувати пізнавальний інтерес до українських традицій, бажання їх зберігати та примножувати;

сприяти розвитку творчих здібностей дітей, уваги, пам'яті;

виховувати почуття любові до національних цінностей; повагу до культурного та історичного минулого України.

Обладнання: мультимедійна система, ноут­бук, презентація, віночок, стрічки.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Образи природи, тварин, людей у мистецтві
(Урок з образотворчого мистецтв, 4 клас)

Тема. Наші друзі — дельфіни.

Мета. Формувати вміння створювати дина­мічну і статичну композиції, компонувати фігури тварин у просторі, відтворювати цілісність.

Розвивати увагу, творчу уяву, фантазію, естетич­ні смаки.

Розвивати почуття толерантності, вміння пра­цювати в парі.

Виховувати старанність, акуратність, любов до тварин.

Тип. Урок формування знань, умінь, навичок з елементами інтеграції.

Обладнання. "Асоціативний куб", презен­тація, послідовність зображення дельфіна; альбом, фарби, пензлі, стаканчики, нитки, мильний розчин, коктельні трубочки, ганчірки.

Сторінка 4 із 4