Болгарська народна казка. 2-й класПРАКТИКА НАВЧАННЯ

 

Мета: формувати навички свідомого виразного читання; удосконалювати вміння учнів правильно інтонувати мову дійових осіб; розвивати зв’язне мовлення, уяву, образне мислення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до читання, почуття дружби, товариськості.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Вже дзвінок нам дав сигнал

Працювати час настав,

То ж і ми часу не гаймо

Працювати починаймо.

 

Вправа «Подаруй усмішку товаришу»

Учитель. Мене цікавить ваш настрій. Подивіться на мене і передайте його у своїх очах.

У народі кажуть: «Хто свій день починає з усмішки, того весь день буде супроводжувати успіх». Люди, які усміхаються доброю, відвертою усмішкою, добрі. Давайте і ми спробуємо усміхнутися одне одному доброю усмішкою. Нехай сьогодні у нас панує доброта.

КАЗКИ  ПІВДЕННИХ  СЛОВ’ЯНПРАКТИКА НАВЧАННЯ

На сучасному етапі обсяг інформації довкола учня постійно збільшується, це стосує­ться й інформації щодо художньої літератури. У зв'язку з цим дуже важливо дати молод­шим школярам базові знання, основну інформацію про літературу як вид мистецтва, долучити учнів до читання художньої літератури і водночас навчити їх учитися, тоб­то працювати з іншими джерелами інформації, самостійно шукати потрібну книгу, читати та оцінювати її, вивчати культурні здобутки різних країн, що сприяє розши­ренню світогляду молоді.

Основна мета вчителів: залучати учнів до найвищих досягнень національної та сві­тової літератури й культури, національних і загальнолюдських духовних цінностей; формувати комунікативну та літературну компетентності; розвивати творчі здіб­ності учнів; виховувати в них естетичний смак, високу читацьку та загальну культуру; виробляти вміння самостійно ознайомлюватися зі зразками мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності.

Українська мова за професійним спрямуванням як складова лінгвістичної освіти майбутніх учителів початкових класівСтаттю присвячено аналізу особливостей використання комплексу педагогічних прийомів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням. Авторами розглядаються тільки ті педагогічні прийоми, що дають змогу якісно та швидко формувати термінологічний словник майбутнього вчителя початкових класів, створювати набір необхідних навичок для вільного використання спеціалізованих фахових документів.

Крім того, піднімається питання про необхідність формування цілісного комплексу лінгвістичних українознавчих дисциплін, які будуть спрямовані на реалізацію поставлених навчальних завдань у сфері професійної комунікації та мовної грамотності майбутніх учителів початкових класів.

Формування професійного словника майбутніх педагогів є одним із провідних завдань усіх лінгвістичних дисциплін вищих закладів освіти. "Українська мова за професійним спрямуванням" та ряд супровідних їй україномовних дисциплін у цьому плані не стають винятком. Саме тому проблема постійного пошуку нових цікавих способів залучення студентів до професійної (зокрема, педагогічної) термінології є постійно актуальною.

Малюємо словом весну (Інтегровані уроки для 3 класу)В основу курсу рідної мови початкових класів покладене завдання щодо всебічного розвитку мовлення учнів. Від того, як розвинена мова молодшого школяра, як вільно він вміє спілкуватися, - залежить швидкість засвоєння ним програмового матеріалу з різних навчальних предметів (читання, граматики, правопису тощо).

Одним із педагогічних прийомів, спрямованих на збагачення словника, правильності усного і писемного мовлення дітей, є використання інтегрованих уроків на теми сезонного характеру. Природа та її сприйняття найближче до образного мислення дітей, що допомагає їм гарно орієнтуватися в просторі, встановлювати взаємозв'язки, розвивати уяву, конкретизувати, моделювати, визначати та пояснювати поняття. Такі заняття бажано проводити у "зелених класах", що додатково сприяє поглибленому розумінню явищ, розширенню світогляду учнів, а також формуванню уміння застосовувати суміжні знання з інших предметів. Крім того, такі типи уроків допомагають швидко переключити увагу і дію дітей, найефективнішим способом запам'ятати новий матеріал. Водночас тут якнайширше можна використати диференційований підхід до навчання, добору завдань для дітей з різним розвитком діяльності та темпами мислення.

У світі казки чарівноїЧи задумувалися ви над тим, чому живуть і не вмирають народні казки? А безсмертні вони тому, що в них живе і не вмирає сам народ, його мудрість, віра і незгасаюче працелюбство. Бо вони упродовж віків були і залишаються чарівними проповідниками доброти й милосердя, яких сьогодні так не вистачає у людських взаєминах.. Перегортаючи сторінки улюблених казок, ми розуміємо, що казки — то наші великі вчителі, що спочатку виховують, а вже потім розважають.

Для кожної людини найкращім є те місце, де вона народилася, зросла, відкрила для себе світ краси та мистецтва. Для мене таке місце - мій рідний Харків. А найулюбленіша сторінка його історії та сучасності - література рідного краю.

Літературні традиції Харківщини своїм корінням сягають у сиву давнину. Мабуть, чарівна природа нашого краю разом з трагічними поді-ями, що тут відбувалися, надихнули невідомого автора на створення "Слова о полку Ігоревім". Адже похід князя Ігоря проходив саме нашими краями.

Вивчення української мови Мовна ситуація в Україні значною мірою залежить від вивчення української мови як базової дисципліни в загальноосвітній школі. Нові мотиви опанування державної мови (вихід на рівень міжнародного спілкування, дипломатичних відносин та ін.) вимагають оновлення методики викладання української мови, диференційованого підходу до визначення мінімальних, достатніх і спеціальних грунтовних знань та умінь з української мови.

Сторінка 6 із 6


© Українська педагогіка