ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ПЕЙЗАЖНОЇ ЛІРИКИВУЗЛИКИ ТЕОРІЇ
 
Поетичні твори — романтичні, ритмічні, дивовижні... У сучасному неспокійному світі поезія — один із засобів релаксації. Усі ми любимо поезію, але кожен учитель усвідомлює, наскільки кропіткою є підготовка до уроків літературного читання, на яких ми знайомимо школярів із пейзажною лірикою.
 
Поетична мова звернена до духовного світу людини. Вона впливає на уяву, асоціативне мислення, чуття мови, інтуїцію, емоції читача і цим зумовлює його внутрішню активність.

Вирішальне значення в сприйманні поезії має особливий психологічний стан читача, пов'язаний з переживанням емоцій.

У ліричному творі передані почуття ліричного героя, співзвучні з настроєм самого поета. Ці емоції викликані певними картинами природи. Але у віршах не завжди вони виражені безпосередньо, так, що можна сказати: поет переживає радість, сум, збентеження, захоплення. Зазвичай автор удається до асоціацій, метафор, передає свій стан через художні картини та образи, які допомагають розкрити суть. Проте маленькому читачеві ще важко усвідомити мову художнього твору: помітити ці загадки й знайти в тексті підказки.

аналіз художнього твору на уроках літературного читанняВУЗЛИКИ ТЕОРІЇ
 
Початкова школа продовжує опанування нових програм. Упровадженню ефективних підходів до організації навчання літературного читання сприяє використання прийому моделювання системи образів.

Незабаром закінчується перший семестр навчального року. І вчителі, і учні другого класу лише кілька місяців на практиці освоюють курс літературного читання. Звичайно, достатньо часу, щоб відчути й зрозуміти його особливості й переваги. Насамперед у тому, що література вміщує великий потенціал духовних цінностей, які можуть бути джерелом розвитку особистості — творчої, культурної. Тому на уроках літературного читання (на даному етапі в другому класі) одночасно з формуванням навичок читання важливо працювати з художнім твором як мистецтвом слова.
 
25.11.2014-1-1

У процесі спілкування з яскравими художніми творами під час аналізу учням відкривається краса художнього слова, закладаються основи майбутньої літературної освіти, виховується інтерес до читання, естетичні, моральні почуття.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ УКРАЇНОЗНАВСТВА (Дидактичний матеріал)ГОТУЄМОСЬ ДО УРОКУ
 
Опанування матеріалів українознавства, зразків національної культури завжди викликає в учнів поглиблений інтерес.
Усебічний розвиток мовлення учнів досягається шляхом систематичного збагачення словникового запасу і вдосконалення граматичної будови мовлення школярів, навичок виразного читання та зв'язного викладу тексту; написання творчих робіт. Дидактичний матеріал із розвитку мовлення доповнює вправи підручника.
Пропоную увазі класоводів дидактичний матеріал із розвитку зв'язного мовлення, завдяки якому вчитель зможе активізувати методичні пошуки, збагатити творчу організацію уроку мови.

Українознавство — це наука про націю, людину в її зв'язках із природою, мовою, історією, побутом, обрядами та звичаями, усною творчістю. Це важливий і могутній чинник навчання і виховання, розвитку особистості й оздоровлення суспільства.

1. Списати вірш, вставляючи пропущені букви:
Вересень. Ст_жка до школи.
Дзвонить в_с_лий дзвінок.
І через луг, через поле
Сонце спішить на урок.
                            М. Сингаївський

Вересень — назва цього місяця пов'язана з назвою рослини верес, яка цвіте саме в цей час.

ЦІКАВІ ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ (4-й клас)ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ
 
Іменник

Гра «Лото назв»
На картках написано по кілька слів, що означають назви предметів. Учитель розкриває зміст певного слова, а учні повинні знайти його на картках і закрити.
Для гри можна використати такі слова (іменники): акваріум, жайворонок, асфальт, верблюд, комбайн, секунда, кукурудза, гербарій, театр, вогнище, метал, космос, телефон, аптека, зозуля, компас, фанера, космонавт, хвилина, ліщина, метро.
Для учителя:
1. Скляний ящик із водою для риб. (Акваріум.)
2. Смолиста маса, якою заливають дороги та тротуари. (Асфальт.)
3. Жуйна тварина з одним чи двома горбами. (Верблюд.)
4. Складна машина, яка косить, молотить, віє. (Комбайн.)
5. Одиниця часу, яка у 60 разів менша за хвилину. (Секунда.)
6. Рослини з великими жовтими зернами, які зібрано в качани. (Кукурудза.)
7. Колекція засушених рослин. (Гербарій.)
8. Приміщення, де відбуваються вистави. (Театр.)

ВПРАВИ НА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ІНТОНАЦІЙНОГО ЧИТАННЯТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ
 
1. Прочитай виразно вірш. Із якою силою голосу потрібно його читати. Чому?
Рослині кожній навесні сняться кольорові сни:
Кульбабі сняться золоті, тюльпанові - червоні,
І дуже-дуже голубі — дзвіночку лісовому.
І ніжно-білі бачить сни пролісок чудовий,
Ромашка — срібні від роси, волошка — волошкові.
                                                                                      А. Костецький
 
2. Прочитай прислів'я у повільному, середньому та швидкому темпі
Тиха вода греблю рве.
Без діла людина старіє.
Диму без вогню не буває.
Рибачив, рибачив, а риби не бачив.
Шило в мішку не сховаєш.
Голодній курці просо на думці.
 
3. Прочитай вірш із різною силою голосу. З якою силою потрібно читати цей вірш? Чому?
Метелика ловити я не хочу.
Він — квітка неба, хай живе собі!
Хай крильцями барвистими тріпоче,
Щоб радісно було тобі й мені.
І квітку лісову не стану рвати,
її додому я не понесу,
Бо вдома їй джмеля не погойдати
І не попити ранками росу.
                                    А. Костецький

УКРАЇНА - ЄДИНА КРАЇНАГОТУЄМОСЬ ДО УРОКУ
 
Мета: поглибити знання про рідну землю, про Україну; розвивати пізнавальний інтерес, творчі та поетичні здібності; виховувати патріотичні почуття.
Обладнання: карта України, портрети відомих українців, малюнки або презентація із зображенням визначних місць Києва, збірки із творами про Україну, комп'ютерна презентація «7 чудес України», таблиця із зображенням державних символів України, Конституція України, кросворд «Моя Батьківщина», контури України (для роботи в групах), олівці, фломастери, кольоровий папір, прості олівці, ножиці, клей, рими для написання віршів про Україну.
08.11.2014-1-1
 
Хід уроку

І. Організація класу до уроку
(Створення позитивного емоційного настрою.)

ІІ. Актуалізація чуттєвого досвіду учнів
Завдання (на вибір)
(Учитель пропонує учням відгадати загадку, відгадку доцільно записати на дошці та утворити асоціативний ряд зі словом-відгадкою.)

М. Д. Захарійчук «Українська мова. 2 клас». ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ
 
Урок 8
 
Тема. Складання розповіді за серією малюнків «Дві білочки» (за підручником М. Д. Захарійчук «Українська мова. 2 клас». Урок 70, с. 105)
Мета: формувати в учнів уміння складати розповідь за серією малюнків; вправляти дітей у побудові причинно-наслідкових зв'язків; формувати вміння за дією визначати мету героя, проектувати кінцевий результат, фіксувати результат досягнення цієї мети; розвивати мовлення, увагу, пам'ять; виховувати працьовитість, дбайливість.
Обладнання: серія малюнків (підручник «Українська мова. 2 клас», автор М. Д. Захарійчук), «схема детектива», вивіска-назва агентства, малюнок сокола.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку
Психоемоційне налаштування

ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Оголошення теми та завдань уроку
(На дошці прикріплена вивіска «Детективне агентство „Сокіл"» та малюнок птаха.)
Учитель. Уже восьмий раз ми працюємо в офісі детективного агентства «Сокіл». Ви багато навчилися.
Та сьогодні в нас нова, дещо незвичайна серія малюнків, за якими потрібно скласти розповідь. Працюватимемо ми за сталим планом, який, напевно, зможете озвучити самі (учень прикріплює завдання до дошки послідовно):
- знайти спільних героїв на малюнках;
- знайти місце, у якому відбуваються події;
- визначити час подій;
- назвати дії героїв;
- скласти розповідь;
- дати назву розповіді.

Підручник М. Д. Захарійчук «Українська мова 2 клас». ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ

Урок 4
 
Тема. Складання розповіді за серією малюнків «Пташина їдальня» (за підручником М. Д. Захарійчук «Українська мова 2 клас». Урок 36, с. 52)
Мета: формувати в учнів уміння складати розповідь за серією малюнків; вправляти дітей у побудові причинно-наслідкових зв'язків; формувати вміння за дією визначати мету героя, фіксувати результат досягнення цієї мети; розвивати мовлення, увагу, пам'ять; виховувати турботливе ставлення до птахів узимку.
Обладнання: серія малюнків (підручник «Українська мова. 2 клас», вправа 3, с. 52), картки зі схемою, як складати розповідь, вивіска-назва агентства, малюнок сокола, посвідчення детектива для кожного учня класу.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку
Психоемоційне налаштування

ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Оголошення теми та завдань уроку
(На дошці прикріплена вивіска «Детективне агентство „Сокіл"» та малюнок птаха.)
Учитель. Доброго дня! Ми знову в офісі детективного агентства «Сокіл».
- Пригадайте, чому так називається наше агентство? (Назва агентства символічна. Тому що гострий зір та швидкість цього птаха дає йому змогу завжди бути переможцем.)

«Грибне свято» ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ
 
Тема. Складання розповіді за серією малюнків «Грибне свято» (за підручником М. Д. Захарійчук «Українська мова. 2 клас». Урок 32, с. 46)
Мета: формувати в учнів уміння складати розповідь за серією малюнків; вправляти дітей у побудові причинно-наслідкових зв'язків; формувати вміння за дією визначати мету героя, фіксувати результат досягнення цієї мети; розвивати мовлення, увагу, пам'ять; виховувати почуття обережності, спостережливості.
Обладнання: серія малюнків (підручник «Українська мова. 2 клас», автор М. Д. Захарійчук) та таблиця зі схемою, як складати розповідь, вивіска-назва агентства, малюнок сокола.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку
Психоемоційне налаштування

ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Оголошення теми та завдань уроку
(На дошці прикріплена вивіска «Детективне агентство „Сокіл"» та малюнок птаха.)
Учитель. Ми знову працюємо в офісі детективного агентства „Сокіл".

Лисиця і ворониТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ
 
Тема. Складання розповіді за серією малюнків «Лисиця і ворони»
Мета: формувати в учнів уміння складати розповідь за серією малюнків; вправляти дітей у побудові причинно-наслідкових зв'язків; формувати вміння за дією визначати мету героя, фіксувати результат досягнення цієї мети; розвивати мовлення, увагу, пам'ять; виховувати почуття обережності, спостережливості.
Обладнання: серія малюнків і таблиця зі схемою, як складати розповідь, вивіска-назва агентства, малюнок сокола.
 
Хід уроку

І. Організація класу до уроку
Психоемоційне налаштування
 
 ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Оголошення теми та завдань уроку
(На дошці прикріплена вивіска «Детективне агентство „Сокіл"» та малюнок птаха.)
Учитель. Ми знову працюємо в офісі детективного агентства «Сокіл».
Сьогодні в нас нова серія малюнків, за якими потрібно скласти розповідь. Давайте пригадаємо, що для цього потрібно (завдання прикріплюються до дошки послідовно):


© Українська педагогіка