Розробки уроків розвитку зв'язного мовлення для 2-го класуТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ
 
Тема. Складання розповіді за серією малюнків «Втрачений час»
 
Мета: формувати в учнів уміння складати розповідь за серією малюнків; вправляти дітей у побудові причинно-наслідкових зв'язків; формувати вміння за дією визначати мету героя; фіксувати результат досягнення цієї мети; розвивати мовлення, увагу, пам'ять; виховувати почуття відповідальності за власні дії, уміння цінувати час.

Обладнання: серія малюнків та картки зі схемою, як складати розповідь, вивіска-назва агентства, малюнок сокола.

Хід уроку
І. Організація класу до уроку
Психоемоційне налаштування
Привітання. Знайомство
Учитель. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно й гарно.
У нас сьогодні незвичайний урок. Вдивляючись у ваші розумні оченята, я впевнена у своїх силах. А ви? Тоді, будь ласка, повторіть за мною: «Ми розумні та впевнені у своїх силах!».

Зразки ситуативно-мовленнєвих вправ. 2-й класТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ
 
Ситуативно-мовленнєві вправи, спрямовані
на оволодіння мовною теорією
(для вивчення теоретичного матеріалу з української мови у 2-му класі за підручником М. Д. Захарійчук)
 
 
Завдання 1
Тема. Голосні звуки. Букви, що позначають голосні звуки
Сторінка підручника — 11
Ситуація спілкування. Уяви, що твоя молодша сестричка чула, як ти виконував завдання з української мови. Вона запитала тебе, що таке голосні звуки, скільки їх, як їх упізнати на письмі? Спробуй пояснити.

Завдання 2
Тема. Ненаголошені голосні звуки е, и
Сторінка підручника —16
Ситуація спілкування. Уяви, що ти чарівник і дотиком своєї палички можеш змінювати слово з ненаголошеним голосним е, и на перевірене, а однокласники не вірять. Зміни слова (листочок, зима, весна, грибник, рибак) та поясни, навіщо ти це робиш.

МОВЛЕННЄВО-СИТУАТИВНІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (Уроки розвитку зв'язного мовлення. 2-й клас)ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ
 
Матеріали складено відповідно до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою для 7—4-х класів.
Пропонуємо зразки мовленнєво-ситуативних вправ для 2-го класу та 12 розробок уроків розвитку зв'язного мовлення за серіями малюнків.
Уроки розвитку зв'язного мовлення побудовано за методикою складання розповідей за малюнками на основі ТРВЗ-педагогіки. В їх основу покладено штучну навчально-мовленнєву ситуацію «Детективи», яка окреслює мету мовленнєвого висловлювання.
 
Вступ

Основна мета курсу української мови — важливої складової загального змісту початкової освіти — полягає у формуванні ключової комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою у процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, розв'язання життєво важливих завдань.

Серед пріоритетних методичних засобів формування мовленнєвих і комунікативних умінь на уроках української мови чільне місце займають ситуативні завдання, які повністю відповідають меті і змісту сучасної мовної освіти та комунікативно-діяльнісному підходу до навчання. В їх основі лежить створена вчителем навчально-мовленнева ситуація, яка передбачає стимулювання учнів до побудови конкретних висловлювань, близьких до тих, що існують насправді.

Дубок і СойкаГАЛЕРЕЯ ТВОРЧИХ ПОРТРЕТІВ
 
Казка - вигадка, та в ній завжди є щось повчальне.
 
З-поміж предметів початкового шкільного курсу вирішальна роль у навчанні, вихованні та розвитку особистості відіграє рідна мова. Адже завдяки знанню мови дитина може:

? читати;
? запитувати і відповідати;
? переказувати почуте і прочитане;
? доповнювати зміст, висловлювати думки усно і письмово.

Від знання рідної мови залежать успіхи школяра в здобутті знань з усіх інших предметів, зростання загального розвитку, розширення світогляду, підвищення культури спілкування тощо.
 
Програма з української мови для початкових класів спрямовує роботу вчителя на те, щоб вирішення навчальних ситуацій спонукало дітей до безпосередніх висловлювань (творення власних текстів, заохочення до складання казки).

 
ВЕРБА КРАСНА, ВЕРБА РЯСНАПАНОРАМА ТВОРЧИХ УРОКІВ

 Мета: поглиблювати знання дітей про вербу, народні традиції та свята, пов'язані з нею; розвивати мовленнєву діяльність учнів, образне мислення; пробуджувати уяву дітей; удосконалювати техніку читання; збагачувати словниковий запас; прищеплювати інтерес до читання, любов до природи.

Обладнання: вірші, оповідання, казки про вербу, малюнки, ілюстрації, гілочки верби, вироби з верби.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Повідомлення теми уроку

Учитель. Діти, ми живемо в Україні, багатій і красивій землі. Скажемо одне тільки слово «Україна» — і в уяві постають тополі в полі, хрущі над вишнями, калина в лузі, верба над річкою. Який прекрасний пейзаж змалював Т. Г. Шевченко у вступі до поеми «Причинна», що став піснею «Реве та стогне Дніпр широкий»

Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива

Додолу верби гне високі,

Горами хвилі підійма.

Тема сьогоднішнього уроку позакласного читання «Верба красна, верба рясна».

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВПАНОРАМА ТВОРЧИХ УРОКІВ

 

Працюючи вчителем початкових класів, переконалася, що навчання і виховання необхідно організовувати так, щоб дитина отримувала задоволення від своєї праці, зростала з дня в день. Я поставила перед собою завдання не «загубити» жодної дитини, дати можливість розкрити найкраще, закладене в ній природою, сім'єю.

Як поле засівається зерном,

так наша нива — розумом, красою і добром.

А ми покликані ці зерна проростити –

В дитячих щирих душах відродити.

Девіз роботи

Уміння знаходити обдарованих і здібних дітей — талант. Вміння вирощувати - мистецтво. Але найголовніше — це любов до дитини.

 

Я працюю над проблемою «Шляхи формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках української мови», оскільки одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є формування мовленнєвої особистості молодшого школяра.

БОРИС ГРІНЧЕНКО «СНІГУРКА»ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Мета: закріплювати поняття про народні й авторські казки; ознайомлювати з казковим твором Б. Грінченка; вчити виразному, свідомому і біглому читанню; розвивати навички читання поетичних творів; розвивати мовлення; поповнювати словниковий запас школярів; викликати інтерес до книги; формувати щоденну потребу в книзі і бажання читати; розширювати читацький досвід дітей; прищеплювати любов до казки; виховувати добре ставлення до казок, казкових героїв.

Обладнання: портрет Б. Д. Грінченка, ілюстрації до казки «Снігурка», українська народна казка «Снігуронька», складова таблиця, уривок з опери Римського-Корсакова «Снігуронька».

Тип уроку: урок позакласного читання.

Б. ГРІНЧЕНКО «ЛАСТІВКА»ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

 Мета: розширювати знання учнів про ластівок; вчити працювати з віршем, правильно його інтонувати; розвивати уміння робити висновки, аналізувати, розвивати навички правильного і виразного читання; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання: індивідуальні складові таблиці, таблиця для гри «Друкар», малюнок або фото ластівки, іграшковий мікрофон.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Вже дзвінок нам дав сигнал

Працювати час настав,

Тож і ми часу не гаймо

Працювати починаймо.

Вправа «Подаруй усмішку товаришу»

МУДРА ДІВЧИНА І ЦАР (Чорногорська народна казка)ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Мета: викликати інтерес до народних казок на основі тих знань, що мають діти; розвивати уміння оцінювати вчинки персонажів і визначати мотивацію їхньої поведінки, вміння переказувати окремі-епізоди казки; знаходити спільні риси у схожих казках; створювати словесний портрет героїв; поглиблювати уявлення про етику людських відносин.

Обладнання: ілюстрації до казки, таблиця для розчитування.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Розчитування

Таблицю для розчитування учитель добирає відповідно до тих завдань, які прагне реалізувати на уроці, та рівня підготовки класу.

ЯЙЦЕ-ВАТАЖОК (Боснійська народна казка.  2-й клас)ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Мета: ознайомити учнів з боснійською народною казкою «Яйце-ватажок»; вчити визначати різновид і будову казки; удосконалювати навички вибіркового читання та детального переказу епізодів казки; розвивати логічне та образне мислення; розширювати словниковий запас учнів; виховувати почуття дружби.

Обладнання: ілюстрації до казки, таблиця для розчитування № 2. картки для гри «Знайди слово».

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організація учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань та умінь учнів

Мовна розминка

Розчитування


© Українська педагогіка