Тема уроку. Порушення зору. Гігієна зору.

Мета уроку: сформувати поняття «гігієна зору»; показати основні порушення зору: далекозорість і короткозорість — та їхні причини.

Обладнання та матеріали: таблиця зі схемою заломлення променів при корекції зору.

Базові поняття й терміни: короткозорість, далекозорість, набута короткозорість, вроджена короткозорість, вроджена далекозорість, косоокість, гігієна зору, кон'юнктивіт.

Концепція уроку: спираючись на всі наявні знання про зорову сенсорну систему, показати необхідність дотримання певних правил при її використанні.

Тема уроку. Сприйняття кольору, світла, простору. Лабораторна робота №2 «Визначення сліпої плями на сітківці ока».

Мета уроку: дати загальне уявлення про сприйняття кольору, світла, простору.

Обладнання та матеріали: таблиця зі схемою будови сітківки; електронні зображення паличок і колбочок; картка для демонстрації сліпої плями ока.

Базові поняття й терміни: фоторецептори, фусцин, колбочки, палички, зоровий нерв, жовта пляма, родопсин, йодопсин, куряча сліпота, дальтонізм, поле зору, гострота зору.

Концепція уроку: спираючись на вже наявні знання про анатомічну структуру ока, освітити докладніше особливості його функціонування.

Тема уроку. Оптична система ока. Лабораторна робота №1 «Визначення акомодації ока».

Мета уроку: сформувати уявлення про оптичну систему ока; показати явище акомодації.

Обладнання та матеріали: схеми оптичної системи ока і заломлення променів в оптичній системі ока; аркуш паперу з отвором, навколо якого нанесено літери різного розміру.

Базові поняття й терміни: рогівка, водяниста волога, кришталик, склоподібне тіло, фокус, фокусна відстань, акомодація.

Концепція уроку: показати зв'язок законів фізики й біології. Освітити значення оптики для розуміння функціонування ока. Пояснити, як формується зображення на сітківці ока і яким чином зорова сенсорна система його аналізує.

Тема уроку. Зорова сенсорна система. Анатомічна будова ока.

Мета уроку: сформувати загальне уявлення про зорову систему. Показати її анатомічну будову.

Обладнання та матеріали: таблиця зі схемою будови людського ока.

Базові поняття й терміни: зір, очне яблуко, білкова оболонка (склера), судинна оболонка, райдужна оболонка, зіниця, кришталик, склоподібне тіло, сітківка, брови, повіки, вії, слізні залози, рогівка.

Тема уроку. Загальне уявлення про сенсорні системи та їхнє значення.

Мета уроку: дати загальне уявлення про аналізатори та їхнє біологічне значення.

Обладнання та матеріали: таблиці зі схемами загального принципу структури й функцій сенсорних систем; схема розташування нервових центрів у корі великого мозку людини.

Базові поняття й терміни: аналізатори, органи чуттів, сенсорні системи, рецептори, детектори, адаптація.

План-конспект уроку на тему "Клас Хрящові риби. Особливості будови і життєдіяльності"

Тема: Клас Хрящові риби. Особливості будови і життєдіяльності .

Мета: Ознайомити учнів з основними особливостями організації і процесів життєдіяльності хрящових риб, їх зовнішньою будовою; звернути увагу на наявність хрящового скелету і черепа із щелепами, розгляньте наявність на шкірі примітивних лусок, які перетворюються на зуби; вказати на тісний зв’язок органів дихання і травлення, більш складну, ніж у головоногих, будову видільної та нервової систем, розвиток органів чуття, а також на наявність внутрішнього запліднення.
Розвивати мислення, увагу, вміння самостійно користуватися підручником і додатковою літературою. Виховувати любов до природи.

План-конспект уроку на тему "Будова голосових зв’язок і механізм утворення звуків під час розмови, співу, крику. Голосовий апарат і мова"

Тема: Будова голосових зв’язок і механізм утворення звуків під час розмови, співу, крику. Голосовий апарат і мова.

Мета: Освітня: установити механізм формування голосу, його значення в житті людини; Розвиваюча: продовжити розвивати навички роботи з таблицями, схемами, підручником і додатковою літературою, а також розвивати уміння учнів використовувати свій суб'єктний досвід у навчанні; Виховна: сприяти гігієнічному й естетичному вихованню учнів.

Основні поняття й терміни: гортань, голосові зв'язки, голосова щілина, центри мовлення, вища нервова діяльність.

Обладнання: таблиця «Органи дихання», модель гортані.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку
І. Організаційна частина.
1. Вітання.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Самостійна робота.
Варіант 1. Поясніть терміни (усно чи письмово):
Дихання — ... ; Органи дихання — ... ; Зовнішнє дихання — ...;
Надгортанник —... ; Внутрішнє дихання — ... ; Бронхіальне  дерево — ... ;
Дихальні шляхи —... ; Альвеоли —... .

Варіант 2. Охарактеризуйте коротко особливості будови і функції органів дихальної системи (див. табл.).
Таблиця 1 Будова й функції дихальної системи
Відділ дихальної системи    Особливості будови    Функції

Варіант 3. Розташуйте в правильному порядку відділи дихальної системи відповідно до того, як вони розташовані в організмі (зверху — вниз).
Відповідь можна записати у вигляді ряду цифр чи слів.
1. Гортань; 2. Бронхи; 3. Трахея; 4. Носова порожнина; 5. Легені;
6. Глотка; 7. Носоглотка.

Варіант 4. Встановіть відповідність між органами та їх функціями в дихальній системі. Відповідь можна записати у вигляді комбінацій цифр і літер чи слів (наприклад, 1 — А або легені — газообмін).
1. Легені
2. Трахея
3. Носова порожнина
4. Гортань
5. Носоглотка     А. Транспортування повітря
Б. Газообмін
В.Транспортування повітря, голосоутворення
Г. Зігрівання (охолодження) й очищення повітря


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Голос — унікальний інструмент людини. З його допомогою ми спілкуємося, передаємо свій настрій, почуття. Чому ж він буває різним у різних людей? Чому він може змінюватися протягом життя людини? Щоб відповісти на ці питання і розкрити тему нашого уроку, як ви думаєте, які задачі нам необхідно вирішити, які цілі поставити перед собою? (Учні формулюють ціпі й задані, учитель їх коригує в разі необхідності.)


IV. Вивчення нового матеріалу
Бесіда.
1. З'ясування усіх відомих функцій гортані (бесіда з класом).
Учні називають відомі їм функції гортані:
а) дихальна,
б) захисна (надгортанник).
в) захисні рефлекси: кашель.
Учитель доповнює:
в) голосоутворююча (демонстрація моделі гортані).
2. Як влаштований «природний органчик»?


3. Будова голосового апарату. (Розповідь)
Гортань не тільки повітроносний орган, а й орган утворення голосу, звукової мови. Поперек гортані натягнуті дві голосові зв'язки (мал.63), що складаються з еластичних пружних волокон, паралельних одне одному. Між голосовими зв'язками є голосова щілина. Натяг голосових зв'язок змінюється завдяки скороченню або розслабленню прикріплених до них м'язів. При цьому голосова щілина може звужуватися або розширюватися.
Голосові зв'язки відіграють головну роль в утворенні голосу. Голос утворюється тільки тоді, коли повітря, яке видихається, проходить через голосову щілину і натягнуті зв'язки починають коливатися. Голос тим вищий, чим більша частота коливань голосових зв'язок.
Остаточне формування звуку відбувається у порожнинах глотки, рота і носа. В утворенні голосу беруть участь також язик, губи та нижня щелепа. Завдяки цьому ми вимовляємо ті чи інші голосні й приголосні звуки.
У інших ссавців і багатьох птахів теж є голосові зв'язки, та тільки людині притаманна членороздільна мова. Ця особливість пов'язана з розвитком вищої нервової діяльності. У мозку є спеціальні центри мови. Вони узгоджують роботу м'язів усього мовного апарату і пов'язані з процесами свідомості й мислення. У період статевого дозрівання у хлопчиків відбувається «мутація голосу», коли швидко росте гортань, а нервова регуляція м'язів і зв'язок перебудовується повільніше. Тому підліток розмовляє то басом, то високим голосом. У цей період не можна перенапружувати голосові зв'язки, голосно розмовляти, слід оберігати гортань від застуди.
Пам'ятайте! Голосом потрібно вміти керувати. Невмілий спів, крик перенапружують голосові зв'язки, які з часом змінюються. У результаті голос стає хрипким, глухим і може зовсім зникнути. Шкідливо впливає на голос паління.
4. Робота з підручником.
Учні працюють з рисунком 63 на с. 133 підручника і з розділом «Голосові зв'язки» (§ 34), складають самостійно короткий схематичний конспект у зошитах з урахуванням особистих уподобань при виборі виду і форми закріплення матеріалу. Учитель допомагає їм.
5. Бесіда.
–    Чи досить одного звуку для спілкування людей між собою?
–    Які органи, на ваш погляд, беруть участь в утворенні мови?
–    Що можна дізнатися за голосом людини?
Розповідь:
Кажуть, що колись до Сократа привели людину, про яку він повинен був сказати свою думку. Мудрець довго дивився на нього, а потім вигукнув: “Говори ж, нарешті, щоб я міг тебе бачити!” Як багато суті, крім слів, криється в голосі!
«Черным-черна однажды затесалась
Ворона между черными дроздами.
Ее никто не распознал бы в стае,
Сумей она попридержать язык!»
–    Що можна взнати по голосу?
–    Як зрозуміти фразу: «Говори ж, нарешті, щоб я міг тебе бачити»?
–    Яка роль звуків у житті тварин? Чи можна назвати ці звуки мовою?
–    Як ви думаєте, чим зумовлена нездатність тварин говорити (гіпотези учнів, відповідь — у книзі).
6. Повідомлення учнів.
–    Походження мови.
–    Порушення мови.
–    Гігієна голосу.
–    Мутації голосу.

V. Узагальнення і закріплення вивченого матеріалу.
Вікторина.
Відповідаючи правильно на питання чи цікаво міркуючи, на думку учнів і вчителя, учні на полях зошита ставлять позначку «+», що будуть враховуватися при виставленні оцінок за урок.
Питання вікторини
1. Чому легеневе дихання властиве більш великим організмам, а трахейне - більш дрібним?
2. Коли людину перед операцією присипляють, їй кладуть на обличчя наркозну маску. Чи досить для приспання комахи помістити її голову в морилку?
3. У чому принципова відмінність легень і зябер?
4. Наземні краби дихають зябрами в повітрі. Як ви вважаєте, у чому особливість будівлі органів дихання цих тварин?
5. Шкірний тип дихання властивий амфібіям. Поясніть, чому інші хребетні не здатні так дихати?

VІ. Підсумки уроку.
Оцінення учнів.

VІІ. Домашнє завдання.
Вивчити § 34, скласти в зошитах «Правила гігієни свого голосу» (для всіх).
Творчі завдання: сформовані на минулому уроці творчі групи вибирають науку, яку б вони хотіли представляти (хімія, фізика, історія, біологія). Кожній групі необхідно підготувати повідомлення:
• група «істориків» – «Участь кисню в диханні. Дослід Прістлі»;
• група «хіміків» – «Хімічні і фізичні властивості кисню. Поняття про реакції окиснення»;
• група «фізиків» – «Значення енергії для живого організму»;
• група «біологів» – «Значення дихання. Види дихання».

План-конспект уроку на тему "Надклас риби"

Мета: Перевірити рівень знань, умінь і  навичок учнів, ефективність засвоєння знань; відповідність діяльності знань учнів способом передачі матеріалу з боку вчителя.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: урок контролю і корекції знань, умінь і навичок.
Хід уроку
І. Організаційна частина.
Заходжу в клас, вітаюсь з учнями та перевіряю їх готовність до уроку.

Тема: Значення кісткових риб та їх охорона.

Мета: Дати поняття про значення риб у житті людини; про промисел риби; штучне розведення та охорону риб.
Розвивати мислення, пам'ять, уміння самостійно працювати з підручником, робити висновки. Виховувати любов до природи.
Обладнання і матеріали: таблиці "Ставкове рибне господарство", таблиці з попереднього уроку. 

Базові поняття і терміни: Вітаміни, промисел тварин, ставкове рибне господарство, тепловодні і холодноводні ставки, нерестові, вирощувальні, зимувальні і нагульні ставки.

Тип уроку: Засвоєння нових знань.
Хід уроку
І. Організаційна частина.
Заходжу в клас, вітаюсь з учнями та перевіряю їх готовність до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.
Самостійна робота..
1. Закінч або доповни речення:
а) серце риби складається з ...; б) через серце риби тече ... кров;
в) в органах тіла і голові відбувається ... .
2. Зяброві кришки у кісткових риб:
а) є; б) немає.
3. Акули плавають з постійно відкритим ротом для того, щоб:
а) вода омивала зябра; б) потрапляла їжа.
4. До морських риб належать:
а) камбала; б) форель; в) карась; г) сардина; д) бичок; е) місяць риба.
5. До прохідних риб належать:
а) осетер; б) кета; в) скумбрія; г) сьомга; д) горбуша; е) тріска.
6. Парні яєчники і сім'яники у кісткових риб відкриваються в:
а) сечовому отворі; б) клоаці; в) окремо від сечового отвору.
7. Судини, що відходять від серця називаються:
а) артеріями;
б) венами;
в) капілярами.
8. Особливістю травної системи є:
а) розчленованість і вигини травної трубки;
б) наявність спірального клапана;
в) дугоподібно вигнутий шлунок.
9. Хвостовий плавець у акул має:
а) довгу верхню лопать;
б) довгу нижню лопать;
в) дугоподібно вигнутий шлунок.
10. Зяброві щілини у скатів знаходиться на:
а) черевному боці;
б) спині;
в) частина на череві, частина - на спині.
11. Плавальний міхур - це тонкостінний виріст:
а) аорти;
б) легеневих мішків;
в) кишечника.
12. Кісткові риби розмножуються:
а) відкладаючи ікру;
б) відкладаючи яйця;
в) а і б;
г) живонародженням.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
1. Пригадайте:
-    Що таке добрива?
-    Личинки яких кровосисних двокрилих живуть у водоймах?
-    Що таке біологічний метод боротьби?
2. Повідомлення теми і мети уроку.

IV. Вивчення нового матеріалу.
1. Повідомлення учнів.
а) Про промисел риб;
б) Про штучне розведення риб.
2. Значення риб у житті людини. (бесіда, розповідь)
а) Яке значення риб у житті людини? (Відповідь учнів)
Розповідь вчителя.
Риба - цінний продукт харчування (м'ясо, ікра), а також джерело вітамінів А і В, що містяться у її печінці й ікрі. Нага¬даємо, що вітаміни - це біологічно активні речови¬ни, потрібні людині у невеликих кількостях для за-безпечення нормальної життєдіяльності, зокрема обміну речовин. Жири, отримані з риб, використову¬ють у харчовій промисловості, медицині та для технічних потреб. З риби та її кісток виготовляють кісткове борошно, яке додають до корму свійських тварин для збільшення їхньої продуктивності або ви¬користовують як добриво. Багато риб (акули, лососеподібні та ін.) мають цінну шкіру, яку в деяких країнах використовують для виготовлення промислових товарів.
Деяких риб (наприклад, гамбузію, плітку) застосо¬вують у біологічному методі боротьби з личинками кровосисних двокрилих, які розвиваються у водой¬мах. Рослиноїдні прісноводні риби (як-от, товстоло¬бик, білий та чорний амури) очищують водойми від надмірної рослинності, запобігаючи їхньому зарос¬танню та заболочуванню.
Велике значення для людини має спортивне ри¬бальство як один із видів активного відпочинку на лоні природи. Багато гарних або цікавих своєю поведінкою видів риб утримують в акваріумах.
Проте риби можуть завдавати людині певної шко¬ди. Ви вже знаєте, що деякі види акул і скатів (тигрова та біла акули, акула-молот тощо), піраньї небезпечні для життя людей. Риба також може бути джерелом зараження людини паразитичними черва¬ми, якщо її вживати в їжу сирою або недостатньо кулінарно обробленою. Є види риб, м'ясо яких для людини отруйне (вусач та ін.). Уколи променів плавців, вкритих отруйним слизом, таких видів, як морський йорж, або скорпена, морський окунь спри¬чиняють запалення шкіри, а укол колючої бородавчатки може призвести до смерті людини. Небезпечні для людини розряди електричного ската та інших риб з електричними органами.
У природі риби є кормовою базою для багатьох мешканців водойм (дельфінів, тюленів тощо), а також суходолу: птахів, звірів (ведмеді, річкова та морська видри та ін.).
б) Що таке промисел риб і як його здійснюють? (Відповідь учнів)
Розповідь вчителя
Багато країн світу веде рибний промисел, добуваючи рибу як у морі, так і в прісних водоймах. Промисел тварин - добування диких видів людиною для своїх потреб у великих кіль¬костях. Світовий вилов риби становить понад 60 млн. тонн на рік. Об'єктами промислу здебільшого є морсь¬кі риби. Найбільшою рибопродуктивністю характери¬зується так звана шельфова зона (мілководдя поблизу материків).
Для забезпечення рибного промислу існують різні знаряддя вилову риби та спеціальні транспортні засоби для її перевезення (риболовецький флот). Виловлену рибу можна переробляти та зберігати безпосередньо в місцях вилову на особливих суднах - плавучих базах чи заводах - або на березі на спеціальних підприєм¬ствах. Найбільші центри рибного промислу в Україні розташовані в приморських містах: Севастополі, Керчі, Одесі, Маріуполі, Бердянську - та на великих ріках (Дунай, Дніпро, Дністер, Південний Буг).

3. Робота в зошитах з друкованою основою.
4. Самостійна робота з підручником.
а) Прочитайте про штучне розведення риб та їх охорону.
б) Бесіда:
-    Для чого людина штучно розводить рибу?
-    Які методи штучного розведення риб вам відомі?
-    Чому риби потребують охорони?
-    Які заходи з охорони риб потрібно здійснювати людині?
5. Робота в зошитах.

V. Узагальнення і систематизація знань учнів.
1. Бесіда:
-    Що таке промисел тварин і як його здійснюють?
-    Які з видів господарської діяльності людини найшкідливіше впливають на риб?
2. Розгадування кросворду (сторінка 67 зошита)
3. Заповнення таблиці в зошиті з друкованою основою.

VI. Підсумок уроку.
Оголошення оцінок.

VII. Домашнє завдання.
Вивчити §37. Повторити §9-10 підручника і підготуватися до тематичної атестації.

 

Тема: Різноманітність кісткових риб.

Мета: Ознайомити учнів із різноманітністю кісткових риб; на прикладі конкретних видів показати відмінність і подібність у будові різних рядів кісткових риб; звернути увагу на зв’язок будови представників різних рядів із їхнім способом життя, показати широке розповсюдження представників класу, їх роль у різних екосистемах та господарській діяльності людини.
Розвивати мислення, увагу, вміння самостійно користуватися підручником і додатковою літературою; уміння самостійно аналізувати та робити висновки. Виховувати любов до природи.
Обладнання і матеріали: вологий препарат “Розвиток Кісткової риби”; таблиці “Розмноження і розвиток риб (Тип Хордові. Надклас Риби. Клас Кісткові риби), “Осетрові риби”, “Морські риби”, “Прісноводні і прохідні промислові риби”,  малюнки кісткових риб.