Ціль: перевірити рівень засвоєння учням знань та практичних вмінь, вдосконалювати навички опрацьовування зібраних даних спостережень за погодою, прививати культуру екологічного виховання та виховувати бажання користуватися народними прикметами.

Обладнання: календарі погоди, таблиці.

Тип уроку: урок перевірки та оцінювання знань.

Тема: Зміна клімату. Люди і клімат.

Мета: познайомити зі зміною клімату в часі і його вплив на господарську діяльність людини, виховувати дбайливе ставлення до стану повітря та екології довкілля, закріплення здобутих знань.

Обладнання: діафільм «Охорона атмосфери», географічне лото

Тема: Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі: екваторіальний, тропічний, помірний, полярний.

Мета: формувати знання про основні і перехідні кліматичні пояси, дати уявлення про типи погоди і кліматичні області, розвивати просторове уявлення і логічне мислення.

Обладнання: атлас, карта півкуль, кліматична карта.

Тема: Клімат Землі, фактори його формування.

Мета: сформувати поняття «клімат», дати уявлення про фактори його формування, закріпити знання щодо причини нерівномірного розподілу сонячного тепла і світла на земній поверхні, розвивати просторове уявлення, виховувати розуміння важливості знань про клімат.

Обладнання: атласи, глобус, кліматична карта , фізична карта півкуль.

Тема: Погода, її елементи, типи, зміна у часі.

Мета: сформувати поняття «погода», познайомити з її типами, продовжувати формувати знання про показники погоди, дати уявлення про складання прогнозу погоди і його значення в практичній діяльності. Виховувати інтерес до проведення спостережень за станом погоди.

Обладнання: календарі спостережень за погодою, народні прикмети зміни погоди.

Тема: Водяна пара та вологість повітря. Види опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі.

Мета: формувати знання про водяну пару в атмосфері, про відносну та абсолюту вологість повітря, дати уявлення про причини утворення хмар і їх типи, опади та їх види, розвивати спостережливість, вміння створювати образ об’єкту, виховувати естетичне сприйняття навколишнього світу.

Обладнання: таблиця «Типи хмар», малюнки типів хмар, таблиця «Будова атмосфери».

Тема: Рух повітря, закономірність переміщення повітряних мас, циклони та антициклони.

Мета: сформувати поняття «повітряні маси», формувати знайомство з будовою рози вітрів, розвивати пам'ять, математичні здібності, виховувати розуміння важливості використання енергії вітру в практичній діяльності людини

Обладнання: календар погоди, таблиця «Погода», підручники.

Тема: Атмосферний тиск і вітер. Постійні вітри. Основні пояси атмосферного тиску на Землі.

Мета: дати уявлення про атмосферний тиск, формувати знання про причини зміни атмосферного тиску, познайомити з будовою барометра, формувати знання про пояси з переважанням низького та високого тиску, розвивати логічне мислення, виховувати інтерес до спостережень за станом погоди.

Обладнання: календар погоди, барометр.

Тема: Температура земної поверхні та повітря. Її зміни з висотою, розподіл залежно від кута падіння променів. Теплові пояси.

Мета: формувати знання про температуру повітря, її зміну в часі і просторі, дати уявлення про причини, що обумовлюють ці зміни, формувати вміння будувати графік ходу температур, розраховувати амплітуду температур і середню температуру за певний час формувати знання про обертання Зелі навколо Сонця, дати уявлення про теплові пояси, розвивати математичні здібності, виховувати інтерес до обробки й аналізу даних.

Обладнання: календар погоди, карта півкуль, кліматична карта., телурій.

Тема: Атмосфера - повітряна оболонка Землі. Атмосфера, її склад та будова.

Мета: сформувати поняття «атмосфера», формувати знання про склад і будову атмосфери, дати уявлення про значення повітряної оболонки Землі; розвивати спостережливість, уміння створювати образ об’єкта; виховувати інтерес до пізнання навколишнього світу.

Обладнання: таблиця «Будова атмосфери».

Сторінка 2 із 2