МУДРА ДІВЧИНА І ЦАР (Чорногорська народна казка)

МУДРА ДІВЧИНА І ЦАР (Чорногорська народна казка)ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Мета: викликати інтерес до народних казок на основі тих знань, що мають діти; розвивати уміння оцінювати вчинки персонажів і визначати мотивацію їхньої поведінки, вміння переказувати окремі-епізоди казки; знаходити спільні риси у схожих казках; створювати словесний портрет героїв; поглиблювати уявлення про етику людських відносин.

Обладнання: ілюстрації до казки, таблиця для розчитування.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Розчитування

Таблицю для розчитування учитель добирає відповідно до тих завдань, які прагне реалізувати на уроці, та рівня підготовки класу.

Переказ казки «Король і його три сини»

(Учні працюючи в групах, готуються до детального (стислого), залежно від завдання, яке отримали на попередньому уроці, Результати роботи учні презентують у такий спосіб: переказують текст по частинах, один представник групи переказує текст.)

Читання підібраних учнями прислів'їв про відносини батьків і дітей

(Діти читають прислів’я, пояснюють, як розуміють їхній зміст.)

Доцільно запропонувати учням вправу «Ти — мені, я — тобі»: один учень читає прислів’я, інший — пояснює його зміст та наводить інше, далі ланцюжком діти працюють над іншими прислів'ями.

 

? У дитини заболить пальчик, а у матері — серце.

? Любов матері і на відстані гріє.

? Материн гнів, як весняний сніг: рясно впаде, та скоро розтане.

? Без сім’ї нема щастя на землі.

? Діти — окраса дому.

? Добрі діти — батькам вінець, а злі діти — кінець.

? Яке дерево, такі й віти, які батьки, такі й діти.

? Як батьки ставляться до своїх батьків, так і діти ставитимуться до них.

? Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько,

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Учитель. Згадайте героїв слов'янських казок, ім'я яких закінчується звуком [а], звуком [р], починається звуком [к].

 

Ш. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Доповніть прислів'я.

? Де сила не може, там... (розум поможе).

? Розуму за гроші не... (купиш).

? Око бачить далеко, а розум... (ще далі).

Учитель. Яке слово повторюється в кожному прислів'ї? (Відповіді учнів.)

- Доберіть синоніми до слова розум. (Мудрість, освіченість).

Учитель. Сьогодні будемо опрацьовувати чорногорську народну казку «Мудра дівчина і цар».

26.09.2014-1-3

IV. Сприйняття та усвідомлення матеріалу уроку

Завдання для учнів

? Згадайте, у яких слов’янських казках герої перемагали завдяки мудрості.

? Спираючись на заголовок казки, визначте її різновид жанру. (Побутова.)

Словникова робота

Учитель. Значення яких поданих слів можете пояснити?

Спосіб тлумачення значення слів учитель добирає таким чином, щоб підвищити ефективність уроку: добір синонімів (антонімів), демонстрування ілюстрацій, залучення власного досвіду дітей.

Перемудрити                    перехитрити

Рало                                  плуг

повісмо                             пасмо

цурпалок                          обломок.

 

Первинне сприймання змісту казки

(Читання казки учителем і підготовленими учнями.)

Перевірка первинного сприймання.

- Чому чоловік пішов до царя?

- Які завдання давав цар дочці?

- Чи виконала дівчина ці завдання?

- Чи є у казці щасливий кінець?

 

Повторне сприймання змісту казки

(Читання казки способом «Естафета».)

Аналіз казки

(Діти відповідають на запитання учителя, за необхідності знаходять у тексті потрібні фрагменти, зачитують їх.)

- Що було найбільшим багатством убогого чоловіка?

- Чому цар хотів перемудрити дівчину?

- Чи гідно дівчина вирішила перше завдання?

- Яке друге завдання отримала героїня від царя? Розкажи, як вона його виконала.

- Опишіть, що, на вашу думку, відчув цар, коли дівчина двічі вдало виконала його завдання. До чого повелителя спонукав успіх його підданої?

- Чому після третього, достойно виконаного завдання, цар захотів побачити дівчину особисто?

- Чому, на вашу думку, цар вирішив одружитись з мудрою дівчиною?

- Що допомогло цареві зрозуміти, що його дружина кохає його?

 

Вибіркове читання

- Знайдіть і прочитайте діалог дівчини і царя.

- За якої умови селянка погодилася вийти заміж за царя?

- Чому і за яких обставин цар опинився в хаті батька своєї дружини?

Творча робота

Завдання для"творчої роботи учні отримують на картках, у групах розподіляють їх і виконують. Для виконання цих завдань діти можуть утворити «робочі групи».

? Підберіть заголовок до ілюстрації казки.

? Хто ж був мудріший: дівчина чи цар?

? Які з прочитаних казок подібні за змістом до казки «Мудра дівчина і цар»?

Презентація результатів творчої роботи

Учитель. Які влучні вислови трапляються в казці? (Відповіді учнів.)

 

Складання порівняльної характеристики дівчини і царя

Діти отримують картки зі словами. Називають риси характеру дійових осіб і розміщують їх відповідно до того, яким героям казки ці риси відповідають.

Дівчина               Цар

убога                   багатий

мудра                  мудрий

терпляча             нетерплячий

вірна                   й може зрадити

 

V. Підсумок уроку

Учитель. Кого з героїв казки ви б хотіли мати за друга? Чому?

 

VI. Домашнє завдання

Читати казку «Мудра дівчина і цар», скласти план казки.

 
Жанна ВИХРЕСТЕНКО,
вчитель початкових класів Білоцерківської спеціалізованої
школи І-III ст. № 1 із поглибленим вивченням
слов'янських мов, Київська обл.
Перша всеукраїнська газета для першого вчителя
«Початкова освіта» № 9 (729), травень 2014

© Українська педагогіка