Фільтр
Показати  
Заголовок
Педагогічна думка епохи Реформації
Педагогічні ідеї епохи буржуазних революцій та Просвітництва
Педагоги-класики кінця XVIII—XIX ст.
Я.А.Коменський про вчителя та вимоги до нього
Питання виховання та шкільної дисципліни у працях Я.А.Коменського
Школа i педагогічна думка у Європі в епоху Відродження
Розвиток університетської освіти в епоху середньовіччя
Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху Середньовіччя
Виховання, школа і педагогічна думка у Стародавньому Римі. Педагогічні ідеї М.Ф.Квінтіліана
Зародження педагогічної теорії у філософських вченнях древньогрецьких мислителів
Особистість у культурно-історичній теорії Л.С.Виготського
Педагогічна система Яна Амоса Коменського
Принципи історії педагогіки
Основні завдання історії педагогіки
Значення, предмет, завдання та структура навчального курсу «Історія педагогіки»