Електродвигун та його використання.

Тема: Електродвигун та його використання.
Мета: Навчальна: ознайомити з будовою, принципом дії та призначенням   колекторного двигуна і навчити читати паспортні дані колекторних двигунів;
            Виховна: виховувати відповідальне ставлення до праці;
            Розвиваюча: розвивати логічне і технічне мислення.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання та інструменти: електродриль, електрорубанок, кавомолка, міксер.

План уроку
1. Організаційна частина                                                              2хв.
2. Актуалізація знань учнів                                                          2хв.
3. Повідомлення теми, мети, завдань та мотивації уроку         2хв.
4. Викладення нового матеріалу                                                 15 хв.
5. Закріплення нового матеріалу                                                  2хв.
6. Вступний інструктаж                                                                4хв.
7. Самостійна-практична діяльність учнів                                  55хв.
8. Заключний інструктаж                                                              2хв.
9. Підведення підсумків уроку                                                     2хв.
10. Завдання для виконання вдома                                               2хв.
11. Прибирання робочих місць                                                     2хв.

1.    Організаційна частина
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи.
2.    Актуалізація знань учнів
Метод: фронтальна бесіда.
а) Яку будову має електромагніт?
 б) Розкажіть принцип дії електромагніту.
3. Повідомлення теми, мети, завдань та мотивації уроку
Тема уроку: Електродвигун та його використання    ( записується на дошці ).
 На цьому уроці ми з вами ознайомимося з будовою, принципом дії та призначенням колекторного електродвигуна і навчимося читати паспортні дані електроприладів, які мають колекторний двигун.
4.    Викладення нового матеріалу
Метод: пояснення з елементами бесіди.
 Елекричнi двигуни залежно вiд характеру використовуваного струму ділять на колекторнi, однофазнi змінного струму i трифазного струму.
     Колекторнi двигуни розвивають велику швидкість обертання, але мають невелику потужнiсть, працюють на змiнному та постiйному струмi. Для електрифікованих iнструментiв (електродриль, електрофуганок  та ін.) і побутових електроприладiв (настiльний електровентилятор, пилосос) потрiбнi двигуни з великою кількістю обертiв. Тому для них зстосовують колекторні електродвигуни (кiлькiстъ обертiв двигуна настiльного вентилятора становить 16000 — 12000 об/хв).
     Щоб вмiти обслуговувати прилади з колекторним двигуном, необхiдно знати їхню будову й принцип дії. Розгляньте малюнок 89 і знайдiть названi деталі колекторного двигуна.
     Корпус з полюсами i обмоткою збудження магнітного поля є нерухомою частиною (статор). В його обмотку струм подається безпосереднъо. Якiр з обмоткою в пазах—рухома частина (ротор). Вал якоря встановлено у пiдшипники. На одному кiтщi якоря є колектор, що ск.ладається з мiдних iзольованих одна вiд одної пластин, кожна з яких з’єднана з початком i кiнцем певних обмоток якоря.. Мiднi пластини через контактні щiтки, що ковзають по них, сприймають і розподiляють електричний струм мiж обмотками якоря.
    Пiд час роботи колекторного двигуна стираються вугiльнi щiтки колектора, а також вал i пiдшипники. Тому необхiдно перiодично змiнювати щiтки й змащувати пiдшипники.

1. Корпус
2. Полюси корпусу
3. Обмотка збудження
4. Якір
5. Обмотка якоря
6. Колектор
7. Щітка 5. Закріплення нового матеріалу
     Метод: бесіда
а) Розкажіть будову колекторного двигуна.
б) Як потрібно обслуговувати колекторний двигун?
6.    Вступний інструктаж
Мета нашої практичної роботи: навчитись читати паспортні дані колекторних двигунів.
Зараз ви повинні поділитись на чотири групи. Кожній групі я роздам електроприлад та технічний паспорт до нього. За допомогою інструментів ви демонтуєте електроприлади та розглядаєте колекторні двигуни. Потім кожна група візьме технічні паспорти до своїх електроприладів та уважно прочитає їх зміст. У зошитах запишете: технічні дані (напруга живлення, використовуючи потужність, кількість обертів холостого ходу), будову приладу та інструкцію по техніці безпеки.
    Та група, яка краще та швидше виконає це завдання отримає гарні оцінки.
7.    Самостійна-практична діяльність учнів
Самостійна робота учнів:
а) зміст роботи учнів ( знайти у паспорті та записати до зошита потрібні дані електроприлада)
б) форма проведення ( групова )
Інструктаж вчителя:
а) форма проведення ( групова ).
б) зміст цільових обходів робочих місць учнів:
1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця і початку роботи;
2-й обхід: перевірка правильності поточної роботи.
в) перевірка виконаного завдання.
8.    Заключний інструктаж
а) Підведення підсумків практичної роботи;
б) Повідомлення оцінок за виконану роботу.
9.    Підведення підсумків уроку
      а) Загальна характеристика заняття;
      б) Повідомлення оцінок за урок.
      Таким чином, сьогодні на уроці ми ознайомились з будовою, принципом дії та призначенням колекторного двигуна, а також навчились читати паспортні дані електроприладів.
10.     Завдання для виконання вдома
Вдома ви повинні вивчити будову колекторного даигуна.
11.    Прибирання робочих місць