Конструювання виробів з кількох деталей об’ємної форми.

Тема: Конструювання виробів з кількох деталей об’ємної форми.

Мета: Навчальна:  Ознайомити учнів з основними відомостями про конструювання та виробами, що складаються з кількох деталей об’ємної форми.
  Виховна: Виховувати працелюбність, культуру праці
Розвиваюча: Розвивати просторове мислення і уяву.

Об’єкт праці: рамка

Дидактичні засоби: моделі різних виробів, техкарта та креслення рамки, рамка.

Інструменти та матеріали: верстак, креслярські інструменти.

Тип уроку: комбінований з елементами бесіди.


План уроку

1.    Організаційна частина                                3хв.
2.    Актуалізація знань учнів                            5хв.
3.    Повідомлення теми, мети, завдань уроку.                2хв.
4.    Викладення нового матеріалу.                        20хв.
5.    Закріплення нового матеріалу.                        5хв.
6.    Практична робота.                                45хв.
7.    Підведення підсумків уроку.                          3хв.
8.    Завдання для виконання вдома.                        2хв.
9.     Прибирання робочих місць.                            5хв.

1. Організаційна частина                                 3хв.
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи, наявність спецодягу, створення позитивної емоційної атмосфери.
2. Актуалізація знань учнів                                5хв.
       На минулих заняттях ви робили вироби, які складались із декількох деталей. Але спочатку ви ознайомлювались із виробом, визначали його загальну конструкцію, підбирали матеріал, розраховували деталі і вже потім розпочинали роботу над виробом. Ці складові є етапами конструювання. Отже, тема сьогоднішнього уроку буде така.
3. Повідомлення теми, мети, завдань уроку                    2хв.
         Тема: (записується на дошці) Конструювання виробів з кількох деталей об’ємної форми.
         Мета: Ознайомити учнів з основними відомостями про конструювання деталей.
4. Викладення нового матеріалу                            20хв.
Отже, зараз ми розглянемо основні відомості про конструювання.
Конструювання – це складова частина процесу проектування. Воно включає в себе такі етапи:
1.    Ознайомлення з призначенням виробу і будовою подібних конструкцій, які вже існують.
2.    Визначення загальної конструкції виробу.
3.    Підбір матеріалу, з якого будуть виготовлятись окремі деталі і виріб у цілому.
4.    Розрахунок розмірів деталей, креслення загального вигляду виробу, деталювання (конструктивна розробка кожної деталі). При цьому на робочому кресленні вказують розміри кожної деталі, параметри шорсткості, допуски технологічні вимоги тощо.
5.    Проведення контрольно-перевірних розрахунків.
Основним матеріалом для виготовлення столярних виробів є деревина. Деревина як конструкційний матеріал має ряд специфічних якостей. Це необхідно враховувати при конструюванні виробів.
Деталі виробів із деревини необхідно конструювати так, щоб неминучі зміни розмірів і форми (короблення) були найменшими. Цього можна досягти шляхом виготовлення деталей не з одного куска деревини, а з кількох дрібних частин, підібраних за напрямком річних шарів і з’єднаних за допомогою клею. При склеюванні деталей по ширині однойменні пласти, наприклад заболонні, мають бути спрямовані в протилежні сторони, а однойменні кромки – одна до одної. При склеюванні деталей по товщині однойменні кромки мають бути направлені в різні сторони.
Для забезпечення необхідної міцності виробів напрям волокон річних шарів в деталях повинен співпадати з напрямком дії зовнішніх сил або бути перпендикулярним до напрямку згинаючих зусиль.
Елементи з’єднань деталей у виробах потрібно конструювати так, щоб вони працювали під дією навантажень у найбільш вигідних умовах. Так, щоб зменшити ймовірність розчеплення деревини у вушках, їх щічки запилюють в напрямі, перпендикулярному до річних шарів, а не вздовж волокон; в шипах річні шари мають бути спрямовані вздовж, а не впоперек шипа.
При конструюванні виробів слід враховувати, що вони повинні мати раціональні форму і розміри, відповідати технічним, санітарно-гігієнічним і естетичним вимогам.
Конструкції деталей і їх з’єднань мають бути такими, щоб їх можна було обробляти існуючими інструментами при найменших затратах праці і матеріалів.
Столярні вироби складаються з обмеженої кількості конструкційних елементів, які повторюються в різних варіантах. Такими елементами є брусок, рамка, щит і коробка.
Брусок – найпростіший конструкційний елемент товщиною до 100 мм і шириною, не більшою подвійної товщини. Він може бути виготовлений з масивної деревини або склеєний по ширині чи товщині з тонких рейок, листів фанери, шпону.
Рамка – конструкційний елемент, утворений з 4-х брусків, зв’язаних між собою столярним з’єднанням. Бруски рамок можуть мати прямокутний або профільний поперечний переріз. Дуже часто рамки всередині заповнюють фільонками (щитками) або склом.
Щити в столярно-меблевому виробництві використовують частіше всього для виготовлення коробок., а також для заповнення прорізів у рамках і коробках. Щити бувають дощаті (масивні), пустотілі і клеєні.
Дощаті або масивні щити виготовляють з окремих брусків-ділянок. Щоб зменшити короблення, щити додатково зміцнюють на торцях наконечниками або врізними рейками.
 Пустотілі щити – це плоскі рамки, які обклеюють з обох боків обклеєною фанерою. Простір між ними заповнюють смужками фанери, ДСП, які ставлять на ребро.
Клеєні щити виготовляють з дощатих щитів так, щоб їх волокна розміщувались взаємно перпендикулярно. Клеєні щити покривають шпоном або фанерою. Такий щит називають столярною плитою.
Коробки складають з 4-х стінок і з’єднують в кутах шипами або металевими скріпами. Складні коробки мають проміжні деталі: перегородки, полиці тощо.
Тепер розглянемо, як правильно треба організовувати робоче місце і працю.
У навчальних майстернях обробку деревини проводять на спеціально організованих місцях. Робочий одяг добирають відповідно до вимог організації безпеки праці і робочої гігієни. Заготовки та інструмент на робочому місці розміщують в зоні витягнутої руки. На ефективність роботи впливає зручна робоча поза, чіткість рухів. Важливе значення має темп роботи. Оптимальний темп роботи можна забезпечити перш за все раціональним чергуванням робочих рухів і мікропауз, умілим розчленуванням трудових операцій.
5. Закріплення нового матеріалу                            5хв.
1.    Отже, хто запам’ятав, що таке конструювання?
2.    Які етапи включає в себе конструювання?
3.    З яких конструкційних елементів складаються столярні вироби?
4.    Що треба робити для правильної організації робочого місця і праці?
6. Практична робота                                    45хв.
Сьогодні на уроці ми з вами розпочнемо виготовляти новий виріб – рамку. Я роздам вам креслення рамки, кожен перемалює його в робочий зошит. Потім розглянемо послідовність її виготовлення.
Рамка складається з 4-х брусків, з’єднаних між собою в прямокутник. Бруски з’єднують між собою шипами, у нашому випадку «на вус».
При запилюванні вушок розмічальну риску залишають на стінках вушок. Складають рамки на клею в струбцинах. Клей наносять пензлем.
Після висихання клею кромки рамок зачищають струганням або шліфуванням.
 Сьогодні на занятті кожен з вас повинен розпочати роботу над своєю рамкою. Нагадую, що коли отримаєте інструмент, ви повинні правильно організувати своє робоче місце. Справа від себе ви розташовуєте той інструмент, який берете правою рукою, а в лівому куті той, який берете лівою рукою.
7. Підведення підсумків уроку                            3хв.
   Аналізую об’єм роботи, виконаний на уроці кожним учнем, вказую на типові помилки.
Отже, сьогодні ми познайомились з основними відомостями про конструювання та виробами, що складаються з кількох деталей об’ємної форми, а також розглянули, як правильно треба організовувати робоче місце та працю.
 А також розпочали виготовляти рамку.
8. Завдання для виконання вдома.                        2хв.
    Вдома ви повторите матеріал, який записали у робочих зошитах.
9. прибирання робочих місць                            5хв.
Кожний учень прибирає своє робоче місце, чергові – майстерню.

Все, урок закінчено, до побачення.