IN SPACE У КОСМОСІ Інтегрований урок з англійської мови та природознавства у 4-му класі

IN SPACE У КОСМОСІ Інтегрований урок з англійської мови та природознавства у 4-му класі

Молодші школярі залюбки вивчають живу та неживу природу.

Найпривабливішим для них об’єктом дослідження є космос — загадковий, таємничий, фантастичний. В ігровій формі поглибити свої знання про Всесвіт, дізнатися, як проходить робочий день астронавтів, а також розширити свої можливості у спілкуванні англійською мовою учні зможуть під час пропонованого інтегрованого уроку.

Мета. Формувати навички роботи в команді. Розвивати комунікативні здібності, мовленнєву пам’ять, увагу. Поглиблювати знання учнів про космос та його об’єкти. Ознайомлювати з професією астронавтів.

Матеріали та обладнання: мультимедійний комплект, бейджики з назвами планет Сонячної системи, заготовки для проектної роботи (“Космічна газета”, запрошення для астронавтів), підручник “Reading and writing” (вид-во Oxford University Press), аркуші чорного картону, вирізане з картону зображення космічних об’єктів, клей-олівець, відео- ролик “The Planet Song”.

Хід уроку

 1. Організаційний момент (1-2хв)
 2. Ознайомлення з темою уроку (5-7хв)
 3. Підготовка до сприйняття мовного матеріалу На дошці прикріплені зображення Сонця, планет, астронавта, комети.

— Where can we see these objects? (Де ми можемо побачити ці об’єкти?). Yes, in space. (Так, у космосі).

Учитель розповідає римівку-акровірш, записуючи під кожним зображенням відповідну літеру. Діти разом повторюють за педагогом кожен рядок римівки, читають слово, що утворилося — space (космос).

S for Sun (для Сонця),

Р for planet (для планети),

A for astronaut (для астронавта),

С for comet (для комети),

Е Exciting things are in space. (Захопливі речі є у космосі).

Hurry up and take your place! (Поспішіть і займіть свої місця!)

 1. Презентація нової лексики

— Today we are going to have a tour to space. (Сьогодні ми здійснимо мандрівку в космос).

Педагог за допомогою мультимедійної презентації ознайомлює дітей з новими словами: Solar system, telescope, comet, planet, star, Milky Way (Сонячна система, телескоп, комета, планета, зірка, Молочний Шлях). Учні повторюють слова хором та малими групами. Потім учитель перевіряє засвоєння нової лексики за допомогою запитань “What is this?”(“Що це?”), “Is this а...?”(“Чи це...?”).

 1. Активізація нової лексики.

Гра “Знайомтеся: планети”

Учитель показує зображення планет Сонячної системи, розповідає, як вони називаються, нагадує учням, що планети можуть мати різний склад. (“Одні утворені зі щільної кам’янистої речовини та металів.

умовно назвемо їх кам ’яними. Інші — з легких речо- дИН газів. Позначимо їх як газові”). Роздає дітям бей- 'ки з назвами планет, супроводжуючи свої дії короткими характеристиками за зразком.

__ you are Venus. You’re a rocky planet. (Tu — Beнера; Ти – кам’яна планета). You’re Saturn. You’re a gas planet. (TuСатурн. Tuгазова планета).

Педагог дає команди. Учні, які мають відповідні бейджики, виконують їх.

 • Gas planets, stand up, please. Wave your right hand. Say “hello" to rocky planets. Spin around and sit down. (Газові планети, встаньте, будь ласка. Помахайте правою рукою. Скажіть “привіт" кам’яним планетам. Оберніться навколо себе й сядьте).

Rocky planets, stand up, please. Jump up high. Turn around. Say “hello” to gas planets and sit down. (Кам’яні планети, встаньте, будь ласка. Підстрибніть високо. Покружляйте довкола себе. Скажіть “привіт” газовим планетам і сідайте).

 1. Please, introduce yourself. (Будь ласка, відрекомендуйтеся).

Учні коротко презентують свої планети за зразком:

 1. Ні, I’m Mercury. I’m a rocky planet. I’m a small planet. (Привіт, яМеркурій. Якам’яна планета. Ямала планета).
 2. Фізкультхвилинка (3-5хв)

Учні переглядають відеоролик “The Planet Song” (аніматор Amol Kharat, виконавець пісні Anuradha Javeri, композитор Anurag Shanker), підспівують. Потім “планети ” стають у коло в правильному порядку, “Сонце” розташовується у центрі. Учні ходять навколо “Сонця”, підспівуючи.

The Planet Song

 1. a) We are the planets,

(Ми — планети)

And this is our song.

(І це — наша пісня).

Gather all your friends,

(Збирай усіх своїх друзів)

And come and sing-a-long.

(Приходь і співай довго-довго).

 1. b) Mercury is small, hot and fiery.

(Меркурій — маленький, гарячий, яскраво палає).

Venus is bright, shiny and sparkly.

(Венераяскрава, сяйлива і блискуча).

Earth is home for you and me.

(Земля — це дім для тебе й для мене).

Mars has Martians, that are really funny!

(Марс має марсіян, це справді смішно!)

 1. c) Jupiter is strong and very big.

(Юпітер — сильний і дуже великий).

Saturn is the one with so many rings.

(Сатурн — лише один з такою кількістю кілець).

Uranus is cold and far away.

(Уран — холодний і далекий).

Neptune is last but here to stay.

(Нептуностанній, і нікуди не дінеться).

 1. Проектна робота (7-10хв)

Учні об’єднуються у дві команди — “Кам’яні планети” та “Газові планети”, отримують роздатковий матеріал “Космічна газета” й завдання — прочитати інформацію про свої планети і написати запрошення астронавту (див. додаток). Після виконання завдання команди презентують свої проекти.

 1. Розвиток навичок читання та аудіювання (15-20хв)
 2. Перегляд відеоролика “Життя на космічній станції”

—Astronauts work on a space station. They sleep and eat there too. Let’s watch a video about their life there. (Астронавти працюють на космічній станції. Там вони також сплять та їдять. Пропоную переглянути відео про їхнє життя).

Учні переглядають відеоролик, дають відповіді на запитання.

 • What is she doing? (Що вона робить?) — She is brushing her teeth. (Вона чистить зуби).
 • Where is she now? (Де вона зараз?) — She is in the bathroom. (Вона у ванній кімнаті).
 • Where does she sleep? (Де вона спить?) — In the sleeping bag. (У спальному мішку).
 1. Робота з підручником. Читання тексту “Life in Space”.

— Look at this photo. This is Michael Lopez-Alergia. He is an astronaut. He is from Spain. But he works in the USA. Let’s read about his working day. (Погляньте на цю фотографію. Це Майкл Лопез-Алержіа. Він астронавт. Він з Іспанії, але працює у США. Прочитаймо про його робочий день).

Учні по черзі читають текст уголос. Час від часу педагог перериває читання словами "Comet hits your planet”("Комета вдарила твою планету"), після чого учень, який читав, зупиняється і просить читати далі свого товариша: “Sofia, help me"("Софіє, допоможи мені").

 1. Виконання тренувальних вправ (3-5хв)
 2. Вправа “З’єднай розірвані речення”
 3. Michael works... (Майкл працює...)
 4. Astronauts learn... (Астронавти вчать...)
 5. They get up... (Вони прокидаються...)
 6. After breakfast they... (Після сніданку еони...)
 7. Michael looks at the... (Майкл дивиться на...)
 8. They write e-mails... (Вони пишуть електронні листи...)
 9. a) ...planets with a telescope, (...планети за допомогою телескопа).
 10. b) ...when their alarm clock rings, (...коли будильник продзвенить).
 11. c) ...about the planets, (...про планети).
 12. d) ...after work, (...після роботи).
 13. e) ...on a space station, (...на космічній станції).
 14. f) ...brush their teeth, (...чистять зуби).

Відповідь. 1 — e; 2 — c; 3 — b; 4 — f; 5 a; 6 — d.

 • Узагальнення та систематизація знань з теми (3-5 хв)
 1. Гра “Моя Галактика”

Учні працюють у командах. За кожну правильну відповідь гравці отримують вирізану з картону фігурку — космічний об’єкт (зірку, планету, комету, космічний корабель...). Отримані об’єкти діти приклеюють на аркуш чорного картону у довільному порядку, створюючи власну “галактику”, "сузір’я”, придумують планетам назви. Учитель відзначає всі роботи.

— Listen and say, yes or no. (Послухайте і скажіть, “так" чи “ні").

 1. Mars is the 4th planet from the Sun. (Yes). (Марс є четвертою планетою від Сонця. Так).
 2. Jupiter is the smallest planet. (No). (Юпітернайменша планета. Hi).
 3. Saturn has the largest rings. (Yes). (Сатурн має найбільші кільця. Так).
 4. Saturn has 62 moons. (Yes). (Сатурн має 62 місяці. Так).
 5. Earth orbits the Sun in 300 days. (No). (Земля обертається навколо Сонця за 300 днів. Ні).
 6. Venus is the coldest planet. (No). (Венеранайхо- лодніша планета. Ні).
 7. Uranus Is an ice planet. (Yes). (Уранкрижана планета. Так).
 8. Mercury has got 20 moons. (No). (Меркурій має 20 місяців. Hi).
 • Підсумок уроку (1-2хв)

Учитель оцінює роботу учнів, повідомляє домашнє завдання.

ДОДАТОК

Зразок сторінки “Космічної газети”

Space Newspaper April,2017

Venus is the hottest planet. It is a rocky planet. There are volcanoes and thick clouds.

Venus orbits the sun in 224 days.

It rotates very slowly and backwards.

Venus has got no moons.

Космічна газета         Квітень, 2017

Венера — найгарячіша планета. Це кам’яна планета. Тут є вулкани та масивні хмари. Венера обертається навколо Сонця за 224 дні. Вона обертається дуже повільно і у зворотному напрямку. У Венери немає місяців.

Зразок запрошення

Dear Astronaut!

Welcome to Venus.

I'm a rocky planet. I’ve got volcanos and thick clouds. I’ve got no moons. I’m a hottest planet.

Come and visit Me!

Любий астронавте!

Тебе вітає Венера.

Я — кам’яна планета. Я маю вулкани та масивні хмари. У мене немає місяців. Я — спекотна планета. Прибудь, відвідай мене!

 

Джерело : журнал “Початкова школа”,2017,№2

Автор статті Катерина Чарковська -заступник директора з навчально-виховної роботи. з іноземної мови, вчитель англійської мови.