Фільтр
Показати  
Заголовок
Особливості шкільного курсу інформатики
Становлення, особливості та перспективи розвитку шкільного курсу інформатики
Інформаційна культура та її складові
Комп'ютерна грамотність та її складові
Цілі навчання інформатики в середній загальноосвітній школі
Завдання курсу методики навчання інформатики
Особливості вивчення інформатики на різних вікових ступенях та позаурочна робота.
Правила роботи в кабінеті інформатки
Правила техніки безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
Акт-дозвіл на проведення практичних занять з інформатики
Санітарний паспорт кабінету компю’терної техніки
Hyper Text Markup Language - мова розмічання гіпертексту
Фактографія розвитку вітчизняної науки і техніки на уроках інфор-матики.
Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з інформатики у 2008/2009 н.р.
Навчальна програма з інформатики для учнів 10-12 класів РІВЕНЬ СТАНДАРТУ
Навчальна програма з інформатики для учнів 10-12 класів АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ
Навчальна програма з інформатики для учнів 9 класу
Методична система навчання інформатики в середній загальноосвітній школі
Інформатика як наука і як навчальний предмет у загальноосвітній школі