Фільтр
Показати  
Заголовок
Частково-дидактичні методи
Метод мозкового штурму
Методи навчання інформатики
Дидактичні принципи концепції В.В. Давидова, Д.Б. Ельконіна
Дидактичні принципи концепції Л.В. Занкова
Принципи розвивального навчання
Принцип виховуючого навчання
Принцип гармонійного розвитку особистості
Принцип зв'язку теорії з практикою
Принцип індивідуалізації і колективності навчання
Принцип міцності і системності знань
Принцип свідомості
Принцип активності і самостійності
Принцип наочності змісту і діяльності
Принцип послідовності і систематичності навчання
Принцип науковості і посильної складност
Принципи навчання інформатики
Особливості сучасної шкільної програми з інформатики
Стандарт шкільної освіти з інформатики
Перспективи розвитку шкільного курсу інформатики