Дієслово як частина мови (заняття 10)

Дієслово як частина мови УКРАЇНСЬКА МОВА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: повторити і поглибити знання учнів про дієслово як частину мови та його граматичні ознаки; виробляти вміння розрізняти дієслова з-поміж інших частин мови; розвивати зв'язне мовлення, мислення, пам'ять, увагу; прищеплювати любов до мови, поетичного слова, природи.
Обладнання: мовний матеріал; ілюстрації «Явища природи»; вірші Т. Шевченка.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Раз, два, три, чотири, п'ять.
Прошу всіх рівненько встать.
Пролунав уже дзвінок —
Починаємо урок.
 
ІІ. Основна частина
 
 1. Актуалізація опорних знань

1) Бесіда.

- Назвіть складові нашого мовлення.
- Наведіть приклади.
- З чого складаються речення?
- Які ви знаєте частини мови?

2) Робота над віршем.

- Послухайте вірш. Слів якої частини мови у ньому найбільше?
 
Дієслово — слово діє:
Ходить, робить, носить, сіє,
Слово плаче і радіє,
Усміхається і мріє.
Дієслово — слово діє,
Вірить, любить і жаліє,
Не злословить, не лукавить,
Серця ближнього не ранить.
Народилося й зоріє.
Розвивається і квітне,
Слово любе, слово рідне!
 
- Сьогодні ми продовжимо працювати над темою «Дієслово».

3) «Мозковий штурм».

- Що ви знаєте про дієслово?
- Яку частину мови називають дієсловом?
- Що означають дієслова?
- На які питання відповідають?
- Яким членом речення найчастіше є?

2. Робота в парах

?? Вправа 1

- Прочитайте. Визначте тему тексту. Знайдіть і випишіть дієслова. Усно поставте до них питання.

КОЛИ СКРИПЛЯТЬ СТРИБУНЦІ

У кінці городу прослався лужок. Тут, у високій траві, живуть коники-стрибунці. Вони справжні музиканти! Кожен коник має скрипочку. Ледь торкнеться її смичком — і злітає над лужком чарівна музика.

Одного разу Івась упіймав двох стрибунців і посадив їх у скляну банку. Минуло кілька днів, але звідти не долинуло ані звука. А коли банку побачила бабуся, то з докором сказала:

Івасю, хіба ти не знаєш, що коники скриплять від щастя? А щастя без волі не буває. Отож, відпусти цих бідолах на лужок — і вони знову гратимуть для тебе на своїх скрипочках.
 
04.03.2015-2сс          04.03.2015-2ссс

- Доберіть і запишіть антоніми до слів злітати, упіймати.
- Доберіть і запишіть синоніми до слів живіть, злітає, промовила.

?? Вправа 2

- Прочитайте, знайдіть у тексті дієслова. Запишіть їх у два стовпчики: перший — у формі однини, другий — у формі множини.

Ніхто не знає, скільки років цьому заповідному лісові. На його галявинах залишилися старезні дуби-велетні, яким уже давно за півтисячі літ. А вони стоять горді, розкішні, міцно тримаються своїм жилавим корінням за живодайну землю. Я люблю цей ліс. Тут завжди знаходиш щось нове, досі непізнане, таке, що вражає тебе й надовго запам'ятовується.

- Доповніть стовпчики власними прикладами.

?? Фізкультхвилинка

Гра «Будь уважним!»

Учні об'єднуються у групи: «зайчики», «коники», «раки», «лелеки».
За командою «Небезпека» «зайчики» стрибають, «коники» тупають, «раки» задкують, «лелеки» стоять на одній нозі та махають руками-«крилами».

ІІІ. Основна частина

1. Хвилинка каліграфії

Си си иг игн ал сигнал сигнал

2. Розвиток зв'язного мовлення

?? Вправа 3

Учні розглядають ілюстрацію (наприклад, «Буря» із серії «Явища природи»).

- Яке явище природи зображено на цій ілюстрації?
- Які словосполучення ви дібрали б до цієї ілюстрації?
- Складіть речення за ілюстрацією.
- Яких правил поведінки слід дотримувати, якщо ви опинилися в подібній ситуації?

3. Фронтальна робота

?? Вправа 4. Коментоване письмо

Кожна пара отримує картку із завданням.

- Випишіть дієслова з вірша Тараса Шевченка. Обґрунтуйте свій вибір.
 
Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє.
Радіють люди, що одпочинуть,
А я дивлюся і серцем лину
В темний садочок в Україну.
Лину я, лину, думу гадаю.
І ніби серце одпочиває.
Чорніє поле, і гай, і гори,
На синє небо виходить зоря.
 
- Опишіть малюнок, доберіть словосполучення. (Грізне небо, сильний вітер, разюча блискавка, неспокійне море)
- Випишіть із вірша словосполучення на зразок «дієслово + + іменник» за зразком.

Зразок. Криє (що?) небо.

4. Творча робота в парах

?? Вправа 5

- Доберіть відповідно до змісту пропущені дієслова. Придумайте заголовок. (Робота з деформованим текстом у парах. Кожна пара отримує картку із завданням.)
- Під час роботи з'ясуйте роль дієслів у реченні.

ЛЮТУЄ ЗИМА
 
... бабуся Зима — холодом. Листя з лісів і дібров... ... його по дорогах... кучугурами ліси... зима дерева крижаною корою.

- Чого забракло в реченнях тексту?
- Які дієслова ви дібрали?
- Прочитайте відновлений текст.
- Яку роль у реченні виконують дієслова?

5. Конкурс «Аукціон»

- Позмагаймося! Хто запише більше дієслів протягом однієї хвилини, той і переможе у конкурсі.

IV. Підсумок заняття

?? Гра «Хустинка»

Учні класу отримують велику хустку та м'ячик, по черзі називають, про що дізналися на занятті, передають м'ячик партнерові навпроти.

- Що найбільше запам'яталося?
- Яку користь вам принесло заняття?
 
 
Навчальне видання «Корекційні заняття. 4 клас» / Упоряд.
Муращик Е. М. – К66 Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 94,[2]с. –
(Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 11 (131)).