Неозначена форма дієслова (заняття 11)

Неозначена форма дієслова УКРАЇНСЬКА МОВА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: закріплювати і поглиблювати знання учнів про неозначену форму дієслова; виробляти вміння правильно ставити питання до неозначеної форми дієслова; розвивати мислення, мовлення, увагу, пам'ять; формувати, прагнення вчитися, почуття колективізму, взаємодопомоги.

Хід заняття

І. Організаційний момент

- Діти, розпочнемо своє заняття із вправи «Комплімент», що створює позитивний настрій.

Поверніться одне до одного, простягніть руки вперед і з'єднайте їх із долонями товариша. За моїм сигналом по черзі промовляйте комплімент одне одному. Компліменти не мають повторюватися. Вимовляйте комплімент із посмішкою, дивіться в очі товаришеві, якому він призначений.

ІІ. Повідомлення теми та мети заняття

1. Мовленнєва галявина. Гра «Спіймай м'яч»

- Які частини мови ми вже вивчили? (Іменники, прикметники, прийменники, займенники, числівники, дієслова)
- Що називають дієсловом?
- На які питання відповідає дієслово?
- Яким членом речення найчастіше є дієслово?
- Як пишуть не з дієсловами?

2. Каліграфічна хвилинка

Ти ти ти ти ть світити світить

- Запишіть каліграфічно якомога більше дієслів, що закінчуються на -ти.
- Побудуйте з одним із цих слів речення.
- Побудуйте спонукальне і питальне речення. Поставте до них запитання.
- Чи можна визначити, коли дія відбувалася?
- А хто виконує цю дію?

3. Проблемне запитання

- Як можна назвати таку форму дієслова?
- Форму дієслова, коли не можна визначити час і особу, називають неозначеною формою дієслова, або початковою формою.
- Сьогодні ми продовжимо подорожувати країною Дієслова. Ми будемо вчитися ставити дієслова у початкову форму.

ІІІ. Основна частина

?? Вправа 1

- Прочитайте дієслова. Серед споріднених слів знайдіть і випишіть дієслова у стовпчик.

Літак, літав, злетіли, відлітають, перелітний, переліт, перелетів, літачок, полетить.
Зимує, зимівля, перезимував, зимують, зимовий, зима.
Коса, косив, накосили, скосять.
Казка, казали, казкар, скажуть, переказ, переказати.
Садівник, садив, пересадив, посадять, насадив.

- Поставте виписане дієслово у неозначену форму за зразком.

Зразок:

Дієслово                                    Неозначена форма
Літав                                          літати (що робити?)

- На які запитання відповідають дієслова у початковій формі? Зробіть висновок.

?? Фізкультхвилинка
 
Нахиляюсь, піднімаюсь,
Повертаюсь, усміхаюсь.
Присідаю, пострибаю,
Піднімуся, усміхнуся
И за роботу знов візьмуся.
 
?? Психокорекційна вправа на розвиток уваги «Світлофор»

Учні рухаються, а ведучий віддає команди, називаючи кольори світлофору. Якщо тренер каже: «Червоний!», учні мають швидко присісти; якщо «Зелений!» — учасники продовжують іти й плескають у долоні; якщо вони чують «Жовтий!», то мають зупинитися і підняти руки вгору. Вправу виконують швидко.
 
04.03.2015-3сс1с          04.03.2015-3сс1

?? Вправа-гра 2. «Мікрофон по колу»

- Від поданих іменників утворіть дієслова неозначеної форми.

Іменники: ворог, вечеря, сніданок, спів, старт, плач, читання, господарство, сум, фініш, малюнок, праця, письмо, літак, ходіння.
 
04.03.2015-3сс4

?? Вправа 3. Творча галявина. Робота в групах

1-ша група. Доберіть до поданих дієслів антоніми. Наприклад: сидіти — стояти.

Сміятись — ...
Любити — ...
Працювати — ...
Говорити — ...

2-га група. Продовжте ряд спільнокореневих слів, щоб кожне з них було іншою частиною мови, а дієслово поставте у неозначену форму.

Зразок:

Лінь — лінивий, лінуватись.
Радість — ...
Мир — ...
Друг — ...

3-тя група. Доберіть до поданих дієслів синоніми (слова, близькі за значенням).

Стерегти — ...
Побороти — ...
Влучити — ...
Говорити — ...

?? Вправа 4. Гра «Будь уважним!»

Учасники гри утворюють коло. Ведучий називає дієслово з іменником. Якщо дієслово за змістом відповідає іменнику, учні мають підняти руки, якщо ні — присісти.

Риба пливе, риба кричить, річка говорить, сонце світить, дощ іде, веселка сміється, струмок співає, човен пливе, дівчинка стрибає, малюнок плаче, сніговик тане, сніг падає, сніжинка шепоче, дерева говорять.

?? Вправа 5. Робота в парах

- Переставте слова так, щоб утворилися прислів'я. Відновіть та поясніть їх.

навчати, знати, хоче, все, Гарно, того, хто.
робити,роботу, Хто, знайде, хоче.
кажи, навчусь, Не, вмію, кажи, а, не.
діло, Добре, роби, сміло.
поле, Життя, не, перейти, прожити.

?? Вправа 6. Галявина ігор

Гра «Дешифрувальник»

- Замініть фразеологізми одним словом.

? Накивати п'ятами — ... (утекти).
? Тримати язик за зубами — ... (мовчати).
? Наганяти страху — ... (лякати).

Дидактична гра «Що я вмію»

- Оберіть картку, прочитайте дієслово, зімітуйте його, починаючи фразу так: «Я вмію...».

Орієнтовні картки
Читати, писати, вітатися, прощатися, мовчати, посміхатися, плакати.

IV. Підсумок заняття

- На які питання відповідає початкова форма дієслова?
- Як називають форму дієслів у неозначеній формі із закінченнями -ти, -ть?
- Оцініть свою роботу на занятті:

? якщо працювали чудово — підніміть руки вгору;
? якщо добре — руки в боки;
? якщо недостатньо добре — прикладіть руки до плечей.

- А тепер по черзі побажайте своїм товаришам щось гарне, використовуючи дієслова у неозначеній формі. (Не хворіти, не сваритися, любити, радіти, сміятися, не хвилюватись, творити)
 
 
Навчальне видання «Корекційні заняття. 4 клас» / Упоряд.
Муращик Е. М. – К66 Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 94,[2]с. –
(Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 11 (131)).