Паралельне з’єднання провідників

Мета: ознайомити учнів з паралельним з’єднанням провідників.        Розвиток уміння розпізнавати і складати різні електричні кола з          паралельним сполученням приймачів електроенергії. Продовжити           виховувати в учнів практичні навички в користуванні приладами.

Обладнання уроку: три лампочки, джерело струму, ключ, амперметр,       вольтметр, з’єднувальні провідники.

І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка знань та вмінь.

  1. Що називають послідовним з’єднанням?
  1. Скласти електричне коло з приладами на столі з’єднавши їх послідовно.
  1. Чому дорівнює U, I, R при послідовному з’єднанні?
  1. Які вимірювальні прилади під’єднують послідовно.
  1. Яким приладом користуються при вимірюванні напруги.
  1. Як під’єднують вольтметр.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Паралельним з’єднанням називають таке з’єднання провідників, джерел струму, споживачів, при якому початки всіх провідників чи інших елементів кола приєднуються до однієї точки електричного кола, а інші кінці - до іншої.

                  

2. Бажаючі два учні складають схему електричного кола з трьома лампочками, які з’єднані паралельно, ключ і джерело під’єднані послідовно.

3. Виміряти напругу на кожній з лампочок і загальну напругу.

U=U1=U2=U3

4. Сила струму.

I=I1+I2+I3

5. Опір

 

 

 

6. Застосування паралельного з’єднання при освітленні. Всі лампочки в кімнаті підключаються паралельно.

ІІІ. Закріплення нового матеріалу.

№1148 (Л)

 Äàíî: 

 I1, I2, R-?               I1=U/ R1 I1=120 В/2400 Ом=0,5 А 

  I2=U/ R2

U= 120 В                I2=0,5 А

R1= R2=240 Ом                                R= 240*240/240+240=120 Ом

Відповідь: I1= I2=0,5 А, R=120 Ом 

V. Підсумок уроку

Д/з §39 Вправа 1(б)