СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПРИРОДОЮ Якою буває природа? Охорона природи. 2-й клас

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПРИРОДОЮМета: закріпити поняття «природа», «нежива природа», «жива природа»; формувати уявлення про моральну, естетичну, пізнавальну, валеологічну, практичну цінність природи для людей

Завдання:

● навчати учнів вести фенологічні спостереження; помічати сезонні Зміни у живій і неживій природі; розрізняти предмети неживої і живої природи та предмети, зроблені людьми; розширити уявлення про те, що загрожує природі, про шляхи збереження природних багатств і правила поведінки у природі; формувати вміння робити схематичні записи (моделювати), спостерігати за живою і неживою природою; робити висновки на основі влас­них спостережень;

● розвивати пізнавальний інтерес до вивчення природи;

● виховувати почуття відповідальності за природу рідного краю, країни, прагнення берегти, примножувати, охороняти природу.

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

Методи і прийоми: словесний (бесіда, інструктаж, пояснення, розповідь, використання загадок), наглядний (демонстраційний матеріал), практичний (практична робота).

Обладнання: ілюстрації із зображенням представників царств живої природи; предмети неживої природи, малюнки із зображенням рослин різних видів, кросворди, мультимедійна презентація.

Детальніше: СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПРИРОДОЮ Якою буває природа? Охорона природи. 2-й клас

Класифікація екологічних факторів

Класифікація екологічних факторівЕкологічні фактори можуть бути об'єднані за природою їхнього походження або залежно від їхньої динаміки та дії на організм. За характером походження розрізняють:

Детальніше: Класифікація екологічних факторів

Поняття про екологічні фактори

Поняття про екологічні факториБезперервність життя на Землі забезпечується унікальною здатністю живих істот створювати і підтримувати внутрішнє середовище, здійснювати обмін речовин з навколишнім середовищем і передавати ці властивості за спадковістю своїм нащадкам.

Детальніше: Поняття про екологічні фактори

Кругообіг речовин у біосфері

Кругообіг речовин у біосферіУтворення живої речовини та її розклад - це дві сторони єдиного процесу, який називається біологічним кругообігом хімічних елементів. Життя - це кругообіг елементів між організмами і середовищем.

Детальніше: Кругообіг речовин у біосфері

Загальні властивості біосфери

Загальні властивості біосфериВсе живе в біосфері утворює живу речовину. Живі організми відіграють дуже важливу роль у геологічних процесах, які формують Землю. Хімічний склад сучасних атмосфери та гідросфери зумовлений життєдіяльністю організмів. Велике значення мають організми також для формування літосфери - - більшість порід, і не лише осадових, а й таких, як граніти, так чи інакше пов'язані своїм походженням з біосферою.

Детальніше: Загальні властивості біосфери

Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища

Еволюція взаємовідносин людини й природного середовищаБлизько 5 млрд років тому сформувалася літосфера (вік найдавніших знайдених порід - 4,5 млрд років). Первинний океан (гідросфера) виник, можливо, близько 4 млрд років тому, оскільки найдавніші осадові породи, утворення яких можливе в той час тільки у воді, мають вік 3,9 млрд років.

Детальніше: Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища

Основні методи реанімації

Основні методи реанімаціїРеанімація – це сума активних і своєчасних заходів по відновленню життєво важливих функцій організму (органів дихання, діяльності серця...), порушення яких спостерігається під час і після хірургічних операцій і травматичних пошкоджень. Завданням реанімації є вивчення закономірностей вмирання організму і відновлення його функцій, профілактика термінальних станів і розробка найбільш удосконалених методів оживлення організму.

Детальніше: Основні методи реанімації

Завдання для тематичного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

Варіант 1

1.Яку роль відіграють сенсорні системи?

2.Як пов'язані структура й функції зорової сенсорної системи?

3.Опишіть захворювання слухової сенсорної системи.

Детальніше: Завдання для тематичного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів