Технічне конструювання швейного виробу.

Побудова креслення виробу та виготовлення викрійки (лекала) виробу.

Технічне конструювання – це процес створення конструкції виробу за ескізом, кресленням або технічним описом. На виробництві основним фахівцем, який займається розробкою конструкції одягу, є конструктор. Він тісно співпрацює з дизайнером, технологами, економістами та іншими фахівцями. Конструктор вивчає зовнішній вигляд моделі за ескізом, будує основне креслення виробу, наносить на нього фасонні лінії та розробляє конструкторську документацію, однією з яких є креслення основи швейного виробу.

Креслення – це документ, що містить графічне зображення виробу, виконане за допомогою креслярських інструментів на папері, й відомості, необхідні для його виготовлення та контролю.

Побудова креслення основи прямої спідниці відбувається за такими етапами:

1. Визначення величин вихідних даних, необхідних для побудови креслення, а саме: розмірних ознак фігури людини (Ст, Сст, Дв, Р) та прибавок на вільне облягання. Прибавки на вільне облягання – це величини різниці між розмірами тіла і внутрішніми розмірами одягу, які дозволяють забезпечити вільність рухів і дихання людини. Їх скорочено позначають великою літерою П, а індекси при них – місце прибавки. Під час побудови креслення основи спідниці необхідно враховувати прибавку по лінії талії (Пт) та по лінії стегон (Пст). Величини цих прибавок залежать від напряму моди, властивостей обраної тканини та ступеня прилягання виробу (табл. 5.1).

Таблиця 5.1 Величини прибавок на вільне облягання

Ділянка

Прибавки на облягання, см

щільне

середнє

вільне

Півобхват талії

0,5...0,7

1,0

1,0...1,5

Півобхват стегон

0,7…1,0

1,0...1,5

1,5...2,0

Таблиця 5. Побудова креслення основи прямої спідниці (мал. 5.5)

№ п/п

Конструкторська дія

Умовне позна-

чення

Розрахункова

формула

Побудова базисної сітки

1

Побудувати прямий кут з вершиною в точці Т

Т

 

2

Визначити довжину базисної сітки

ТН?

ТН=Дв+1

3

Визначити положення лінії стегон

ТС?

ТС=1/10 ? Р

4

Від точок С і Н провести горизонтальні лінії

?

 

5

Визначити ширину базисної сітки

СС1?

СС1=Сст+Пст

6

Через точку С1провести вертикальну лінію. На перетині її з лінією низу поставити точку Н1, а з лінією талії – Т1

?

 

7

Визначити ширину заднього полотнища по лінії   стегон

СС2?

СС2=? (Сст+Пст) –1

8

Через точку С2провести   вертикальну лінію. На перетині її з лінією низу поставити точку Н2 , а з лінією талії – Т2

?

 

9

Підняти лінію бічного зрізу по лінії талії

Т2Т2'?

Т2Т2'=1,0

10

З’єднати точки Т, Т2' і Т2 прямими лініями

?

 

Побудова контурних ліній і зрізів

11

Розрахувати суму талієвих виточок

?В =(Сст+Пст)–(Ст+Пт)

Побудова бічної виточки

12

Розрахувати розхил бічної виточки

?Вб

?Вб = ? ?В

13

Побудувати розхил бічної виточки

Т2'Т3?

Т2'Т4?

Т2'Т3 =Т2'Т4=??Вб

14

Оформити бічні сторони виточки плавними випуклими лініями за допомогою лекала

Т3С2?

С2Т4?

 

Побудова задньої виточки

15

Визначити місце розташування задньої виточки

СС3?

СС3=0,4СС2

16

З точки С3 опустити перпендикуляр на лінію талії та позначити точку Т5

С3Т5 ?   СС2

 

17

Визначити довжину задньої виточки

Т5С3'?

Т5С3'=? ТС

18

Розрахувати розхил задньої виточки

?Вз

?Вз = ? ?В

19

Побудувати розхил задньої виточки

Т5Т6?

Т5Т7?

Т5Т6=Т5Т7=??Вз

20

Оформити бічні сторони виточки прямими лініями

Т6С3'?

С3'Т7?

 

21

Оформити лінію талії плавними ввігнутими лініями

ТТ3?

 

Побудова передньої виточки

22

Визначити місце розташування передньої виточки

С1С4?

С1С4=0,4С1С2

23

З точки С4 опустити перпендикуляр на лінію талії та позначити точку Т8

С4Т8 ?   С1С2

 

24

Визначити довжину передньої виточки

Т8С4'?

Т8С4'= ?ТС

25

Розрахувати розхил передньої виточки

?Вп

?Вп = 1/6 ?В

26

Побудувати розхил передньої виточки

Т8Т9?

Т8Т10?

Т8Т9=Т8Т10=??Вп

27

Оформити бічні сторони виточки прямими лініями

Т9С4'?

С4'Т10?

 

28

Оформити лінію талії плавними ввігнутими лініями

Т1Т4?

 

Перевірка якості виконання креслення

1

Перевірити ширину виробу по лінії стегон

СС1?

СС1=Сст+Пст

2

Перевірити ширину переднього полотнища спідниці

С1С2?

С1С2=? (Сст+Пст) +1

3

Перевірити ширину заднього полотнища спідниці

С1С2?

С1С2=? (Сст+Пст) –1

4

Перевірити ширину виробу по лінії талії

ТТ6+Т7Т3+Т4Т9+Т10Т1=Ст+Пт

5

Перевірити правильність розрахунку розхилу виточок

?Вб+?Вз+?Вп=?В

08.09.2014-1-9

 Креслення основи швейного виробу, виконане в натуральну величину на папері і вирізане по контурних лініях, називається викрійкою або лекалом. Лінії на кресленні швейного виробу.

08.09.2014-1-10