Педагогічне керівництво дидактичними іграми

Педагогічне керівництво дидактичними іграмиОрганізація і керівництво дидактичними іграми передбачають роботу вихователя щодо підготовки до гри, проведення її, аналізу гри та її результатів.

Готуючись до проведення дидактичної гри, вихователь повинен підібрати її відповідно до програмних вимог виховання і навчання дітей певної вікової групи; визначити оптимальний час її проведення; підготувати необхідний дидактичний матеріал; вивчити й осмислити гру; продумати методи і прийоми керівництва нею; збагатити дітей знаннями й уявленнями, необхідними для розв'язання ігрового завдання.

Ознайомленню дітей зі змістом дидактичної гри сприяють демонстрування предметів, картинок, короткі бесіди, під час яких уточнюються їхні знання й уявлення. Розкриваючи хід і правила гри, вихователь повинен налаштувати дітей на дотримання її правил, спільно з ними з'ясувати найраціональніші способи досягнення передбачуваного результату. Безпосередня його участь залежить від віку, рівня підготовки дітей, складності дидактичного завдання, ігрових правил. Головне при цьому для педагога — спрямувати дії гравців порадою, запитанням, нагадуванням.

Вихователю найчастіше доводиться пояснювати ігрові правила, показувати способи дій дітям раннього і молодшого дошкільного віку. У повторних іграх він контролює виконання правил кожною дитиною. Із засвоєнням змісту і правил гри дошкільнята починають діяти самостійно, а педагог спостерігає і втручається лише для подолання труднощів, які можуть виникнути.

При ознайомленні з новою дидактичною грою дітей середнього і старшого дошкільного віку вихователь враховує їхній досвід, актуальні для них навчально-виховні завдання. Здебільшого він пояснює кілька суттєвих правил, а решту правил і окремих ігрових дій уточнює під час гри. Дітей підготовчої групи педагог знайомить зі змістом до початку гри, разом з ними аналізує ігрові правила і роз'яснює їх значення.

Під час підведення підсумків гри важливо, щоб вихователь правильно і справедливо оцінив дотримання дітьми встановлених правил. Об'єктивна, обов'язково доброзичлива оцінка є необхідною умовою ефективності дидактичних ігор як методу формування пізнавальної, рухової, комунікативної активності дошкільника, виховання моральної поведінки.

Аналіз гри передбачає з'ясування ефективності її підготовки і проведення, індивідуальних особливостей дітей, збагачення майбутніх ігрових задумів новим матеріалом.

Цілком доречною й ефективною є самостійна участь Дошкільників у дидактичних іграх. Важливо тільки, щоб їх завдання і правила були доступними для дітей. Спочатку їх доцільно залучати до простих ігор. Здебільшого такі ігри мають прості правила, у них може брати участь будь-яка кількість дітей, легко можуть включитися всі бажаючі. Під час ознайомлення з грою вихователь повинен розглянути всі ігрові елементи, уточнити назви предметів, правила, порядок гри. Пропонуючи нову гру (того самого типу, але іншого змісту), слід спиратися на набуті знання і вміння дітей. Це скорочує час ознайомлення з грою, сприяє засвоєнню правил, привчає до раціональних способів вивчення нової гри. Поступово діти запам'ятовуватимуть і усвідомлюватимуть умови освоєння будь-якої нової гри. Такими умовами є знання її змісту і обладнання, ігрових завдань і дій, правил, порядку дій гравців.

Керівництво вихователя самостійними дидактичними іграми залежить від освоєння дітьми їх правил, знання й усвідомлення завдань. Педагог повинен продумано добирати ігри, враховуючи зміст виховної роботи в групі на конкретний період, інтерес дошкільників до ігор, їхнє особисте прагнення до взаємодії, створювати ігровий настрій, замінювати окремі ігри новими, урізноманітнювати ігрові дії тощо. Водночас слід уникати прямого навчання і керівництва ігровою діяльністю дітей.
 
Запитання. Завдання
 
1. Охарактеризуйте структуру дидактичної гри. Чому дидактичні ігри використовують у різних формах навчання і виховання дітей дошкільного віку?
2. Підготуйте необхідні матеріали і запропонуйте нову модифікацію відомої дидактичної гри.
3. Проаналізуйте особливості використання дидактичних ігор у навчально-виховній роботі в різних вікових групах.
4. Запропонуйте власну класифікацію дидактичних ігор дошкільників. Обґрунтуйте її критерії.
5. Якими особистісними якостями повинен володіти педагог, щоб його участь в ігровій діяльності дітей сприяла розвитку їхньої творчості, ініціативи, самодостатності?
 
Література
 
 • Антонович Є. А. та ін. Декоративно-прикладне мистецтво. — Львів, 1992.
 • Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. — М., 1992.
 • Артемова Л. В. Театр і гра. — К., 2002.
 • Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. — М., 1991.
 • Воспитание детей в игре / Сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик. — М., 1983.
 • Гаспарова Е. М. Режиссерские игры // Игра дошкольника. — М., 1989.
 • Давидчук А. Н. Конструктивное творчество дошкольников. — М., 1973.
 • Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под ред. Л. А. Венгера. — М., 1978.
 • Дошкільна педагогічна психологія / За ред. Д. Ф. Ніколенка. — К., 1987.
 • Дошкольная педагогика: В 2 ч. / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Само-руковой. — Ч. 2. — М., 1988.
 • Жуковская Р. И. Игра и ее педагогическое значение. — М., 1975.
 • Зворыгина Е. В. Первые сюжетные игры малышей. — М., 1988.
 • Игра дошкольника / Под ред. С. Л. Новоселовой. — М., 1989.
 • Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста / Сост. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. — М., 1989.
 • Карпова С. Н., Лысюк Л. Г. Игра и нравственное развитие дошкольников. — М., 1986.
 • Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. — М., 2002.
 • Косаковская Е. А. Игрушка в жизни ребенка. — М., 1980.
 • Лиштван 3. В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. — М., 1971.
 • Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. — К., 1991. (Розділ "Гра").
 • Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. — М., 1982.
 • Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Как играть с ребенком. — М., 1990.
 • Михайлова 3. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. — М., 1990.
 • Найден О. С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. — К., 1999.
 • Нечаева В. Г., Корзакова Е. И. Строительные игры в детском саду. — М., 1966.
 • Никитин Б. Л. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. — М., 1989.
 • Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца, А. П. Усовой. — М., 1966.
 • Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / Под ред. М. А. Васильевой. — М., 1986.
 • Сорокина А. И. Дидактические игры в детском саду. — М., 1982.
 • Стельмахович М. Г. Народне дитинознавство. — К., 1991.
 • Усова А. П. Роль игры в детском саду / Под ред. А. В. Запорожца. — М., 1976.
 • Фіголь Д. І. Українська народна дитяча іграшка. — К., 1956.
 • Флерина Е. А. Игра и игрушка. — М., 1973.
 • Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н. А. Ветлугиной. — М., 1972. — С. 87—99.
 • Эльконин Д. Б. Психология игры. — М., 1978.
 • Янківська О. П. Дидактичні ігри в дитячому садку. — К., 1985.

© Українська педагогіка