ПІДСУМКОВИЙ УРОК «КОЖНА ДИТИНА МАЄ ГІДНІСТЬ...». УРОК 34

ПІДСУМКОВИЙ УРОК «КОЖНА ДИТИНА МАЄ ГІДНІСТЬ...». УРОК 34ПРАВА ДИТИНИ. РОЗРОБКИ УРОКІВ
ВАРІАТИВНОГО КУРСУ. 2-Й КЛАС.
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 
Мета: перевірити знання учнів за темою; розвивати вміння застосовувати набуті знання в різних життєвих ситуаціях; закріпити уявлення учнів про доброту і правдивість, про перевагу добра над злом та неправдивістю; виховувати чесність, тактовність, правдивість.

Обладнання: ілюстративний матеріал; картки із тестовим завданням; картки для самостійної роботи.

Хід уроку

І. Організаційний момент
 
Все від нього навкруги
Набирається снаги.
Тільки ранок настає,
Виглянь у віконце!
Починаємо урок, вже
Визирнуло сонце!
 
ІІ. Повідомлення теми та мети уроку

- Сьогодні ми підіб'ємо підсумок усього, що вивчили протягом навчального року.

ІІІ. Відпрацювання набутих навичок

1. Читання та обговорення вірша
 
         СОЛОВ'ЇНА ПІСНЯ

Одна Батьківщина, і двох не буває.
Місця, де родилися, — завжди святі.
Хто рідну оселю свою забуває,
Той долі не знає в житті.
У рідному краї і серце співає,
Лелеки здалека нам весни несуть.
У рідному краї і небо безкрає,
Потоки, потоки, мов струни течуть.
Тут кожна травинка і кожна билинка
Вигойдують мрії на тонких вітрах.
Під вікнами — мальви, в саду — лабіринти,
Оспівані щедро в піснях.
 
2. Вправа «Мікрофон»

- У якій країні ми живемо?

- У якому документі записано права та обов'язки людини?

- Чи порушували ваші права? Розкажіть свої випадки.
 
23.05.2015-2сс1н          23.05.2015-2с

3. Аналіз життєвих ситуацій

● Ти стоїш на перерві, розмовляєш з друзями. Раптом тобі хтось боляче наступив на ногу...

● У їдальні тобі зіпсували сніданок, відібрали бутерброд...

● На дитячому майданчику штовхнули, і ти забився...

- Чи порушили твою гідність? Поясни, яким чином.

4. Робота за карткою

- Розглянь малюнки. Оціни поведінку дітей. Якщо діти поводяться добре, постав їм знак « + », якщо погано — « - ». Поясни, саме такі знаки ти поставив.
 
16.04.2015-1-16сон

IV. Фізкультхвилинка
 
Треба всім нам дружно встати,
Фізкультуру розпочати,
Сонце спить, небо спить,
Навіть вітер не шумить.
Рано-вранці сонце встало
І промінці всім послало.
 
V. Продовження роботи над темою уроку

1. Гра «Дайте пораду Дмитрикові»

Мама дала Дмитрику цукерки, щоб він пригостив друзів, але на майданчику він помітив хлопчика, який його якось образив. Чи варто пригощати свого образника цукеркою? Дайте пораду.

2. Обговорення статті Конституції України

- У якій статті обговорюються права і гідність людини? (Стаття 28)

- Що записано у статті 28? (Кожен має право на повагу до його гідності.)

- Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
 
23.05.2015-2сс          23.05.2015-2сс2н

3. Аналіз ситуації

- Вам відомо про порушення прав твого друга, однокласника батьками чи старшими школярами. Чи варто бути правдивим та розповісти вчителеві, батькам?

- Якою буває правдивість? (Вищого ґатунку, егоїстична, з метою завдати шкоди комусь...)

- Яка правдивість найкраща?

- Коли правдивість переростає в жорстокість?

4. Робота над прислів'ями

- Роз'єднайте слова та прочитайте прислів'я.

● Правдасудунебоїться. (Правда суду не боїться.)

● Незавждиправдаговориться. (Не завжди правда говориться.)

5. Тестування

1. Що з названого схвалюють люди?

а) Злість і жорстокість;
б) хоробрість і мужність.

2. Коли людина втрачає гідність?

а) Коли втрачає совість;
б) коли чесно працює.

3. Що означає поважати гідність людини?

а) Принижувати, обговорювати людину;
б) шанобливо ставитися до людей, поважати їх працю.

4. Продовжте прислів'я: «Жити —...»:

а) народу служити;
б) для себе.

5. Поділіть вислови за їх значенням.

а) Права;
б) обов'язки.

● Повага до особистості й гідності людини; (а)

● добре вчитися; (б)

● поважати старших, батьків і вчителів; (б)

● мати соціальний захист; (а)

● оберігати природу, пам'ятники культури; (б)

● мати своє житло, (а)

VI. Підсумок уроку

- Яку людину можна назвати вихованою? Чому?

- Що означає поважати гідність людини?

Висновок. Для того щоб люди тебе поважали, приязно ставилися, ніколи не забувай, завжди дотримуй «золотого правила» і стався до людей так, як би ти хотів, щоб люди ставилися до тебе. Ніщо не дається так дешево і не цінується так високо, як вихованість та людяність.

- За початковими літерами доберіть слова, що зустрічалися протягом навчального року під час вивчення курсу «Права дитини».

П — поведінка, правила
Р — робота
А — аморальність
В — відповідальність
О — охорона
 
Знаєш ти, що таке Батьківщина?
Батьківщина — це ліс осінній,
Це домівка твоя і школа,
І гаряче сонячне коло.
Батьківщина — це труд і свято,
Батьківщина — це мама й тато,
Це твої найщиріші друзі
І бджола у веснянім лузі,
Батьківщина — це рідна мова,
Це дотримане чесне слово,
Лан пшеничний і небо синє,
Це твоя і моя Україна!
                                     А. Костецький
 
ЛІТЕРАТУРА
 
1. Альманах «Доброе слово». — М. : ЗАО «ТРК «Мироздание», 2011. — 120 с.

2. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Частина 2 / Упоряд. О. П. Третяк. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 123 с.

3. Відомі педагоги про захист прав дітей: Януш Корчак (1878—1942) // Шкільна бібліотека. — 2006. — № 5. — С. 42-47.

4. Володарська М. О. Світ прав дитини: Уроки громадянської освіти: Інтерактивні методики. — X. : Скорпіон, 2005. — 107 с.

5. Дітям про Декларацію та Конвенцію із захисту прав дитини: Захист прав та гідності маленької дитини у системі роботи з дітьми у ДНЗ // Дитячий садок. — 2006. — № 22-24. — С. 22-34.

6. Кононенко С. Елементи геометрії у 3 класі. Трикутник // Початкова школа. — 2013. — № 10. — С. 23-30.

7. Кочергина В. Правовое воспитание дошкольников // Дошкольное воспитание. — 2004. — № 6. — С. 2-5.

8. Куриленко О. Дитині про права людини // Психолог. — 2004. — № 3-4. — С. 4.

9. Кучеренко Т. А. Система правової освіти та виховання // Виховна робота в школі. — 2005. — № 11. — С. 8-11.

10. Ложкіна Т. І. Право дитини на дружбу : конспект заняття з розділу «Права дитини» (старша група) // Розкажіть онуку. — 2004. — № 28-29. — С.2-4.

11. Майор Н. С. Дітям про їхні права: метод, посібник. — Ужгород, 2005. — 82 с.

12. Манько Л. А. Правила і закони в твоєму житті // Позакласний час. — 2006,— №5-6. — С. 82.

13. Мяло П. І. Конституційні обов'язки громадян України // Позакласний час. — 2006. — № 5-6. — С. 83.

14. Огульчанський Б. Християнська етика в українській культурі. Дорога Добра: Підруч. для 1-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — К. : АДЕФ- Україна, 2006. — 84 с.

15. Пометун О. І. Практичне право : навч. посіб. 8 кл. / за ред. О. І. Пометун,—К. : Вид-во А.С.К., 2003,— 207 с.

16. Правове виховання школярів // Директор школи — 2004. — № 35. — С.17-20.

17. Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи / упоряд. Л. Ф. Щербакова, Г. Ф. Древаль. — Тернопіль : Мандрівець, 2009. — 240 с.

18. Фізкультхвилинки у початковій школі / упоряд. Т. В. Решетуха, Т. Б. Ухіна, О. В. Лабащук. — Тернопіль : Мандрівець, 2011. — 128 с.
 
 
Навчальне видання «Права дитини. Розробки уроків
варіативного курсу. 2-й клас» - Х. : Вид. група «Основа»,
2014. – 124,[4] с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання
та виховання»; Вип. 3 (123)).