Учись творити, дитино!

Учись творити, дитино!

Посміхнусь до вас, діти, сонячно —

На уроці ми вправно працюєм.

Мені добре із вами, радісно,

Що так гарно гадаєм - мудруєм.

Ми повинні дитину побачити,

Не пройти, не минути, розкрити.

Тож, маленька Людино, щасти тобі,

 Виростай і мужній, вчись творити.

Надія Михальчук

Допомогою для колег хай стануть створені мною віршовані правила, хвилинки відпочинку, пісні, вірші-мандрівки, хвилинки поезії, ігри, які можна використати на різних уроках у початкових класах.

Читання

Читання — основна форма засвоєння набутих людством знань, здобуття інформації. Досягти якісного читання можна тоді, коли вдасться підтримати інтерес до книжки, розвивати його.

«Коло літературного читання і його методичне опрацювання створюють передумови для самовираження дітей у творчій діяльності у зв’язку з прочитаним. ... Рекомендуються з цією метою:...,словесне малювання, доповнення віршованих творів, складання казок, небилиць, творів - мініатюр, віршів лічилок загадок».

(Програма загальноосвітньої школи)

І. Розчитування. Відновлення деформованих слів.

Вправу пропоную проводити у 1-му класі у II півріччі.

Мета вправи. Познайомити учнів із способом читання деформованих слів.

На допомогу запрошуємо казку.

На першому уроці знайомства з даним видом роботи приходять два веселих гномики: Аз і Бука. Старенький гномик Бука приносить «мішок» слів (ляльці-гномику прикріпити паперовий мішечок із написом «слова»).

Вчитель (промовляє вірш).

Темним лісом

Поспіша

 Гномик Бука на урок.

Ніс слова.

Та раптом впав

І розсипався мішок.

Відкриває дошку пропонує дітям прочитати слова, які ні гномик і «розсипав» весна, вітер...

— Прочитайте, діти слова гномика Буки весна, вітер, ...

У 2-му класі цю робот продовжуємо. Діти вивчають вірш пре гномика напам’ять і з задоволенням промовляють перед читанням деформованих слів (анаграм).

ІІ.Римування.

Римувати діти дуже люблять. Вже у 1-му класі пропоную підібрати рими до слів. Продовжуємо цю роботу у 2-му класі. Учні із задоволенням «фарбують» словами, «грають у добавлянки».

Пропоную завдання з теми «Секрети віршування». Цю роботу можна виконувати у 2, З, 4-му класах після екскурсії до осіннього лісу чи парку, попередньо поставивши перед учнями завдання «побачити казку...».

— Діти, допоможіть скласти вірш «Пошук казки». Попрацюємо поетами. Додайте рими.

Діти ходили, діти гукали,

Дружно у парку казку ... (шукали).

Може, під кущиком чи під місточком,

Може, накрилась кленовим ... (листочком?)

Хлопці гасали, бешкетували...

Що ви? Це казку вони ... (доганяли).

— Казко, постій, гей, озовися!

Та не жартуй з нас, тихо не ... (смійся).

Казка із сонечком в небо злетіла.

Ні, нашу казку кізонька ... (з їла).

Та, слава Богу, казка знайшлася.

Будемо слухать, чи гарна ... (вдалася).

  • - Придумайте іншу назву до вірша.

Після таких незвичних вправлянь, «поетичної підготовки» можна запропонувати творчу роботу.

  • - Складіть казку осіннього лісу.

ІІІ. Римування. Складання вірша.

Наступною вправою теми «Секрети віршування» є складання віршів, використовуючи задані вчителем слова. Діти відшуковують рими і відтворюють початкові рядки. У залежності від підготовленості класу, здібностей учнів цей вид роботи можна проводити у 2, 3, 4-му класах.

ІV. Читання віршів з пропущеними буквами на позначення голосних.

Даний вид роботи пропонується методикою для розчитування, на першому етапі уроку. Для вироблення навички читання можна починати таке вправляння у 2-му класі на невеликих текстах. Теми віршів — різноманітні (бажана відповідність до теми уроку).

На початковому етапі для зацікавлення дітей даним завданням використовую гру «Витівки Баби Яги»: «У клас прилетіла Баба Яга. Вона дуже полюбляє робити різні капості. От і до нас на урок завітала, букви потрібні своєю мітлою повимітала. Сама сміється і думає, що діти вірш прочитати не зможуть. Спробуємо?».

(Для уроків потрібно приготувати великий малюнок Баби Яги. Його прикріплюємо на дошці).

Ці рядки можна використати при вивченні розділів «Казки», «Цікавий світ навколо тебе».

Ж...в...м в…кр….         н... к...зк...,

Ч...р...вн... св...т.. д...вк...л... .

Кр...г...м.. вс... м..д...ш... .

Н...в... в...дкр…..          шк..л... .

(Живем в країні казки,

Чарівний світ довкола.

Кругом все має душу.

Нове відкриє школа).

  1. V. Примовлянка.

Такі римовані рядки діти люблять промовляти перед вправами на римування.

Наука не дозволяє фантазувати,

Вчить доведення шукати.

А на уроках читання можна мрійниками стати,

Навіть рими добирати.

Оволодіти багатством рідної мови — завдання уроків української мови. Основні завдання цих уроків:

  • - забезпечити практичне засвоєння найголовніших правил української літературної мови опанування грамотного письма;
  • - збагачувати активний словниковий запас;
  • - розвивати образне мислення, уяву, фантазію;
  • - виробляти вміння зв’язно висловлювати  думку.

Умовою, за якої виникає інтерес до навчання яскравість та емоційність матеріалу, схвильованість самого вчителя, незвичайна форма яка викликає подив.

Для зацікавлення дітей рідною мовою,  виховання любові до рідного слова, для успішного засвоєння правил ,пропоную ці віршовані завдання.

Джерело – часопис «Розкажіть онуку»(17-18 вересня 2009)

Автор – Н.Н.Михальчук, вчитель; м.Луцьк, Волинська обл.