Робота з програмою – зразком.

Практична робота
Тема. Робота з програмою – зразком.
Мета: навчитись і оволодіти практичними навиками  введення та редагування найпростіших програм, отримання результатів; розвивати вміння в учнів працювати самостійно; виховувати наполегливість у досягненні мети; формувати інформаційну культуру.

Хід практичної роботи

1. Розгляньте програму – зразок  для визначення кількості сітки (p ), якою необхідно загородити сад  прямокутної форми зі сторонами  a  і b м, і кількості мінеральних добрив  для саду, якщо вихід   c кг на кв.м:
Program sad;
Var α,b,p:integer; c,d: real;
Begin
a:=24;b:=50;c:=2.5;
P:=2*(α+b);
D:= α*b*c;
Writeln(‘p=’,p:5,’  d=’,d:9:2)
End.
2.Запустіть програму середовища мови програмування.
3. відкрийте вікно ( F10,File,New ).
4. Введіть текст програми.
5. Виправте очевидні помилки.
6. Командою Run запустіть програму на виконання ( F10,Run,Run).  
7. Щоб побачити результат виконання програми, відкрийте вікно з Alt+F5: перепишіть результати у зошит.
8. Щоб повернутись, натисніть будь –яку клавішу.
9. Замініть вхідні дані в програмі так: a:=46; b:=58; c:=1.6. перед словом  введіть команду  
10. Запустіть програму на виконання знову. Перепишіть результати в зошит.
11. Збережіть програму на диску чи дискеті з назвою .
12. Вийдіть із середовища програмування.

Зробіть висновок про порядок виконання програми в середовищі програмування